Na základních školách
▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž
osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský
a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace;
v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,
▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin

Rušíme vstup do budovy po třídách a řazení žáků na místech srazu. Škola se pro vstup žáků na vyučování  otevírá v 7,40 hod. a uzavírá v8,00 hodin. Platí obdobný režim, jako na počátku školního roku.

o Ve školních družinách a školních klubech
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se
povinnost homogenních oddělení a skupin.  Od 17.5. obnovujeme činnost ranní a večerní družiny. Oddělení pracují podle původního rozpisu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které
se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu

jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole
v týdnu, jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo
studenta ve škole v týdnu.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen
v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE),
s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu
2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec
nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí
povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).