Přejeme Vám, aby Vánoce byly dobou klidu, pohody a štěstí. Aby jste strávili příjemné společné chvíle v rodinách. Aby Štědrý den byl opravdu štědrý.

Do nového roku 2019 hodně sil, pevné zdraví a plno osobních, studijních i pracovních úspěchů.

Pracovníci školy