VERNISÁŽ TRADIČNÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ A PRACÍ ŽÁKŮ VÝBĚROVÝCH VÝTVARNÝCH TŘÍD JE 11.6.2019 OD 17:00 HODIN

V HALE ŠKOLY

 

ZŠ   NA LÍŠE

vyhlašuje

VÝTVARNÉ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

pro  vytvoření výběrové 6. třídy s výtvarným zaměřením.

Kritériem je talent a bezproblémové chování ve škole.

Zkoušky se konají ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 8.00 – 11.45 hod.

Pro žáky 5. tříd ZŠ Na Líše ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 8.00 – 11.45 hod.

Den otevřených dveří pro zájemce o výtvarnou třídu 25.4.2019 od 9,00 do 12,00 hodin

 

Jejich obsahem bude malba pocitu a kolorovaná kresba zadaného tématu na čtvrtky A2. K talentové zkoušce si žáci přinesou tužku, tempery, vodovky a štětce. Zároveň ke zkouškám přinesou domácí práce a práce z 5. třídy základní školy.  Bližší informace a přihlášky k talentové zkoušce jsou umístěny na internetových stránkách školy.

 

Kritéria přijetí – talentové zkoušky ve školním roce 2018/2019

 

Abstraktní malba –                                        50 bodů

Kolorovaná kresba –                                      50 bodů

Vizuální orientace v prostoru –                     25 bodů

Domácí práce –                                              10 bodů

—————————————————————————

 

Celkem nejvyšší možný počet bodů –            135 bodů

 

Do výběrové výtvarné třídy bude přijato maximálně 30 žáků podle pořadí a to ti, kteří získají minimálně 65 bodů.

 

Výběrová výtvarná třída vzniká na naší škole na základě dlouholeté úspěšné práce se žáky právě v této oblasti. Nejde pouze o výuku výtvarných postupů a rozvíjení znalostí z oblasti dějin umění. Jde také o rozvoj osobnosti každého jednotlivého žáka, hledání různých, vlastních řešení a vyjádření na jednotlivá témata, zodpovědnost za svoji práci, její obhajobu – to vše vychovává silné osobnosti, které se i v budoucím životě umí postavit různým životním situacím. Dalším cílem výuky je příprava žáků k talentovým zkouškám na umělecké střední školy. Výuka je ve velké míře od 7. ročníku zaměřena na práci s digitálními technologiemi – práci na počítači, fotografování, filmu, práci v grafických programech.

 

Přihláška ke stažení do 6.třídy: Talentovky_i_s_přihláškou2019 – 6.tř.tmp

Přihláška ke stažení do 7.třídy: Talentovky_i_s_přihláškou2019 – 7.tř.tmp

Příjem přihlášek do 7. 5. 2019 na adrese školy ZŠ Na Líše 16, Praha 4, 141 00 nebo na e-mailové adrese skola@zsnalise.cz

Příprava na talentové zkoušky probíhá ve středu od 16,00 do 18,00 hodin. Viz Centrum volného času – kroužky.   

 

Pondělní a středeční přípravy na talentové zkoušky jsou již plně obsazeny.

 

Kontakty: telefon – 241480693, www.zsnalise.cz , jirouskova@zsnalise.cz


Plenér 2016

Práce třídy 6.V- 2015/2016

Práce třídy 7.V- 2015/2016

Práce třídy 8.V- 2015/2016

Práce třídy 9.V- 2015/2016

VÝSTAVA fotografií za rok 2015-2016

VÝSTAVA fotografií za rok 2014-2015