Pro malý zájem o školní družinu během ředitelského volna 29. a 30.6. nebude družina v provozu.

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný dny na 29. a 30.6. 2020.

Důvodem vyhlášení volna je plánovaná odstávka vody a příprava školy na malování.

 

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka

ředitel školy