Akce školní družiny 2020/21 a aktuality

1.6. Společné soutěžení  na školním hřišti. 

13,30 – 15,00

Provoz od 17.5.2021 

Tímto dnem se děti vrací do oddělení, ve kterých byly v září a říjnu, rozpis najdete u zvonku školní družiny nebo pod odkazem „rozdělení dětí do oddělení“

 

Zápis do školní družiny na školní rok 2021/2022

Předběžné přihlášky na příští školní rok obdrží děti v příštích dvou týdnech v 1. a 2. třídách. Rodiče žáků 3.tříd prosím, aby mi v případě zájmu o umístění dítěte do ŠD i v příštím roce napsali na školní e-mail cerna@zsnalise.cz. Přednost mají děti, které dojíždí z jiné městské části.

V pondělí 10.5. zahájíme již 28. ročník naší družinové olympiády.

Program

10.5. 13,30 zahájení olympiády pro třídy 1.A, 2.A, 3.A a přípravnou třídu

13,40 – 15,00    běh 60 m, lukostřelba

12.5   13,30 nástup

13,40 – 15,00    běh 200 m, skok daleký

17.5.  13,30  2.zahájení olympiády pro všechny děti.

běh, lukostřelba, skok daleký

19.5.   13,30 nástup, běh 200 m, skok daleký

24.5., 26.5. pokračování ve všech čtyřech soutěžích.

31.5.  13,30 – 15,00  Poslední den soutěží.

2.6.  13,45  Slavnostní zakončení olympiády, vyhlášení vítězů, předání medailí a diplomů a cen pro nejlepší sportovce.

termín slavnostního vyhlášení upřesníme podle situace.

Informace k provozu školní družiny od 12.4

Během rotační výuky je školní družina v provozu každý den od skončení výuky do 17,00. Děti zůstávají ve svých odděleních, v každém oddělení je pouze jedna třída. Ranní družina je zatím zrušena.

Prosíme rodiče dětí, které odcházejí samostatně, o aktualizaci odchodů, obzvláště u 3.ročníku, kde od prosince možná došlo ke změnám. Děkujeme.

Informace k provozu školní družiny od března

Dokud to nebude možné jinak, školní družina jede od března každé odpoledne on – line ( přesné časy se mohou lišit podle jednotlivých oddělení) Pro každého, kdo má chuť a náladu, máme připravené hry, čtení na pokračování, zpívání, kreslení, povídání a další aktivity.

Informace k provozu školní družiny od 4.1.

 1. a 2. třídy zůstávají ve svých odděleních, přípravná třída je v oddělení E. Děti můžete vyzvedávat  každý den od 13,00 kdykoliv.

Informace k provozu školní družiny od 30.11.

Od 30.11. je školní družina v provozu pro žáky 1.,2., 3.tříd a přípravné třídy. V každém oddělení ŠD je vzhledem k požadavku na zachování homogenity skupin pouze jedna třída. Díky tomu musí být přípravná třída a třída 3.A ve svých kmenových učebnách v pavilonu A a vyzvedávání dětí z těchto tříd bude trochu složitější, neboť v nich není domácí telefon. Doporučuji pro 3.třídu samostatné odchody s písemnou omluvenkou a nebo vyzvedávání na školním hřišti, kde budou tyto třídy vždy (pokud počasí dovolí) od 14,00 – 15,00. Pokud budete vyzvedávat v jiný čas, musíte obejít celou školu ( směrem na školní hřiště) zde pokračujete ke klouzačce, zahnete vpravo a podél předzahrádek jdete buď ke dveřím přípravné třídy nebo 3.A .

Ze hřiště se budou děti do tříd vracet v 15,00 nebo později, v tom případě je potkáte na vaší cestě kolem školy a hřiště. V přípravné třídě budou děti do 16,00, 3.A do 16,30. Pak děti přechází do koncové družiny podle rozpisu u telefonu.

Vyzvedávání po obědě je možné jako vždy každý den nejdříve ve 13,00, pokud děti končí po 5.vyučovací hodině, nejdříve ve 13,30.

Omlouváme se za tyto námi nezaviněné komplikace a doufáme, že se brzy vše vrátí k normálu. Zatím děkujeme za pochopení.

 

Výtvarná soutěž “ Kreslí každý, kdo umí (i neumí)“

V loňském školním roce jsme uspořádali malou výtvarnou soutěž, které se zúčastnily  děti ze všech pěti družin. Měli jsme v plánu obrázky dětí vystavit na podiu a udělat si  malou družinovou vernisáž. To nám okolnosti nedovolily a obrázky jsme vystavili až na začátku nového školního roku. Proběhlo velké hlasování a díky němu už známe devět vítězů. Hned, jak to bude možné, provedeme vyhlášení a někteří z vás se mohou těšit na pěkné ceny. Kdo to bude, to zatím neprozradíme, ale můžete se podívat, jestli mezi obrázky na fotografiích nenajdete ten svůj. Možná vyhrál právě ten váš!

   

A tady jsou ceny, ale taky ještě tajemné a neznámé.

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

„Třídní schůzka“ 1.třída, přípravný ročník

1.Rozdělení dětí do oddělení

 • 1.A – Kateřina Jindrová – oddělení C
 • 1.B – Klára Černá – oddělení A
 • přípravný ročník zatím rozdělíme na chlapce – oddělení A a dívky – oddělení C

2. Přijímání dětí rodičů na mateřské dovolené

 • o přijetí rozhodne skutečný počet přihlášených dětí, který budeme znát 1.9. ale zatím můžeme přijmout všechny přihlášené děti
 • pokud by se během školního roku přihlásily děti zaměstnaných rodičů, musela by být docházka dětí s rodičem na MD ukončena

3. Vyplňování zápisních lístků

 • nevyplňujte rodné číslo dítěte
 • na druhé straně zápisního lístku není třeba vyplňovat čas odchodu dítěte, pouze pokud dítě odchází ze školní družiny samo. Do poznámky, kdo může dítě vyzvedávat, napište jména a  příjmení prarodičů, sourozenců, popř. dalších příbuzných nebo rodinných známých, kteří budou vaše dítě vyzvedávat. S počtem vyzvedávajících to, prosím, nepřehánějte.
 • napište, prosím, zda bude dítě chodit do ranní družiny. Nepřítomnost v ranní družině není třeba omlouvat. Dítě můžete do ranní družiny poslat i když jste ho na zápisním lístku nepřihlásili.
 • pokud budete potřebovat během školního roku udělat změny, pošlete e- mail své vychovatelce nebo vychovateli
 • pokud někdo vaše dítě vyzvedávat nesmí, uveďte to též na zápisním lístku

4. Školní jídelna

 • děti nenutíme obědy dojídat, ale samozřejmě dohlížíme na to, aby neodnášely celý oběd. pokud byste si přáli nějaký specifický přístup – např. vůbec nenutit nebo naopak, dopište na zápisní lístek. K dojídání děti motivujeme soutěží o největšího jedlíka. (ne ve všech odděleních)

5. Pomůcky do družiny

 • do školní družiny vybíráme věci jako čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, kapesníčky a šťávu, ale požadavky se v různých odděleních mohou lišit a tak lístek s přesným seznamem pošleme na začátku roku po dětech.
 • pokud byste měli možnost přinést papíry na kreslení ( klidně z jedné strany potištěné), budeme rádi.
 • děti by měly mít převlečení na školní hřiště, na kterém budeme nyní trávit ještě více času. Samozřejmě to je na vašem uvážení. Do tepláků se děti převlékají dole u skříněk.

6. Ranní družina

 • děti přichází do ranní družiny od 6,30 do 7,30 ( Nejpozději!)
 • vychovatelka pouští děti do školy pomocí domácího telefonu, který je umístěn u vchodových dveří. Zde bude umístěn i rozpis, kde ranní družina je, stejně jako rozmístění dětí v odděleních v jednotlivých dnech.
 • ranní družina je pokaždé v jiném oddělení. Nové žáky doprovodí nahoru služba.
 • v 7,40 odvádí děti vychovatelka do třídy

7. Odpolední družina

 • vychovatelky odvádí děti po skončení vyučování do ŠD
 • provoz školní družiny je 11,45 – 17,30

8. Vyzvedávání dětí

 • rodiče vyzvedávají děti pomocí domácího telefonu (viz ranní družina) nebo osobně na školním hřišti
 • vyzvedávání je možné v těchto časech:     po obědě a poledním klidu 13,00 – 13,30
 •                                                               nebo 13,30 – 14,00  ( konec vyučování ve 12,40)
 •                                                               15,00 – 17,30
 • při vyzvedávání dětí pomocí domácího telefonu řekněte, prosím, vaše jméno, celé jméno a třídu dítěte. Mluvte zřetelně a nahlas. Pokud se nedozvoníte na první pokus, zkuste to znovu – vychovatelka nemusí být zrovna poblíž telefonu a nebo ho přes hluk neslyší. Pokud se nedozvoníte ani napodruhé, zkuste jiné oddělení. Pokud se nedozvoníte nikam, jsme v jídelně nebo na školním hřišti. Při čekání mějte trpělivost – děti si musí uklidit, občas se vrací pro zapomenuté věci a i u skříněk jim to trvá, obzvlášť v zimě. Pokud se nedočkáte do deseti minut zvoňte znovu, děti někdy zapomenou odejít.
 • pokud chcete, aby dítě odešlo dříve, například hned po vyučování, musí mít  omluvenku na zvláštním papíře. Omluvenky pošleme po dětech. Pokud chcete psát vlastní omluvenku, musí na ní být datum, jméno dítěte a formulace, že odchází samo a dovětek, že za něj po odchodu ze školní družiny přebíráte zodpovědnost. Stejné omluvenky se používají i v případě samostatného odchodu dítěte v jakýkoliv jiný čas a nebo pokud ho vyzvedává někdo, kdo není uveden na zápisním lístku.

9. Režim školní družiny ( pouze příklad, v jednotlivých odděleních se může lišit)

11,45 – 12,30 příchod do ŠD, režimové momenty, hygiena, oběd

12,30 – 13,00 polední klid – četba na pokračování

13,00 – 16,00 odpočinkové a výchovně – vzdělávací činnosti ( kreslení, zpívání, vyrábění, soutěže a společné hry, sebevzdělávání a sport )   podle počasí a ročního období může být tento blok činností celý na školním hřišti, ale i v místnosti

16,00 – 17,30 spojování oddělení, odchod ze školního hřiště, volné hry dětí

9. Centrum volného času

 • Lektoři si děti vyzvedávají a vodí je zpět do družiny. Pokud si dítě vyzvednete ještě předtím, nezapomeňte to ohlásit vychovatelce ( telefon, osobně)

10. Společné akce

 • Společné akce ve vnitřních prostorách školy (karneval) se zatím konat nebudou 🙁
 • na školním hřišti na nás čeká keškování a společné soutěžení, které se koná pravidelně 1 – 2x měsíčně. Přesný termín najdete zde.

11. Další informace o platbách za družinu, chování dětí, přihlašování a odhlašování, provozu o vedlejších prázdninách apod. najdete v kapitole Řád školní družiny

12. Případné dotazy ráda zodpovím na adrese cerna@zsnalise.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betlém školní družiny

 

img_20151127_172747  mikulda

Betlém 2015                                                                Betlém 20

Skřítci podzimníčci

 dsc01982  dsc01983  dsc01984