Informace k přijetí do přípravné třídy : zde  ↵


20.3.2020 a 23.3.2020

Milí rodiče,

doufám, že se doma s dětmi dá vydržet a zvládáte situaci dobře. Zde vám napíšu několik námětů na hry, které se s dětmi dají hrát i v domácím prostředí. Pracovní listy klidně s dětmi vyplňujte, ale střídmě. Platí, jeden až dva za den.

Tady jsou možné hry, které se dají hrát s dětmi doma, některé i na procházce:

 1. Hrajte deskové hry typu: pexeso, člověče, nezlob se, aj.
 2. Vytleskáváme slabiky a učíme se nejlépe na jménu: Př. tleskám: Mar-ti-na. A pozor- plácám se do stehen: Vi-tá-ko-vá. Děti tuto hru znají.
 3. Schovejte do sáčku několik předmětů, dítě do něj zaloví a hmatem pozná, o co se jedná.
 4. Slovní kopaná: Poslední písmenko: Já řeknu: AutobuS, dítě odpoví: Sova. Nebo na poslední slabiku: NemocniCE- dítě odpoví CEsta.
 5. Sluchové hry:Poslouchej, kde tiká: schovám dítěti předmět, který vyluzuje zvuk a dítě má do určitého časového limitu najít onen předmět.
 6. Dítě položí hlavu na stůl, nedívá se a já mu řeknu, ať zvedne hlavu tehdy, když uslyší slovo HODINY. Povídám: slunce, řeka, mísa, větev,HODINY, srnec…a když dítě zvedne hlavu na slovo HODINY,  stejným tónem, vyhrává.
 7. Vypravujeme si nad obrázky: Nejlépe obrázek, kde se něco děje: Já: Co dělá na obrázku maminka? POZOR- dítě odpovídá CELOU VĚTOU: Maminka myje nádobí. A ještě třeba: A holčička jí pomáhá. Já: Co NEDĚLÁ maminka? Mnoho různých odpovědí….ALE CELOU VĚTOU.
 8. Co je na obrázku, co můžeš označit TEN? Dítě odpovídá: Ten- mrak, ten-stůl,aj. Co je na obrázku, co můžeš označit slovem: Ta? Ta-hvězda, Ta- maminka. Co je na obrázku, co můžeš označit slovem TO? TO sluníčko, TO- kuře, TO- Kůzle.
 9. Já budu mluvit jako ROBOT: P-E-S. Co jsem řekla? Dál: L-E-S, d-ů-m. Volím samohlásky. V-L-K lze volit, ale je to těžší.
 10. Kde slyšíš hlásku? Řeknu: peS-Sup-leS. Kde je hláska? Na začátku, nebo uprostřed, nebo na konci?
 11. Zopakuji 6 nesouvisejících slov, schválně, zda si je dítě zapamatuje: kočka, dům, motorka, hodiny, lavice, tužka. Zopakuje je dítě ve stejném pořadí, v jakém jsem je řekla? Z počátku mohu říci jen několik slov, třeba začnu na čtyřech slovech, nemělo by jich být rozhodně deset, to je moc.
 12. Psací úkol: S dětmi jsme jej hráli: Předříkávám: Slunííííčko. Dítě má tužku a na papír napíše ve správném znění:  ._.  Tečka, čárka, tečka.Tři slabiky, jedna krátká, jako tečka, jedna dlouhá, poslední krátká. Pokud to nejde napsat, zkouším dřep s výskokem: Na slabiku SLU-dřep dolů, jdu s dítětem, na slabiku:nííí-vyskočím, na slabiku čko, jdu zase dolů. volím taková slova, kde je dlouhá samohláska, ale i krátká, např.: pejsek: správně zapsané budou dvě tečky: .  . tuto práci jsme začali dělat a byla pro děti docela těžká. ale pro první třídu je to velice přínosné.
 13. Povídej věty: Jaký je koláč? Dítě odpoví větou: Koláč je jahodový, slaný, dobrý….aj. Jaký není koláč? Dítě odpoví- Koláč není kyselý. Důležité je dítě navést na…hádejte…přídavná jména. 🙂
 14. Práce s obrázky v knize: Přečtu krátký příběh a dítě má vypravovat děj. Jak bys děj změnil? Mohlo by tam být něco jinak? Pojď, vymyslíme jiný děj. Aj.
 15. Pokud máte doma knihu s obrázky- typu: MALOVANÉ ČTENÍ: tedy rodič čte text a dítě doplní obrázky, je to velice přínosné. V knihkupectví je jich spousta, věřím, že někteří z vás je najdete i doma. Děti se tak učí SKLOŇOVAT. Příklad: V chaloupce žili dvě…dítě doplní: DĚTI, pokračuji…tatínek šel s…a dítě doplní obrázek ve správném tvaru…DĚTMI…navozuji dětem skloňování.
 16. Pokud máte doma obrázky, ukazuji dítěti tři, dvě, které k sobě patří a třetí, co k těm dvěma nepatří: Př. KALHOTY- PONOŽKY-STŮL. Co tam nepatří?
 17. Vymysli příběh na šest slov: Př. Děda, pila, strom, sekera, les, táborák…aj.
 18. Naučte se libovolnou básničku, která se bude dětem dobře odříkávat. Zkuste odříkat část verše, zda dítě doplní…př. TÁTA VČERA NA VENKU,NAŠEL PRVNÍ….čekám, až dítě správně doplní SNĚŽENKU.  Volím verše, které dítě zná, které už jsme někdy četli. S těmito verši je možné hrát hry, které vás napadnou.
 19. Hra pro šikulky: Já řeknu: př.STŮL, Dítě odpoví: KDYŽ STŮL, TAK ŽIDLE. Já: KDYŽ ŽIDLE A STŮL, TAK OBĚD. Dítě: KDYŽ ŽIDLE, STŮL, OBĚD, TAK ŘÍZEK. Až se bude dítě ztrácet, jdeme pozpátku, až dojdeme k prvnímu slovu:STŮL.
 20. Hra: Tetička jela do Ameriky: Vezmu si kufřík, krabičku a skládám postupně předměty: Řeknu: Tetička jela do Ameriky a vzala si s sebou: Klíče. Dítě odpoví CELOU VĚTOU A PŘIDÁ SVŮJ PŘEDMĚT: Tetička jela do Ameriky a vzala si s sebou klíče a hodinky. Tak se postupně násobí předměty, které spolu můžete skládat do kufříku. Hlavní je, že dítě opakuje všechny předměty- za čas jich bude hodně.
 21. Tzv. Kimovy hry: seskládám na stůl 6 předmětů, aniž by to dítě vidělo. Přikryji je ubrusem. Na krátkou dobu dítěti ukážu předměty, pak je schovám a dítě má uhádnout, co je na stole.
 22. To se také dá dělat s obrázky: ukážu 4 obrázky a pak jeden schovám. Otázka na dítě: Který zmizel?
 23. Co se v místnosti změnilo? Dítě odejde z místnosti, schovám maličkost a dítě má přijít na to, co zmizelo.
 24. Předmatematické chápání: třídíme nádobí z myčky- talíře, kam patří, příbory, aj.
 25. Určujeme kratší-delší-nejdelší. Menší-větší-největší. Hra: Co je na obrázku vpravo nahoře? Co je vlevo dole?
 26. Co je NA střeše domu? Co je V domě? Co je VEDLE domu? Co je PŘED domem? co je ZA domem?
 27. Když kreslíme, tak hezky vybarvujeme, pokud nás bolí ručka, odpočineme si. Postava je se VŠEMI PRVKY: Hlava a co na ní patří? Ruce-NE ŠPEJLÁK 🙂 👿 A máme pět prstů. Nohy: Ne špejle- a máme boty.
 28. Přeji vám mnoho zábavy a věřím že vám hry ukrátí čas. Děti mnoho z těch her znají. Pokud budete chtít radu, jsem jedno ucho. 🙂

17.3.2020

Připomínám, že pracovní listy teď nejsou stěžejní záležitost. Děti vypracují nejvýše dva za den. Cvičte ručku, první písmenko a slabiky.

16.3.2020

Milí rodiče,

těší mne váš zájem o pracovní listy, zvlášť, když si je vyžadují děti. Do vestibulu školy na lavice určené k předávání práce dětem jsem pod cedulku Přípravná třída umístila pracovní sešity, na kterých jsme začali pracovat. PROSÍM: nechte dětem, pokud budou mít o práci zájem, vypracovat jednu stránku, pečlivě vybarvovat, splnit přesné zadání a DOST. Nepřála bych si, aby děti honem vyplňovaly pracovní sešit a rychlá práce byla na něm znát! Pozor na PEČLIVÉ vybarvování, povídání si o tom, co na obrázcích je a ZÁSADA JE, HOVOŘIT CELOU VĚTOU.

Pokud budete chtít, máte zde i něco pracovních listů, tedy můžete našim šikulínům práci zadat. I zde platí pravidlo, že méně je více a dbáme na správné vybarvování, pracovní list vyplňujeme VŽDY S RODIČEM a HLAVNĚ DĚTI TVOŘÍ VĚTY, rodič napomáhá otázkami, na kterou se mu má dostat odpověď ve znění pokud možno rozvité věty., případně věty holé.

Tedy pracovní list, kde děti mají dedukovat souvislosti- na obrázku je zobrazena příkladně lednice, ptám se: Co do ní patří? Odpověď dítěte není jednoslovná, ale rozvitá. Mohu se zeptat, i co do ní nepatří a proč? Dbáme na správnou výslovnost, stěžejním zájmem je pro nás logopedie. Provádějte dechová a artikulační cvičení dle návodu logopedek, kdo na logopedii dochází.

S dětmi choďte ven, pokud možno do lesa, kde jste sami, aby si procvičily tělíčka na přirozených překážkách, jak jsou spadlé klády stromů, aj.

Můžete si povídat o tom, co se nyní děje v přírodě, jak se nám probouzí.

PROSÍM, všechny pracovní sešity i listy si prohlédnu až nastoupíme opět do školy. Tedy ať si děti pracovní listy i sešity zakládají a pak mi je přinesou.

Přeji vám co nejklidnější dny.

12.3.2020

Milí rodiče,

vzhledem k nastalé situaci mají děti společně s rodiči pracovat na učivu v domácím prostředí. Blíží se nám zápisy do prvních tříd, tedy intenzivně procvičujeme poznávání prvního a posledního písmene ve slově, určování počtu slabik. Děti by se měly umět s jistotou podepsat, píšeme zleva doprava, nikoliv zrcadlově. Učíme se správnému úchopu tužky, tedy každá strana tužky má svůj prstík, tužka směřuje hrotem k rameni, sedíme rovně, papír mírně nakloněný, mezi ukazováčkem a palcem „projde mraveneček“. 🙂 .

Na nástěnce v mezi dveří školy jsou aktuální básničky a písničky. Pokud je to možné, čtěte dětem alespoň dvacet minut denně, o čteném si společně povídejte. Děti mohou o slyšeném vyprávět.

Optimální cvičení ručky podpoří vystřihování, práce s modelínou, barvami.

Pokud máte možnost, dejte dětem vypracovat rébusy, labyrinty, stranově obrácené obrázky.

Můžete spolu počítat po jedné kostky. Příklad: kolik kostek mám na své straně já, tolik kostek si vezmi ty, vezmi si o dvě méně, aj.

V tuto roční dobu chodíme s dětmi na procházky do přírody a pozorujeme, jak se mění. Pozorujeme, co kvete, co roste.

Pokud budete chtít materiály, můžete se ke mě do školy zastavit pro pracovní listy.

Nadále cvičte intenzivně logopedii.

Přeji vám co nejméně komplikací s novou situací. Je možné brát tuto situaci jako příležitost k trávení času společně s dětmi. I na tabletu existují hezké výukové programy. Adresy jsem zmiňovala na podzimních třídních schůzkách.

 

 

11.2.2020

Vážení rodiče,

prosím, zapisujte do Žákovské knížky do kolonky Omluvný list datum a důvod nepřítomnosti.

Děkuji.

 

20.12020

Vážení rodiče,

dne 31.1.2020 jsou pololetní prázdniny. Od 17.2.2020 do 21.2.2020 jsou Jarní prázdniny.

Dne 30.1.2020 dejte dětem prosím desky na pochvalné listy. Děkuji a zdravím v zimním, i když trochu blátivém čase.

Prosím, pokud by někdo mohl přinést vlhčené kapesníky, již nám dochází.

8.1.2020

Milí rodiče,

vítám vás v Novém roce a v novém pololetí. Připomínám konzultační hodiny dne 15.1.2020 dle rozpisu, na který jste se na vánoční besídce zapisovali. Pro ty, kteří ještě nemají přesný čas, zbývají ještě dva časové termíny.


16.12.

Milí rodiče,

zveme vás srdečně na besídku a pásmo písní a básní, které jsme si pro vás připravili. Ve středu, 18.12. v 8:00 hod. S těmi, s kým se neuvidíme, přeji klidné a příjemné prožití Vánočních svátků.

Milí rodiče,

s radostí vám oznamuji, že jsme na Jarmarku vybrali, hlavně díky vám krásných 1400,- Kč! Nějakou menší částku věnujeme do školy na úhradu krásnějších tónů zvonění z hodiny na hodinu pro OSU a zbytek je pro nás. 🙂 Určitě za část peněz uhradím občerstvení na besídku, která je 18. 12., a zbytek necháme na to, co se během druhé poloviny školního roku vyskytne.

Děkuj všem rodičům za součinnost a spolupráci a těm rodičům, kteří se podíleli na organizaci Jarmarku a výrobě dárečků děkuji pomněnkově. 😳

Přeji vám co nejklidnější předvánoční čas a těším se na besídku.

4.12.2019

připomínám 10.12. Divadlo Kampa. Prosím, noste 60,- Kč, ten, kdo ještě nepřinesl. vzhledem k tom, že divadlo začíná v 9:00 hod., je třeba odejít již od školy v 7 : 45 hod. Prosím vás o včasný příchod do školy.  Děti ať zůstanou u skříněk oblečené a s připravenými batůžky, ve kterých bude svačina, pití, čip a klíč. Návrat bude mezi 12: 00 hod. a 12: 30 hod. Děti odvedu na oběd a do družiny.

Děkuji a přeji hezké adventní dny.

 

26.11.2019

Dobrý den,

připomínám informace ohledně nadcházejících akcí třídy:

dne 4.12.2019 se koná v 16:00 hod. na venkovním hřišti Jarmark. Děti pouze s rodiči budou uvolněny z družiny a mohou na Jarmarku prodávat výrobky naší třídy. Děti, které nebudou mít na Jarmarku rodiče, budou v družině „D“.

Dne: 6.12. se koná přednáška Prales Dětem, můžete nosit 40,- Kč.

Mějte hezké adventní dny.

Dobrý den,

připomínám informace o akcích, které nás čekají do konce roku, o kterých jsme hovořili na třídních schůzkách:

Dne 20.11.2019 poslední let Broučků.

Dne 21.11. výlet do modřanské Husovy knihovny. S sebou batůžek se svačinou a čipem a penězi.

Dne 27.11. odevzdáváme za přípravnou třídu vánoční stromek do školní soutěže. Prosím, kdo by mohl (z řad tatínků) vytvořit stromek, budu ráda, když mi dáte vědět přes sms zprávu.

Dne 3.12. bude zde ve škole vánoční focení.

Dne 4.12.se budou konat Vánoční trhy v 16:00 hod. Děti v doprovodu rodičů  mohou na trhu pomoci výrobky prodávat. Trhy končí v 18:00 hod.

Dne 5.12. se na nás přijde podívat Mikuláš. 🙂

Dne 6.12. máme přednášku od neziskové organizace Nepz.

Dne 10.12. jdeme do divadla Kampa.

Dne 16.12. budeme s výtvarnicí tvořit Vánoční svícínky.

dne 18. 12. máme vánoční nadílku a besídku pro rodiče.

Zdravím a přeji hezké dny.

13.11.2019

Dobrý den,

dne 13.11.2019 v 17:30 hod. se konají konzultace. Sejdeme se v Přípravné třídě na krátkou společnou poradu a pak podle potřeby lze uskutečnit jednotlivé konzultace.

Děkuji, těším se na vás.

22.10.2019

Dobrý den,

Máme zde opět vši. Prosím, umyjte dětem důkladně hlavy. 😉 

Děkuji.

8.10.2019

Dobrý den,

máme tu opět vešky. Paní uklizečka trpělivě čistí koberec i gaučík, pereme polštářky a stále nám tu běhají. Prosím, abyste opravdu pečlivě prohlíželi hlavičky, případně preventivně umyli dětem vlásky šamponem proti vším! Děkuji. Prosím o zálohu 65,- Kč na divadlo na Kampě, kam se chystáme 10.12.2019. Fakturu jsem již měla poslat, prosím moc o úhradu co nejdříve. 🙂

Děkuji a přeji hezké podzimní dny.

2.10.2019

Děkuji všem rodičům z přípravné třídy za ovoce. Měli jsme hezké dopoledne plné sladkého mlsání.

23.9.2019

Dobrý den,

jak bylo schváleno na třídních schůzkách, do fondu SRP můžete nosit částku 550,- Kč, paní hospodářce Vladykové, ( nejlépe v ranních hodinách, když vedete děti do školy), nebo na účet SRPu. Částka by měla být uhrazena do konce měsíce října. Jak bylo řečeno, částka slouží jako odměny pro děti při svátečních příležitostech, děti mají z těchto peněz zhotovenu stříšku na pískoviště a mnoho dalších hmotných věcí. Platbu je možné po domluvě uhradit na dvakrát.

Příští týden budeme mít téma: „Moje zahrádka“ a budeme se zaobírat nejen plody podzimu. Prosím, pokud můžete, budeme rádi za ovoce, ale i zeleninu a to i cizokrajného původu! Budeme ochutnávat a zkoumat. 🙂

Prosím, pokud ještě děti nemají nějaké pomůcky, je na čase je donést. Práce nám jde pak hezky od ruky a děti nejsou stresované. MOC VÁS PROSÍM O KONTROLU NOTÝSKŮ. Děti je někdy s sebou nemají, a tak vznikají komplikace s informacemi.

Zvažte množství hraček nošených dětmi do školy. Někdy nám naskáčou do batůžku snad všechny hračky, které máme… 😉

Přeji vám hezké, podzimní dny.

 

 

 

11.9.2019

zdravím všechny rodiče přípravné třídy v podzimním čase. Ačkoliv nám venku trochu ráno a k večeru již přituhuje, ve třídě je milo a veselo! Děti už krásně zvládají školní organizaci a vznikají nám krásná přátelství, společné hry a činnosti. Při vyučování zvládáme udělat mnoho práce, ale také si pěkně vyhrajeme.

Pro ulehčení a plynulost výuky by bylo třeba, aby všechny děti měly již tělocvik v sáčku na tělocvik a v něm: nafouknutý míč, švihadlo, tenisky do tělocvičny, tepláky a triko.

V kufříku na výtvarnou výchovu by mělo být kromě výtvarných potřeb také  jedno triko nebo zástěra proti ušpinění a hadřík na utření štětce.

Prosím, kontrolujte dětem penály a v nich ořezané tužky!  

Pokud budete potřebovat, za tímto účelem můžete s dětmi ráno do třídy, tyto věci zkontrolovat.

Zvažte množství hraček nošených dětmi do školy. Někdy nám naskáčou do batůžku snad všechny hračky, které máme… 😉

Děti krásně chodí do třídy samy, tedy ke skříňkám s nimi můžete jít, pomoci jim je otevřít a případně uklidit, ale dál už to zvládneme, jsme velcí šikulíni.

Naléhavá prosba: prosím, pokud děti ještě nemají  dva notýsky, je nejvyšší čas! V průběhu příštího týdne je budeme potřebovat.

Prosím, kontrolujte dětem průběžně aktovky, budou dostávat domů písničky a některé básničky, aby si je doma mohly s vámi opakovat (ne učit zpaměti), prosím průběžně i o kontrolu notýsků.

Začátky ve škole jsou pro děti, ale věřím, že i pro rodiče namáhavé a náročné. Proto je třeba být trpěliví a mít na paměti, že s úsměvem jde vše lépe.

Srdečně vás zvu na třídní schůzky, dne 18.9. 2019 a to od 17:30 hod. začínáme ve školní jídelně schůzkou se zástupci SRPu a pokračujeme třídními schůzkami v 18:00hod., kde se mimo jiné dozvíte chystané akce na toto pololetí.

Přeji vám hezké, ještě stále slunečné dny.