ADAPTAČNÍ KURZ „A jedeme dál“

Vážení rodiče budoucích „šesťáků“,

v naší škole je dlouholetou tradicí pořádat adaptační kurz 6. ročníků pojmenovaný „A jedeme dál…“. Cílem kurzu je podpořit adaptaci nových žáků na kolektiv třídy, aby se děti blíže seznámily, dokázaly vzájemně spolupracovat, dále zapracovat na stmelení kolektivů a samozřejmě poznat se s novými třídními učitelkami – Denisou Džisovou (6. V) a Šárkou Vitáskovou (6. A).

V minulých školních letech se adaptační kurz uskutečňoval pětidenním výjezdem, ale vzhledem koronavirové situaci v ČR jsme se rozhodli uspořádat adaptační kurz formou dvoudenní akce v areálu školy. Program i jeho organizaci bude zajišťovat agentura Wenku, která má s obdobnými akcemi letitou zkušenost.

Akce bude probíhat v termínu 14. 9. – 15. 9. 2020. Celková cena akce je 900,- Kč se splatností do 4. 9. 2020 .

Pravděpodobně dojde ke snížení ceny o přislíbený příspěvek z magistrátu hl. m. Prahy.

Adaptkurz 2020-2021 zavazna prihlaska 

AP_NaLise_410