Vážení rodiče,

naše škola hodnotí žáky v souladu s klasifikačním řádem a s DOPORUČENÍM MŠMT PRO ŠKOLY K HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2020/2021. 

Výsledky žáků – pololetní hodnocení je již nyní zveřejněno v Bakalářích.  

Výpisy z vysvědčení  obdrží 28.1.2021 pouze žáci 1. a 2. tříd, kteří mají prezenční výuku. Ostatní žáci výpisy obdrží ihned po návratu do školy k prezenční výuce.

Metodika:

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Mgr. Václav Hlinka

ředitel školy