Pripravna trida 1

Pripravna trida 12018-05-16T15:13:47+00:00

Vážení rodiče,

do přípravné třídy pro rok 2018/2019 byli přijati:

Přijetí přípravná třída
 číslo spisu Rozhodnutí 
63/2018 přerušení správního řízení
   
   
52/2018 Přijat
59/2018 Přijat
68/2018 Přijat
70/2018 Přijat
81/2018 Přijat
82/2018 Přijat
84/2018 Přijat
115/2018 Přijat
 118/2018 Přijat
122/2018 Přijat
126/2018 Přijat
131/2018 probíhá správní řízení 
153/2018 Přijat
   

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve škole 14. 5. 2018 od 7,30 do 15,00 hodin.

Zároveň Vás zveme  na úvodní třídní schůzky rodičů žáků přijatých do přípravné třídy na školní rok 2016/2017, které se konají 6. 6. 2018 od 16,00 hodin  v přípravné třídě.

 

Těšíme se na Vás

Vedení školy


Vážení rodiče,

naše škola bude ve školním roce 2018/2019 otevírat přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. 

Činnost v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí k zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky. Rozvíjeny budou řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program tedy zaručí snadnější začlenění dětí do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předejde případným školním neúspěchům.

Organizace výuky v přípravné třídě se liší od mateřské školy, pravidelná činnost probíhá od 8,00 do 11,45 a samozřejmostí je respektování individuálních potřeb každého dítěte. 

Mimo tuto pravidelnou činnost umožníme dětem účastnit se všech aktivit zajišťovaných školou a Centrem volného času (ranní družina, odpolední družina, obědy, kroužky CVČ).

Počet dětí v přípravné třídě se pohybuje v rozmezí 10 až 15 dětí.

Pokud počet zájemců překročí 15 žáků, budou přijati podle nejvýše uplatněného kritéria v pořadí stanoveným losem.

Do třídy budou přijímány děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy

  1. Doporučení poradny k zařazení do přípravné třídy.
  2. Dítě ze spádové oblasti školy.
  3. Dítě, které má ve škole sourozence.
  4. Dítě s bydlištěm v Praze 4.
  5. Ostatní zájemci.

 Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok.

 Na konci školního roku dítě dostane zprávu o průběhu předškolní přípravy.

 Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče hradí stravné ve školní jídelně, poplatek za školní družinu a případně kroužky CVČ.

Žádost o přijetí do přípravné třídy odevzdají zákonní zástupci nejpozději do 30.4.2018 (ke stažení v odkazu Škola/Formuláře).

K žádosti  je nutné přiložit potvrzený odklad školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

Bližší informace budou sděleny zákonným zástupcům přihlášených dětí na schůzce 6.  června 2018.  Schůzka se koná v budově školy od 16,00 hodin. Všichni rodiče obdrží na tuto akci písemnou pozvánku.

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu:.

  1. Charakteristika vzdělávacího programu:  Charakteristika vzdělávacího programu
  2. Podmínky vzdělávání:   Podmínky vzdělávání
  3. Organizace vzdělávání:  Organizace vzdělávání
  4. Vzdělávací obsah:  Vzdělávací obsah
  5. Evaluační systém:  Evaluační systém