Opatření ve škole od 30.11.2020

  1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
  2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

      30.11. – 4.12.           8. A,V a 6.A

      7.12. – 11. 12.           7. A,V a 6.V

      14.12. – 18. 12.        8. A,V a 6.A

      21.12. a 22. 12.         7. A,V a 6.V

 

Vstup do budovy – z důvodu omezení kontaktů mezi třídními kolektivy bude vstup do budovy upraven následovně:

  • 1. – 5. třída – sraz před školou a společný vstup s vyučujícím hlavním vchodem přes šatny.
  • 2. stupeň – vstup zadním vchodem u výtahu. Vcházet budou žáci postupně na pokyn dozoru. Uzavření vchodu 7,55 hod.
  • Viz plánek: 

Organizační opatření během školního dne

Povinností je nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme teplejší oblečení do tříd. Větrání probíhá pravidelně po 20 minutách.

Hudební výchova je dočasně vyučována bez zpěvu. Tělesná výchova pouze teorie, případně procházky mimo budovu školy.

Velké přestávky v případě dobrých klimatických podmínek tráví žáci na školním hřišti.

Pro komunikaci rodičů s učiteli upřednostňovat online schůzky, případně pro osobní jednání je vymezena místnost v přízemí školy. 

Školní družina: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku. Pro žáky 4. ročníku není z personálních důvodů zatím do konce kalendářního roku možné školní družinu organizovat

 

Školní stravování: Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Další upřesnění naleznete na stránkách školní jídelny.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away) do odnosných nádob

 

Vedení školy