Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení.

Žáci školy jsou i nadále povinni plnit své školní povinnosti.

  • Na zadání domácí přípravy budete pravidelně upozorňováni v aplikaci Komens programu Bakaláři (Online žákovská knížka).
  • Domácí učení pro žáky bude průběžně zveřejňováno na dohodnutých stránkách a budete o něm informováni v programu Komens. 

Odpovědnost žáků:

  1. Každý den si zkontroluj zadání práce od třídních učitelů, případně učitelů odborných předmětů.
  2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.
  3. Řiď se pokyny dle zadání učitelů, dodržuj zadané termíny a na základě požadavků odesílej vyžádané.
  4. Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů (neporozumění zadání, doplňující otázky, technické problémy…), bez zbytečných odkladů napiš e-mailovou zprávu svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu. Případně využij již domluvené komunikační kanály.
  5. Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil.

Rodiče žáků žádáme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků:

  1. Na základě informací v programu Komens/Bakaláři ověřte, zda vaše dítě získalo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.
  2. Během týdne kontrolujte, zda dítě průběžně plní zadané úkoly.
  3. Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. Případně využijte již domluvené komunikační kanály.

Chápeme současnou situaci a ztížené podmínky studia. Věříme, že i přes uvedená opatření bude žákům poskytnuto kvalitní vzdělání v maximální možné míře, v jaké to situace umožní.