Opatření ve škole k zamezení nákazy virovým onemocněním:

1) Poučení a vedení dětí ke zvýšenému dodržování pravidel hygieny, zvláště k mytí rukou.

    Návod na správné mytí rukou vyvěsili třídní učitelé ve všech třídách 1. stupně a u jídelny školy.

 

2) Zvýšení četnosti údržby sociálních zařízení školy

Doposud jsme prováděli každý den:

  • doplňování toaletního papíru a dolévání tekutého mýdla před velkou přestávkou s kontrolou čistoty
  • kontrola čistoty s potřebným úklidem po velké přestávce
  • úklid desinfekčními prostředky v odpoledních hodinách

Nově jsme ještě přidali kontrolu před zahájením školního vyučování.

 

3) Doplnění dávkovačů mýdla ke všem umyvadlům kromě sociálních zařízení (zde jsou osazeny trvale).

 

4) Vyžadování domácí péče u dětí, které vykazují příznaky nakažení (teplota, kašel, rýma). V tomto případě budou třídní učitelé kontaktovat rodiče.

 

5) Rušení školních akcí vyžadujících přesun veřejnou hromadnou dopravou, nebo akcí, na kterých se pohybuje vysoký počet cizích osob.

 

6) Přesunutí konání školního plesu na pozdější termín, předběžně 22.5. 2020