Vedoucí školní kuchyně

Monika Petřinová
mailové spojení: petrinova@zsnalise.cz
tel.: 241485655

Kuchařky:

Blanka Coufalová

Marie Kukačková

Martina Líbalová

Jana Čepková