Vedoucí provozního úseku

Oxana Bodnya
bodnya@zsnalise.cz

1 údržbář

5 pracovnic úklidu

1 kustod