Žákovský parlament vyhlásil na dnešek „Modrý den“. Třídy mezi sebou soutěžili o nejmodřejší třídu. Do soutěže se započítávalo modré oblečení a doplňky každého žáka i učitele. Minimální počet pro započtení účastníka do soutěže byl čtyři kusy oblečení v modré barvě, které měl na sobě.

Vítězem se stala za 1. stupeň třída 3.B

Za 2.stupeň třída 6.V