Oznámení o konání voleb do školské rady

 Ředitelství ZŠ Na Líše oznamuje, že dne 13. listopadu 2019 se konají volby do školské rady.

Volby zástupců nezletilých žáků proběhnou od 17.30 do 19.00 hod. v hale školy.

Seznam kandidátů:

  1. Aleš Borkovec
  2. Petr Čihák
  3. Martina Líbalová
  4. Magda Marková

Za přípravný výbor. RNDr. Zuzana Kahlerová, Andrea Kobesová, Mgr. Martina Vitáková


Vážení rodiče,

podle zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, proběhne v naší škole doplňující volba člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby se budou konat 13. 11. 2019, tj. v den konzultačních hodin, od 17. 30 do 19.00 hod. v hale školy.

            Doposud pracovali ve školské radě pí. Ivana Brychová a p. Jaroslav Vinopal. Ivaně Brychové podle školského zákona skončilo volební období.  Prosíme proto o nové návrhy na zástupce z Vašich řad. Pošlete je buď elektronickou poštou na adresu školy, nebo je písemnou formou předejte třídnímu učiteli Vašeho dítěte. Posílejte pouze jména rodičů, kteří souhlasí s prací ve školské radě.

Jména předávejte do 4. 11. 2019. Z návrhů přípravný výbor sestaví kandidátku, která bude zveřejněna 6.11.2019 na www stránkách školy a na nástěnce ve vchodu do školy.

 

Děkujeme

Za přípravný výbor. RNDr. Zuzana Kahlerová, Andrea Kobesová, Mgr. Martina Vitáková

 

Mgr. Václav Hlinka                                       Mgr. Dana Porschová

ředitel školy                                                   předseda ŠR