Vážení rodiče,
již nyní plánujeme provoz školní družiny na školní rok 2017/2018 . Stejně jako v minulých letech do ní budeme přijímat děti v souladu s „Kritérii přijetí žáků do školní družiny“, která jsou zveřejněna na www stránkách školy a jsou k nahlédnutí u vedoucí školní družiny.
Po ukončení zápisu máme představu o počtu dětí hlásících se do družiny z budoucích prvních tříd a známe počet dětí, které ji navštěvují v současné době. Z důvodu nárůstu počtu dětí na 1. stupni nejsme schopni plně pokrýt zájem o docházku do školní družiny.
I přes navýšení kapacity na 150 dětí a rozšíření o jedno oddělení budeme schopni přijmout děti splňující první čtyři kritéria, to znamená pouze žáky 1. – 3. ročníků.

Přesný počet přijatých dětí budeme znát až v prvním týdnu nového školního roku. Pak případně přijmeme další děti až do naplnění kapacity školní družiny.
Děkujeme za pochopení.

Vedoucí školní družiny: 
Klára Černá 
vedoucí vychovatelka 

Vedení školy: 

Mgr. Václav Hlinka

ředitel školy