Akce školní družiny 2020/21 a aktuality

Zápis do školní družiny na školní rok 2021/2022

Předběžné přihlášky na příští školní rok obdrží děti v příštích dvou týdnech v 1. a 2. třídách. Rodiče žáků 3.tříd prosím, aby mi v případě zájmu o umístění dítěte do ŠD i v příštím roce napsali na školní e-mail cerna@zsnalise.cz. Přednost mají děti, které dojíždí z jiné městské části.

V pondělí 10.5. zahájíme již 28. ročník naší družinové olympiády.

Program

10.5. 13,30 zahájení olympiády pro třídy 1.A, 2.A, 3.A a přípravnou třídu

13,40 – 15,00    běh 60 m, lukostřelba

12.5   13,30 nástup

13,40 – 15,00    běh 200 m, skok daleký

17.5.  13,30  zahájení olympiády pro třídy 1.B,2.B, 3.B

běh, lukostřelba

19.5.   13,30 nástup, běh 200 m, skok daleký

24.5, 26.5., 31.5. a 2.6. náhradní termíny pro děti, které chyběly, popř. posunuté disciplíny kvůli špatnému počasí.

termín slavnostního vyhlášení upřesníme podle situace.

Informace k provozu školní družiny od 12.4

Během rotační výuky je školní družina v provozu každý den od skončení výuky do 17,00. Děti zůstávají ve svých odděleních, v každém oddělení je pouze jedna třída. Ranní družina je zatím zrušena.

Prosíme rodiče dětí, které odcházejí samostatně, o aktualizaci odchodů, obzvláště u 3.ročníku, kde od prosince možná došlo ke změnám. Děkujeme.

Informace k provozu školní družiny od března

Dokud to nebude možné jinak, školní družina jede od března každé odpoledne on – line ( přesné časy se mohou lišit podle jednotlivých oddělení) Pro každého, kdo má chuť a náladu, máme připravené hry, čtení na pokračování, zpívání, kreslení, povídání a další aktivity.

Informace k provozu školní družiny od 4.1.

 1. a 2. třídy zůstávají ve svých odděleních, přípravná třída je v oddělení E. Děti můžete vyzvedávat  každý den od 13,00 kdykoliv.

Informace k provozu školní družiny od 30.11.

Od 30.11. je školní družina v provozu pro žáky 1.,2., 3.tříd a přípravné třídy. V každém oddělení ŠD je vzhledem k požadavku na zachování homogenity skupin pouze jedna třída. Díky tomu musí být přípravná třída a třída 3.A ve svých kmenových učebnách v pavilonu A a vyzvedávání dětí z těchto tříd bude trochu složitější, neboť v nich není domácí telefon. Doporučuji pro 3.třídu samostatné odchody s písemnou omluvenkou a nebo vyzvedávání na školním hřišti, kde budou tyto třídy vždy (pokud počasí dovolí) od 14,00 – 15,00. Pokud budete vyzvedávat v jiný čas, musíte obejít celou školu ( směrem na školní hřiště) zde pokračujete ke klouzačce, zahnete vpravo a podél předzahrádek jdete buď ke dveřím přípravné třídy nebo 3.A .

Ze hřiště se budou děti do tříd vracet v 15,00 nebo později, v tom případě je potkáte na vaší cestě kolem školy a hřiště. V přípravné třídě budou děti do 16,00, 3.A do 16,30. Pak děti přechází do koncové družiny podle rozpisu u telefonu.

Vyzvedávání po obědě je možné jako vždy každý den nejdříve ve 13,00, pokud děti končí po 5.vyučovací hodině, nejdříve ve 13,30.

Omlouváme se za tyto námi nezaviněné komplikace a doufáme, že se brzy vše vrátí k normálu. Zatím děkujeme za pochopení.

 

Výtvarná soutěž “ Kreslí každý, kdo umí (i neumí)“

V loňském školním roce jsme uspořádali malou výtvarnou soutěž, které se zúčastnily  děti ze všech pěti družin. Měli jsme v plánu obrázky dětí vystavit na podiu a udělat si  malou družinovou vernisáž. To nám okolnosti nedovolily a obrázky jsme vystavili až na začátku nového školního roku. Proběhlo velké hlasování a díky němu už známe devět vítězů. Hned, jak to bude možné, provedeme vyhlášení a někteří z vás se mohou těšit na pěkné ceny. Kdo to bude, to zatím neprozradíme, ale můžete se podívat, jestli mezi obrázky na fotografiích nenajdete ten svůj. Možná vyhrál právě ten váš!

   

A tady jsou ceny, ale taky ještě tajemné a neznámé.

___________________________________________________________________________________

12.9. Od zítřka, pondělí 14.9. nosíme v ranní a koncové družině roušky (pokud jsou přítomny děti z více oddělení)

6.9. Informace pro přípravný ročník – oddělení A a C

 1. Vzhledem k tomu, že do družiny C přibyly další děti, byly tři děvčátka přeřazeny z C do A.
 2. Každé pondělí budou děti chodit na oběd až ve 13,00 (cca). Je to proto, že přípravka musí čekat na 1.třídu, která má pět vyučovacích hodin. Pokud chcete děti vyzvednout dříve než ve 13,30  napište jim, prosím,  omluvenku, že odchází hned po vyučovaní. Na oběd půjdou s paní učitelkou.

___________________________________________________________________________________

 

„Třídní schůzka“ 1.třída, přípravný ročník

1.Rozdělení dětí do oddělení

 • 1.A – Kateřina Jindrová – oddělení C
 • 1.B – Klára Černá – oddělení A
 • přípravný ročník zatím rozdělíme na chlapce – oddělení A a dívky – oddělení C

2. Přijímání dětí rodičů na mateřské dovolené

 • o přijetí rozhodne skutečný počet přihlášených dětí, který budeme znát 1.9. ale zatím můžeme přijmout všechny přihlášené děti
 • pokud by se během školního roku přihlásily děti zaměstnaných rodičů, musela by být docházka dětí s rodičem na MD ukončena

3. Vyplňování zápisních lístků

 • nevyplňujte rodné číslo dítěte
 • na druhé straně zápisního lístku není třeba vyplňovat čas odchodu dítěte, pouze pokud dítě odchází ze školní družiny samo. Do poznámky, kdo může dítě vyzvedávat, napište jména a  příjmení prarodičů, sourozenců, popř. dalších příbuzných nebo rodinných známých, kteří budou vaše dítě vyzvedávat. S počtem vyzvedávajících to, prosím, nepřehánějte.
 • napište, prosím, zda bude dítě chodit do ranní družiny. Nepřítomnost v ranní družině není třeba omlouvat. Dítě můžete do ranní družiny poslat i když jste ho na zápisním lístku nepřihlásili.
 • pokud budete potřebovat během školního roku udělat změny, pošlete e- mail své vychovatelce nebo vychovateli
 • pokud někdo vaše dítě vyzvedávat nesmí, uveďte to též na zápisním lístku

4. Školní jídelna

 • děti nenutíme obědy dojídat, ale samozřejmě dohlížíme na to, aby neodnášely celý oběd. pokud byste si přáli nějaký specifický přístup – např. vůbec nenutit nebo naopak, dopište na zápisní lístek. K dojídání děti motivujeme soutěží o největšího jedlíka. (ne ve všech odděleních)

5. Pomůcky do družiny

 • do školní družiny vybíráme věci jako čtvrtky, barevné papíry, lepidlo, kapesníčky a šťávu, ale požadavky se v různých odděleních mohou lišit a tak lístek s přesným seznamem pošleme na začátku roku po dětech.
 • pokud byste měli možnost přinést papíry na kreslení ( klidně z jedné strany potištěné), budeme rádi.
 • děti by měly mít převlečení na školní hřiště, na kterém budeme nyní trávit ještě více času. Samozřejmě to je na vašem uvážení. Do tepláků se děti převlékají dole u skříněk.

6. Ranní družina

 • děti přichází do ranní družiny od 6,30 do 7,30 ( Nejpozději!)
 • vychovatelka pouští děti do školy pomocí domácího telefonu, který je umístěn u vchodových dveří. Zde bude umístěn i rozpis, kde ranní družina je, stejně jako rozmístění dětí v odděleních v jednotlivých dnech.
 • ranní družina je pokaždé v jiném oddělení. Nové žáky doprovodí nahoru služba.
 • v 7,40 odvádí děti vychovatelka do třídy

7. Odpolední družina

 • vychovatelky odvádí děti po skončení vyučování do ŠD
 • provoz školní družiny je 11,45 – 17,30

8. Vyzvedávání dětí

 • rodiče vyzvedávají děti pomocí domácího telefonu (viz ranní družina) nebo osobně na školním hřišti
 • vyzvedávání je možné v těchto časech:     po obědě a poledním klidu 13,00 – 13,30
 •                                                               nebo 13,30 – 14,00  ( konec vyučování ve 12,40)
 •                                                               15,00 – 17,30
 • při vyzvedávání dětí pomocí domácího telefonu řekněte, prosím, vaše jméno, celé jméno a třídu dítěte. Mluvte zřetelně a nahlas. Pokud se nedozvoníte na první pokus, zkuste to znovu – vychovatelka nemusí být zrovna poblíž telefonu a nebo ho přes hluk neslyší. Pokud se nedozvoníte ani napodruhé, zkuste jiné oddělení. Pokud se nedozvoníte nikam, jsme v jídelně nebo na školním hřišti. Při čekání mějte trpělivost – děti si musí uklidit, občas se vrací pro zapomenuté věci a i u skříněk jim to trvá, obzvlášť v zimě. Pokud se nedočkáte do deseti minut zvoňte znovu, děti někdy zapomenou odejít.
 • pokud chcete, aby dítě odešlo dříve, například hned po vyučování, musí mít  omluvenku na zvláštním papíře. Omluvenky pošleme po dětech. Pokud chcete psát vlastní omluvenku, musí na ní být datum, jméno dítěte a formulace, že odchází samo a dovětek, že za něj po odchodu ze školní družiny přebíráte zodpovědnost. Stejné omluvenky se používají i v případě samostatného odchodu dítěte v jakýkoliv jiný čas a nebo pokud ho vyzvedává někdo, kdo není uveden na zápisním lístku.

9. Režim školní družiny ( pouze příklad, v jednotlivých odděleních se může lišit)

11,45 – 12,30 příchod do ŠD, režimové momenty, hygiena, oběd

12,30 – 13,00 polední klid – četba na pokračování

13,00 – 16,00 odpočinkové a výchovně – vzdělávací činnosti ( kreslení, zpívání, vyrábění, soutěže a společné hry, sebevzdělávání a sport )   podle počasí a ročního období může být tento blok činností celý na školním hřišti, ale i v místnosti

16,00 – 17,30 spojování oddělení, odchod ze školního hřiště, volné hry dětí

9. Centrum volného času

 • Lektoři si děti vyzvedávají a vodí je zpět do družiny. Pokud si dítě vyzvednete ještě předtím, nezapomeňte to ohlásit vychovatelce ( telefon, osobně)

10. Společné akce

 • Společné akce ve vnitřních prostorách školy (karneval) se zatím konat nebudou 🙁
 • na školním hřišti na nás čeká keškování a společné soutěžení, které se koná pravidelně 1 – 2x měsíčně. Přesný termín najdete zde.

11. Další informace o platbách za družinu, chování dětí, přihlašování a odhlašování, provozu o vedlejších prázdninách apod. najdete v kapitole Řád školní družiny

12. Případné dotazy ráda zodpovím na adrese cerna@zsnalise.cz

 

 


Aktuální informace 


 

školní družina v ZŠ Na Líše bude organizována po všechny 4 týdny – od 7.7. do 31.7. 2020


Podmínkou uskutečnění provozu letní školní družiny (dále jen „LŠD“) je, že na konkrétní týdenní termín bude přihlášeno minimálně 20 žáků.

Na provoz letní ŠD se vztahují opatření MŠMT ke koronaviru.

Provoz LŠD v Základní škole, Praha 4, Na Líše 16 (dále jen „ZŠ“) bude organizován v 1. patře budovy ZŠ (vstup hlavním vchodem do ZŠ, v areálu (i mimo areál ZŠ) v pracovních dnech od 7. 7. do 31. 7. 2020 v době od 7:00 do 16:00 hodin. V rámci provozu bude žákům poskytován kompletní oběd s nápojem (od 11,45 do 12.15 hodin). Pitný režim a stravování mimo dobu oběda zajišťují zákonní zástupci dítěte.

Přihlášky do LŠD budou přijímány elektronickým podáním (sken vyplněné přihlášky + sken dokladu o provedení úhrady nákladů – ve formátu PDF nebo JPG), případně přes poštovní schránku školy a osobně v kanceláři ZŠ dne 16. 6. 2020 od 13,00 – 17,00 hodin. Škola bude organizovat 1 oddělení školní družiny do 30 dětí na oddělení ŠD. V případě překročení maximálního počtu žáků, bude při umisťování žáka přihlédnuto k datu a času podání přihlášky. Nesprávně či neúplně vyplněné přihlášky nebo přihlášky bez dokladu o provedené úhradě nákladů LŠD nebudou akceptovány.

Náklady zákonných zástupců na pobyt v LŠD v červenci 2020 tvoří:

Školné: 250,- Kč

Jedná se o jednorázový poplatek, jeho výši neovlivní počet zvolených dnů pobytu dítěte v LŠD.

Je vratný pouze při zameškání 100% přihlášené doby pobytu nejpozději do 31.8.2020.

Stravné: = násobek počtu přihlášených dnů pobytu a výše stravného na den (66,- Kč/den – dítě do 10ti let, 68,- Kč/den – dítě 11-14. let věku) – výpočet provede zástupce dítěte do přihlášky do LŠD.

Celková částka nákladů je splatná nejpozději s podáním přihlášky. Bankovní spojení pro platbu – číslo účtu/kód banky 68471319/0800, variabilní symbol 072020, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte. Úhradou zákonný zástupce závazně potvrzuje účast svého dítěte v LŠD.

Vyloučení z LŠD – Při závažném či opakovaném porušení kázně nebo při opakovaném nevyzvednutí žáka do ukončení provozní doby LŠD bude žák z LŠD vyloučen bez nároku na vrácení školného.

ZŠ potvrdí provoz LŠD či jeho zrušení zákonným zástupcům přihlášených žáků a kmenovým školám do 18.6.2020 na jejich e-mailovou adresu a informaci zveřejní na stránkách školy.

V případě zrušení provozu vrátí ZŠ uhrazené částky na v přihlášce uvedený účet do 30.6.2020

Odhlášky obědů jsou přijímány den předem do 12:30 hod. na tel. se záznamníkem 241 485 655 nebo e-mail: petrinova@zsnalise.cz. Při náhlé nepřítomnosti dítěte si nelze oběd odebrat ani první den a oběd bude zlikvidován podle platných směrnic. V případě odhlášení stravy bude přeplatek stravného zaslán na účty strávníků nejpozději 31.8.2020.

Komunikace LŠD se zákonnými zástupci ve věcech organizace provozu bude probíhat prostřednictvím obecných informací na vývěsce LŠD u vchodu, zveřejněno na stránkách školy www.zsnalise.cz v mimořádných případech pomocí elektronické pošty, či telefonicky. Pro informace od zákonných zástupců je k dispozici tel. číslo 773 788 899.

Informace k provozu LŠD v červenci 2020 budou po 5.6.2020 zveřejněny na stránkách školy www.zsnalise.cz, další informace podáváme na tel. čísle 241 480 693 (kancelář školy) nebo e-mailem na cerna@zsnalise.cz


Materiály ke stažení:

Přihláška do letní družiny 2020: P Ř I H L Á Š K A

Režim letní družiny 2020: Režim letní školní družiny Základní školy


4.Družinová akademie

aneb Bavíme se navzájem

5.2. ve středu v hale školy od 14,00 – 14,50

Program: Krátká vystoupení všech oddělení školní družiny

Masopustní karneval

26.2. ve středu v hale školy  14,00 – 16,00

Pro žáky 1.stupně i jejich mladší sourozence ze školky.

Program: tanec a taneční soutěže, představení masek

 

Společné soutěžení a keškování.

každý měsíc pořádáme zábavné soutěže dvojic buď na školním hřišti nebo v tělocvičně. Děti hrají o družinové dolárky a za ty si na konci akce koupí malou sladkost.

1.soutěžení – pondělí 30.září  14,00 – 15,00 na hřišti ( při špatném počasí v hale školy)

Každý měsíc dvakrát týdně keškovaní. Děti hledají na hřišti malé, důmyslně ukryté papírové „kešky“ a po jejich rozbalení a přečtení zjistí, jakou cenu si odnesou. (pexeso, omalovánky, pastelky, malé hračky apod) Počet nalezených kešek se sčítá a nejúspěšnější hledači jsou ještě odměněni na konci školního roku.

2.soutěžení – čtvrtek 31.října  14,00- 15,00 (školní hřiště nebo tělocvična)

3.soutěžení – pátek 24.ledna  14,00 – 15,00  tělocvična

1.keškování – pondělí     9.září ve 14,00 ( Jen v případě pěkného počasí)

2.keškování – pondělí    7.října

3.keškování  – čtvrtek  17.října

4.keškování – středa  6.listopadu

5.keškování – pondělí 6.ledna

6.keškování – úterý 21.ledna

7.keškování – pondělí 24.února

Podzimní karneval – 9.10. 14,00 – 15,00

Zveme všechny děti ze školní družiny (1.2.3.4.třída) na malý podzimní halloweenský karneval, který se koná ve středu 9.října v hale školy. Čas – 14,00 – 15,00
Strašidelné masky vítány, ale nejsou podmínkou.
Program: tanec a taneční soutěže.

 

Akce školní družiny 2018/19

26.Olympiáda ŠD

Zahájení  úterý 7.5. ve 13,30 ( v případě špatného počasí se zahájení odkládá na 9.5., popř. na 13.5) na školním hřišti.

Olympiáda bude probíhat od 7.5. do 7.6., každé úterý, čtvrtek a pátek přibližně od 13,30 – 15,30.

Děti budou soutěžit v běhu na 60 a 200 m, skoku dalekém a hodu hakysákem.

Na závěr olympiády proběhne závod štafet.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a zakončení olympiády bude součástí programu diskotéky na rozloučenou ve středu 19.6.

 

 

Doremi – finále

27.3 ve středu v hale školy 14,00 – 15,00.

Soutěž ve zpěvu a hře na hudební nástroj. Vystoupí děti, které postoupily z 1.kol pořádaných v jednotlivých družinách.

Výkony soutěžících hodnotí porota složená z vychovatelek ŠD.

Masopustní karneval

20.2. ve středu v hale školy  15,00 – 17,00

Pro žáky 1.stupně i jejich mladší sourozence ze školky.

Program: tanec a taneční soutěže, představení masek

HUDBA – DJ FRESH

3.Družinová akademie

aneb Bavíme se navzájem

3o.1 ve středu v hale školy od 14,00 – 14,30

Program: Krátká vystoupení všech oddělení školní družiny

Karneval

Zveme všechny děti ze školní družiny (1.2.3.4.třída) na malý podzimní halloweenský karneval, který se koná ve středu 17.října v hale školy. Čas – 14,00 – 15,00
Strašidelné masky vítány, ale nejsou podmínkou.
Program: tanec a taneční soutěže. Vyhlášení výsledků švihadlových přeborů.

Hudba DJ FRESH

Švihadlové přebory

Září – trénink

Říjen – soutěžíme v těchto disciplínách : přeskok snožmo, na jedné noze, koníček a přeskakování velkého lana. Výsledky se sčítají. Soutěží se v kategoriích podle tříd a děvčata a chlapci zvlášť. Na karnevalu budou vyhlášeni absolutní vítězové celé školní družiny.

Poslední let broučků – listopad

 

 

Masopustní karneval – únor

Doremi –  březen

Olympiáda – květen – červen

Diskotéka – červen

soutěže na školním hřišti a keškování – 1x měsíčně

Akce školní družiny 2017/18

20.5. zakončení 25. Olympiády ŠD a diskotéka na rozloučenou

Program: vyhlášení nejlepších sportovců

Diskotéka

Taneční soutěže

Děkujeme DJ Freshovi za perfektně připravenou diskotéku!!!!!!

9.5. zahájení 25.Olympiády ŠD

– všechny podrobnosti najdete na stránce Olympiáda ŠD

28.4. Čarodejnice

pátek cca 13,30 – 15,30

Zábavné odpoledne na školním hřišti (pouze pro členy školní družiny). Čekají vás soutěže a táboráček, na kterém si můžete opéct buřtík nebo marshmallow donesené z domova. Donesené a podepsané věci na opékání můžete odevzdat v pátek ráno panu vychovateli Prochovi (1.B), který je uschová v lednici

Aby bylo veselo, můžete přijít v kostýmu čarodejnice.

V případě špatného počasí se akce ruší.

25.4. Doremi – soutěž ve zpěvu

Masopustní karneval

21.2. ve středu v hale školy  15,00 – 17,00

 

2.Družinová akademie

aneb Bavíme se navzájem

31.1 ve středu v hale školy od 14,00 – 14,30

Program: Krátká vystoupení všech oddělení školní družiny

 Betlém školní družiny

 

 

Překážkohraní

Na tři středeční odpoledne (18.10.,25.10.a 1.11.)byly připraveny závody v miniparkuru na školním hřišti. Měřil se čas a počítaly chyby,které se přepočítaly na časovou ztrátu. ( Chyby – shozená laťka, špatný náběh do slalomu)  Každý parkur si děti prošly nanečisto. Oceněni byli tři nejlepší chlapci a dívky z každého ročníku, drobné ceny za každý parkur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betlém školní družiny

 

img_20151127_172747  mikulda

Betlém 2015                                                                Betlém 20

Skřítci podzimníčci

 dsc01982  dsc01983  dsc01984