VÝUKA VE VYUČOVACÍM TÝDNU OD 1. 9. DO 4. 9. 2020

KAŽDÝ ŽÁK SI PŘIPRAVÍ ROUŠKU, KTEROU V PŘÍPADĚ POKYNU BUDE POUŽÍVAT PŘI POHYBU PO CHODBÁCH.

            ÚTERÝ 1. 9.

  1. ROČNÍK, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
  • slavnostní uvítání v 8. 30 hod. před školou (v případě deště v hale školy). Do budovy školy bude umožněn vstup pouze jednomu zákonnému zástupci dítěte.
  • 10.00 hod. ukončení vyučování

Třídní schůzky budou nahrazeny korespondenční formou.

2.– 9. ROČNÍK

  • zahájení v 8.00 hod. ve třídách.
  • ukončení výuky v 8.45 hod.

Od 1. 9. je zajištěn provoz školní družiny i školní jídelny.

 

STŘEDA 2. 9.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka 8.00  –  11. 45 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

  1. ROČNÍK

Výuka 8.00 – 9. 40 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

2.– 9. ROČNÍK

Třídnické hodiny do 11. 45 hod., 2. stupeň v kmenových třídách.

 

ČTVRTEK  3. 9.

1.ROČNÍK

Výuka do 9. 40 hod.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka 8.00  –  11. 45 hod.

Děti ráno v 7.55 hod. vyzvedává u vstupních dveří třídní učitelka.

2.– 9. ROČNÍK

Třídnické hodiny do 11. 45 hod., 2. stupeň v kmenových třídách.

 

          PÁTEK 4. 9.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Výuka do 11. 45 hod.

1.ROČNÍK

Výuka do 10. 40 hod.

2.– 9. ROČNÍK

Výuka podle rozvrhu hodin do 11.45 hod.

 

OD PONDĚLÍ 7. 9. – výuka ve všech ročnících podle rozvrhu hodin.