Přípravná třída2021-04-16T09:01:53+01:00

Informace k přijetí do přípravné třídy : zde

 

Informace budoucím zájemcům o přípravnou třídu v roce 2021/2022

Jmenuji se Martina Vitáková vedu již pátým rokem přípravný ročník na této škole. Ráda vám představuji několik zásad, ke kterým jsem si došla ať již při studiu na Pedagogické fakultě UK, obor Předškolní pedagogika nebo během let, kdy pracuji s předškolními dětmi.

Při své práci ráda poznávám děti, u kterých jsou diagnostikované specifické poruchy učení nebo mají symptomatické obtíže, které se mezi tyto poruchy řadí. Naši předškolní třídu navštěvují převážně děti, které jsou nezralé a potřebují ještě nějaký čas, kdy rozkvetou v sebejistého školáka. Tedy hlavním cílem je, aby z přípravné třídy odcházely děti do první třídy maximálně připravené tak, jak je to v jejich i mých silách.

Velmi dobře se mi osvědčila práce s pomůckami. Ty využívám při hodinách předmatematické výchovy, kde aplikuji s úspěchem Hejného metodu. V letošním roce jsem začala vyučovat tréning jazykových schopností podle Elkonina, která je pro přípravný ročník ideální forma výuky struktury Českého jazyka. Věnuji se i nápravě úchopu formou výuky grafomotorických dovedností. Veliký důraz kladu na rozvoj celé struktury těla, na hrubou i jemnou motoriku. V předškolním věku je vše propojené a pohyb souvisí i rozvojem řeči a myšlení. Do našeho programu jsou zahrnuty i logopedické činnosti, dechová cvičení a motorika mluvidel.

Metody výuky si ráda koncipuji rozmanitě, děti se učí nenásilnou formou her, do učiva se nám prolínají kognitivní hry, hry v prostoru i na koberci. Veliký důraz kladu na součinnost, spolupráci a kreativitu. Děti se mezi sebou dovedou mnohdy naučit lépe než s dospělým. Počet dětí mezi 10 – 15 dětmi mi takové činnosti umožňuje.

Rozvrh dne je stejný, jako u školáků, tedy čtyři hodiny denně, ale je uzpůsobený individuálním potřebám dětí a také momentálnímu rozpoložení třídy.

Dbám na individuální potřeby dětí. Pokud někdo potřebuje více odpočívat, nebo má svoji práci hotovou, má možnost se zaměstnat hrou nebo „četbou“ knih, nebo prostě jen chvilkovým odpočíváním na koberci. A kdo si hraje, jak známo nezlobí.

Menší počet dětí mi také umožňuje individuální vedení při pracovních i úkolových činnostech. Každému dítěti na začátku roku vytvořím tzv. „Individuální výukový plán“, jež je „ušitý“ na míru každému dítěti podle jeho potřeb a který spolu během školního roku plníme.

Nemalý důraz kladu na přímou a intenzivní spolupráci s rodiči, jakožto největšími znalci svých dětí.

V průběhu celého školního roku se účastníme akcí celé školy, vánočního Jarmarku i sportovních soutěží. Rádi chodíme do přírody a navštěvujeme kulturní pořady v divadlech i kinech.


 

Mgr. Martina VITÁKOVÁ

kontakt na vychovatelku družiny: cerna@zsnalise.cz

Výuka od 12. 4. do 16. 4. probíhá podle běžného rozvrhu.

  • Od úterý 13. 4. si děti budeme vyzvedávat před školou na obvyklém místě.
  • Školní družina je v provozu do 17.00 hod, ranní ŠD není.
  • Kdo nebude docházet do školy z důvodu testování, ten se bude učit doma dle zadaných úkolů na stránkách třídy (výuka on-line není).
  • Kdo je v 90denní ochranné lhůtě, ten musí dodat potvrzení od lékaře s datem pozitivního PCR testu.
  • Dále zůstávají v platnosti všechna předchozí hygienická opatření.
  • Testovat se bude v pondělí a ve středu. Podrobnější informace o testování a provozu školy sledujte na stránkách školy v Aktualitách.
Tento týden probíráme Téma: „A ta kráva mléko dává. “ Pouštěli jsme si k tomuto tématu Kostičky, ukazujeme si obrázky domácích zvířat, posuzujeme, zda jsou savci, nebo se líhnou z vejce. Učíme se jména mláďat. Učíme se, čím jsou nám užitečná.
Pracujeme s Hláskářem- Elkonin, tréning jazykových schopností.
V předmatematických představách upevňujeme pomocí manipulace s kostkami Hejný představu čísla. Krokujeme na páse.
Společně hrajeme hry na posílení sluchové a zrakové oblasti.
Děláme jógová cvičení na židličkách, spolu s grafomotorickým cvičením. Cvičíme motoriku mluvidel a dechová cvičení.
Malujeme tuší a anilinovými barvami zvířátko. Vystihujeme schema postavy.
Hrajeme spolu deskové hry, povídáme si a chodíme ven.
16.4.2021
Milí rodiče,
pokud někdo má potřebu se mnou konzultovat posun dětí ve vyučování, jak se ve škole vaše dítě jeví, jak je zdatné v činnostech, které děláme ve škole, jak se dovede zapojovat mezi děti do kolektivu a jak spolupracuje, můžeme domluvit v příštím týdnu ve středu individuální konzultaci. Pokud máte zájem, upravíme si konzultaci podle našich potřeb, tedy napište email, pokud chcete.
Mějte krásný víkend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

Základní škola ,

Na Líše 936/16

141 00 Praha 4

tel: +420241480693

mail: skola@zsnalise.cz

Přejít nahoru