VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zadání úkolu na období 18. 3. – 7. 4. 2020

Vyberte zadání dle příslušného ročníku a úkol zpracujte:

Zadání 6.A VV

Zadání 7.A VV

Zadání 8.A VV

Zadání 9.A VV

Hotové práce mi vyfotografujte a následně zašlete (do 7. 4.) na e-mailovou adresu:  stochlova@zsnalise.cz

Věřím, že Vás úkoly budou bavit a zaženou chvíle nudy.
Tvoření zdar a zdraví celé rodině

přeje MgA. Martina Šotková (Štochlová)