Opatření vlády pro školy od 12. října do 23. října 2020

Základní školy – 2. stupeň 

Střídavá výuka po třídách (do budovy dochází prezenčně vždy polovina žáků dle tříd (třídy se nedělí) zbytek je vyučován distančně.

Výuka ve škole (prezenční výuka):

týden 12.10. – 16.10.  třídy 8.A, 8.V, 9.A, 9.V

týden 19.10. – 23.10.  třídy 6.A, 6.V, 7.A, 7.V

Podzimní prázdniny celý týden  26.10. – 30.10.

Pokud by stejné opatření trvalo nadále, tak po prázdninách nastoupí  třídy 8.A, 8.V, 9.A, 9.V