V úterý 7. 5. 2019 se na naší škole uskuteční Záchranářský den. Žáci se interaktivní formou seznámí s prací IZS (Hasiči, Policie, Záchranná služba). Projekt je součástí vzdělávání, je specifikován ve ŠVP ZŠ Na Líše a je určen pro žáky 0. – 9. ročníku. Akce proběhne v areálu školy v dopoledních hodinách.

 

PROSÍME RODIČE, ABY V RANNÍCH HODINÁCH Z DŮVODU PŘÍJEZDU TECHNIKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

ZVÝŠILI OPATRNOST PŘI DOPRAVĚ DĚTÍ OSOBNÍMI AUTOMOBILY.

 

Cena programu činí 60 Kč/žák. Program je částečně hrazen i z fondu SRP. Žáci, jejichž rodiče neuhradili příspěvek do fondu SRP, zaplatí 120 Kč.