Žákovské portfólio z chemie 9. třída 

Aktuální projekt:

zahájení projektu po vánočních prázdninách.

PL č. 1  – Neutralizace – vyvození pojmu, podstata reakce, rozklad kyselin a zásad, vznik látek

PL č. 2 – Názvosloví solí – pravidla tvorby názvosloví

PL č. 3 – Přehled solí – přehled vybraných solí používaných v domácnostech, potravinářství, zemědělství, eutrofizace vod

Testy:

11. 1. – opakovací test z názvosloví chemických sloučenin