Vážení rodiče, milí žáci,

mimořádný školní rok, který byl narušen coronavirovou pandemií, končí. I závěr školního roku je přizpůsoben současným protiepidemickým opatřením. Naše tradiční akce, letní slavnost, se odsouvá na červen 2022. Letošní poslední zvonění bude podobné tomu z loňského roku.  V případě pěkného počasí zakončíme školní rok na  hřišti. Zde dojde k slavnostnímu vyřazení deváťáků a rozloučení s nimi. Naposledy se projdou společně za zvuků kolejnice po běžecké dráze a se všemi ostatními spolužáky se rozloučí. Vysvědčení  následně rozdáme po třídách v prostoru hřiště. V případě deštivého počasí přesuneme rozloučení do budovy školy. Obědy se 30.6. budou vydávat od 11,00  do 12,00 hodin. 

Děkujeme Všem za výdrž a nasazení v končícím školním roce.  Věříme, že další rok již bude probíhat bez mimořádných opatření a prezenčně.   Během  prázdnin si odpočiňte a načerpejte nové síly pro další práci.

Hezké prázdniny! 

Vedení školy