Vážení rodiče Vláda ČR 6.4. 2021 schválila postupný návrat žáků do škol. Jasně stanovila pravidla pro výuku a pro přítomnost žáka a pracovníka školy v budově.

Od  12.4.2021 se umožňuje:

  • prezenční výuka pro děti z přípravné třídy. 
  • výuka pro žáky 1. stupně v týdenní rotacích celých tříd, která bude probíhat následovně:

Týden 12. – 16.4.2021

1.A, 2.A, 3.A, 4.A. 5.A  prezenční výuka

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B distanční výuka

Týden 19. – 23.4.2021

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B  prezenční výuka

1.A, 2.A, 3.A, 4.A. 5.A  distanční výuka

Další týdny se opakují ve stejném režimu, pokud nedojde k dalšímu uvolnění.

  • Žáci 6. – 9. ročníků se dále vzdělávají distanční formou výuky. U těchto ročníků jsou podle potřeby umožněny individuální a skupinové konzultace.

Všichni účastníci vzdělávání musí při pobytu ve škole mít zakryté dýchací cesty chirurgickou ústenkou (rouška) nebo respirátorem. Vyučující mohou za určitých podmínek učit s použitím štítu.

Přítomnost žáků v prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem antigenního testu prováděného 2x týdně. Podrobné podmínky k testování zveřejníme v samostatném příspěvku.

Provoz školní družiny od 12.4.2021

Školní družina bude pracovat pouze v režimu homogenních skupin žáků.

Z tohoto důvodu nebude organizována ranní družina. 

Provozní doba  od konce vyučování do 17,00 hodin.

Činnost školní družiny bude převážně orientovaná do venkovních prostor.

Provoz školní jídelny od 12.4.2021

Stravování bude probíhat v homogenních skupinách (třída, popř. oddělení školní družiny).

Žáci v režimu distančního vzdělání si mohou odebírat obědy v čase od 13,00 – 13,30 hod. do odnosných nádob.

 

Hygienická opatření 

Hygienická opatření v celé budově školy z listopadu 2020 jsou platná.