Třída 9.V 2019/20

Třída 9.V 2019/202020-05-21T12:35:25+01:00

Vítejte na stránkách třídy 9. V

Třídní učitelka: Denisa Džisová

Kontakt: dzisova@zsnalise.cz

Konzultace: po předchozí domluvě

Kmenová třída: učebna přírodopisu (2. patro), pavilon B


!!! POZOR ZMĚNA: z důvodu nástupu 1. stupně od 25. 5. do školy bude končit výuka 9. tříd v 11. 30 místo 11. 45 !!!


Z důvodu současné mimořádné situace bude probíhat zadávání učiva přes Bakaláře online, webové stránky. 

Sledujte prosím průběžně nástěnku v Bakalářích  a webové stránky.  

Příprava 9. ročníků na přijímací zkoušky

Vážení rodiče od 11.5. 2020 do 5.6.2020 mohou žáci za přísných hygienických podmínek docházet do školy k přípravě na přijímací zkoušky. 8.6.2020 se organizují přijímací zkoušky na čtyřleté obory. Výuku budeme organizovat 3 dny v týdnu – pondělí až středa, vždy ve 4 vyučovacích hodinách po 4 týdny.  Příprava je určena pro žáky 9. tříd připravující se na přijímací zkoušky. Na základě ankety a následného ověření budeme otevírat dvě skupiny. Ze zájemců budou vytvořeny dvě skupiny chlapci a děvčata.

Podmínky vstupu do školy:

Vyplnění a podepsání čestného prohlášení rodičem žáka. Bez prohlášení nebude žák vpuštěn do školy:  Čestné_prohlášení 

Dodržování pravidel pobytu ve škole. Při jeho porušení může být žák z přípravy vyloučen: Pravidla pobytu ve škole

Od 11.5. ve škole vaří školní jídelna a žáci, kteří se nahlásili třídním učitelům obdrží oběd za výše uvedených pravidel. Obědy mohou obdržet pouze pokud budou přítomni ve škole na vyučování (Po – St).


Český jazyk 9. ročník

Matematika 9. ročník

Anglický jazyk 9.ročník

Německý jazyk 9. ročník 

Fyzika 9. třída

Přírodopis 9. třída

Chemie 9. třída

Dějepis 9. ročník

Zeměpis 9. třída

Výchova k občanství 9. ročník 

Informatika 9. třída

Svět práce


 

  • V předvánočním čase 19. 12. 2019 jsme společně navštívili centrum Klokánek na Chodově a předali jsme finanční obnos 4000,- . Tuto částku věnovali žáci ze svého třídního fondu na pomoc ohroženým dětem.
     

 Plán akcí 9. ročník 19/20Fotogalerie 6. tříd 16/17

Fotogalerie 7. tříd 17/18

Fotogalerie 8. tříd 18/19

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

12345 North Main Street,
New York, NY 555555

Phone: 1.800.555.6789
Email: info@site.com
Web: Theme-fusion.com