Rozdělení dětí od 12. 1. 2021 ( během rotační výuky)

  1. a 2. třídy zůstávají ve svých odděleních, přípravná třída je v oddělení E.

3.A střídavě v oddělení B a A ( po týdnech)

3.B střídavě v oddělení D a C ( dtto)

 

 

Oddělení A

třídy 1.B a 0.A – chlapci

Vedoucí vychovatelka Klára Černá
telefon 241480693, 214480990 s provolbou linka 33


Oddělení B

třídy 2.B a polovina 3.A

Vychovatelka Kateřina Kadlečková
telefon 241480693, 214480990 s provolbou linka 34


 

Oddělení C

třídy  1.A a 0.A – dívky

Vychovatelka  Kateřina Jindrová
telefon 241480693, 214480990 s provolbou linka 35


 

Oddělení D

třídy  2.A a polovina 3.A

Vychovatelka Andrea Stránská
telefon 241480693, 214480990 s provolbou linka 36

_________________________________________________________________________________________________

Oddělení E

třídy  3.B a 4.A,B (5 přijatých dětí)

Vychovatel Roman Proch

linka 12