Vážení rodiče,

Městská část Prahy 4 na základě informací o počtu antigenních testů na jednotlivých školách zajistila pro své základní školy odběry pracovníky zdravotnického zařízení přímo ve školách.

Pro účely vykrytí případného nedostatku AG testů provedou odběry zdravotničtí pracovníci společnosti PRONATAL s.r.o., IČ 04614283, se sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4.

Od 10.5.2021 budou zdravotníci provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní, nikoliv odběrem z nosohltanu, neinvazivní metodou. Tyto testy se hodí pro děti, kterým nevyhovují stěry z nosu.  V případě pozitivity dítěte na antigenním testu, bude odebrán PCR test žvýkací metodou a následně předán do laboratoře k vyhodnocení.

Na základě platné legislativy je nutné pro tento odběr vyplnit informovaný souhlas a souhlas GDPR s nakládáním s osobními údaji  které nám společnost poskytla. Formuláře jsme umístili na stránky tříd a třídní učitelé Vám je rozešlou na mailové adresy. (Ke stažení zde)

V případě, že žák neodevzdá tyto vyplněné souhlasy při příchodu do školy, bude se za přítomnosti vyučujícího samotestovat antigenními testy Singclean jako doposud.

Pro získání hrubého odhadu zájemců prosíme o rychlou zpětnou vazbu. Nahlaste prosím třídním učitelům do pátku 7. května svůj zájem o testování dítěte z ústní dutiny.

Přeji nám všem rychlé ukončení distanční výuky a návrat do normálu.

Mgr. Bc. Václav Hlinka

Ředitel školy