Vážení rodiče a žáci 6. ročníku,

připravili jsme pro vás důležité informace k organizaci nástupu žáků 6. A a 6. V ve školním roce 2021/2021. Moc se na naše šesťáky těšíme!

Začátek školy:

  1. 9. 2021. Sraz pro nové žáky v hale školy v 7:45, třídní učitelka vás odvede do kmenové třídy, ostatní žáci sami přicházejí do tříd, začátek vyučování je v 8 hod.

Třídní učitelé:

  1. A – Mgr. Ivana Dubová, kmenová třída: Učebna výchov, pavilon B, 1. patro (u jídelny)
  2. V – PhDr. Hana Dubská, kmenová třída: Učebna dějepisu/zeměpisu, pavilon B, 1. patro

 

Výuka anglického jazyka:

Žáci šestého ročníku budou rozděleni do prostupných skupin na základě výsledku rozřazovacího testu, který dětem zadáme na začátku školního roku 2021 – 2022. Testovány jsou jazykové znalosti na úrovni A1 SERRJ, které odpovídají výstupům z 5. ročníku ZŠ.

 

Adaptační kurz:

V 6. ročníku organizujeme adaptační program pro nově utvořené kolektivy 6. tříd. Program je dvoudenní – 13. 9. a 14. 9. 2021 (předpokládaná doba realizace 8 hod – 14:30hod). Je to velmi oblíbená aktivita, která je řadu let součástí výuky a ŠVP. Budete mít možnost lépe poznat své spolužáky a učitele, a to formou herních aktivit na hřišti školy (v případě špatného počasí v tělocvičnách). Důležité je, aby vás bylo co nejvíce, abyste si vytvořili pro nadcházející školní roky co nejlepší startovací podmínky a prima třídní kolektiv. V odkazech níže najdete program, přihlášku a stornovací podmínky. Pro nové žáky: přihlášky a platbu můžete zasílat i během prázdnin!

PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ PROGRAM VE ŠKOLE

PROGRAM AP NA LÍŠE

POVINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ + STORNOVACÍ PODMÍNKY

Jídelna + ISIC KARTY:

Žáci v prvních dnech docházky obdrží Přihlášku ke stravování. Obědy můžete uhradit s předstihem, pokud chcete, aby se vaše dítě stravovalo ve školní jídelně již od začátku školního roku. Peníze posílejte na účet školní jídelny: 35-68471319/0800, do poznámky jméno dítěte + třída. Ve školní jídelně je zavedený systém ISIC karet. ISIC karta je vydávána na základě vyplněné žádosti, uhrazení 250 Kč a pořízení fotografie. Žák ji obdrží na 4 roky školní docházky. Pokud ji ztratí, musí zakoupit duplikát. Informace k pořízení ISIC karty naleznete na http://web.zsnalise.cz/isic-skolak/ .

Více informací najdete na webu http://web.zsnalise.cz/jidelna/ .