Holky a kluci, chceme Vám popřát ke Dni dětí pevné zdraví, psychickou pohodu a školní docházku bez narušení pandemiemi. Ať svoji pílí získáte to nejlepší vzdělání, které Vám pak již nikdo nevezme. Tradiční sportovní den, který pořádáme vždy 1. června, odkládáme o jeden rok. Po dlouhodobé distanční výuce, se chceme do posledních dnů června věnovat posilování vzdělávacích výstupů a dovedností, které jsme letos nemohli zvládnout.  Věříme, že příští rok si vše vynahradíme a naše tradiční akce  zvládneme. 

Mgr. Václav Hlinka

ředitel školy