Aktuálně probírané učivo

 

9. V          Projekt č. 5 – ORGANICKÁ CHEMIE

 

 

Pracovní listy ke stažení:

Projekt č. 5 – Organická chemie

PL 1 Látky organické a anorganické

PL 2 Uhlovodíky

PL 3 AlkanyTermíny testů a odevzdávání portfolií:

TEST 31. 5. test názvosloví solí+ teorie (PL 3 přehled solí) + projekt Redoxní reakce

 

TEST –  14. 5. test názvosloví kyselin + teorie (významné kyseliny, indikátory, pH)

Opakovací test – částicové složení látek, pátek 2. 10.

TEST – 4. 12. – Chemická reakce, rovnice – mít kalkulačku na test, tabulka bude k dispozici

Na test zopakovat a umět:

1. uplatnit zákon zachování hmotnosti = vyčíslit jednoduchou rovnici

2. rozeznat reaktant a produkt

3. určit typ reakce – slučovací, rozkladná

4. umět u atomu či molekuly určit molární hmotnost a správně zapsat

5. výpočet látkového množství ( dodržet zápis, postup výpočtu, odpověď)

TEST – 7. 12. – Názvosloví oxidů

TEST – 14. 12. – Opravné testy – Chemická reakce, rovnice, názvosloví oxidů

Termíny plánovaných testů zrušeny, pokračujeme v distanční výuce

TEST –   ?   Názvosloví oxidů, sulfidů, vybrané oxidy (PL 3 – skleníkový efekt, kyselé deště) 

TEST –   ?   Názvosloví halogenů (PL 5 + teorie)Kontrola práce v době distanční výuky

Informace k hodnocení vaší práce.

PL budu hodnotit ZNÁMKOU, budu sledovat úplnost a správnost vyplnění PL. To znamená, zda jste si při online hodinách kontrolovali správnost vašich odpovědí, případně doplňovali chybějící informace. 

Neodevzdaný PL ve stanoveném termínu je hodnocen nedostatečně ( 5 ). Případné komplikace s odesíláním úkolů je nutné domluvit individuálně.Probrané učivo:

Opakování – částicové složení látek

Projekt č. 1 – Chemická reakce, rovnice

Úvodní strana – Chemická reakce, rovnice – 9. V, zadávací protokol všem rozdám po návratu do školy, nemusíte si tisknout

1. Chemická reakce

2. Zákon o zachování hmotnosti

3. Výpočty molární hmotnosti

4. Výpočet látkového množství


Projekt č. 2 – Chemické názvosloví

Úvodní strana chemické názvosloví – 

PL 1 Oxidy úvod 

PL 2 Tvorba názvosloví

PL 3 Vybrané oxidy

PL 4 Sulfidy

PL 5 Sloučeniny halogenů

PL 6 Hydroxidy

PL 7 Kyseliny

PL 8 Kyselost a zásaditost roztoku


Projekt č. 3 – Soli

PL 1 Neutralizace

PL 2 Názvosloví solí

PL 3 Soli přehled


Projekt č. 4 – Redoxní rovnice

PL 1 redoxní reakce

PL 2 vyčíslováni redox rovnic s příklady

PL 3 hoření

PL 4 beketovova řada