Plán akcí školní rok 2019/20:

Září: Teribear – charitativní akce

Říjen: Den české státnosti

            Volby do školního parlamentu

            Podzimní prázdniny

Listopad: Přivítání adventu

Prosinec: Mikuláš – organizace

                 Vánoční trhy

                 Vánoční Praha + bruslení Arkády Pankrác

                 Vánoční besídka

                 Vánoční prázdniny

Leden: Uzavírání klasifikace, vysvědčení, pololetní prázdniny

Únor: Jarní prázdniny

Březen: Školní ples

              Svět kolem nás – Čína

Duben: Velikonoční prázdniny

Květen: Mnichov+Legoland

Červen: Tep faktor, výlet dle aktuální nabídky

Do přijímacího řízení na střední školy se budeme snažit omezit vycházky mimo školu. Důraz bude kladen na výuku. Zajímavé a přínosné akce pro žáky na druhé pololetí budou doplněny dle aktuální nabídky.