Vážení rodiče, 

11.11.2020 ministři školství a zdravotnictví oznámili návrat celých 1., 2. a přípravných tříd do školních lavic. Termínem nástupu je určena středa 18.11.2020.   Zařízení ŠD a ŠJ pro tyto ročníky začínají stejně.  

Přítomnost žáků ve škole vyžaduje nošení roušky po celou dobu jejich pobytu ve škole. Výuka hudební a tělesné výchovy bude omezena. Doporučujeme žáky teple oblékat, větrání v učebnách je jedním z opatření k zamezení onemocnění. Stejně i školní družina v případě vhodných klimatických podmínek bude svoji činnost provozovat na školním hřišti.

Do školní jídelny jsou od 18.11. automaticky přihlášeni všichni strávníci z výše uvedených ročníků. V případě neúčasti dítěte ve škole si již obědy rodiče odhlašují sami přes internet, nebo komunikací s vedoucí školní jídelny.

Pro žáky z ostatních ročníků, kteří mají technické problémy se zapojením do distanční výuky, budou organizovány osobní konzultace za podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví. 

Již se těšíme na návrat k normálu.

Pracovníci školy