Školní družina:

Podmínkou pro provoz družiny je  dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině  zařadit žáky jednoho ročníku. 

Oddělení A až E budou přístupné žákům pouze z jedné třídy. Nově budou zřízené družiny samostatně pro přípravnou třídu a třídu 3.A. Tyto třídy budou umístěny v kmenových třídách. Vyzvedávání žáků z nich bude možné při odpoledních aktivitách na hřišti a nebo  přes okno třídy ze strany školního pozemku. Do těchto tříd není zaveden školní telefon. Ranní družina je organizována od 6,30 hodin a večerní družina od 16,30 hodin opět za dodržení nepromíchávání třídních skupin.

Pro žáky 4. ročníku není z personálních důvodů zatím do konce kalendářního roku možné školní družinu organizovat.

Další upřesnění naleznete na stránkách školní družiny.

Vedoucí školní družiny