Metodik prevence rizikových jevů


  • poskytujeme poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování
  • koordinujeme spolupráci s organizacemi následné péče a s dalšími zařízeními v oblasti péče o děti a mládež
  • navrhujeme a realizujeme Preventivní program školy
  • účastníme se grantových programů na podporu primární prevence ve školách

NOVINKY

AKTUÁLNĚ 2021: PORADENSKÁ LINKA POMOCI  PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ PORADNY – KONTAKTY: Poradenska_linka_pomoci

Nízkoprahový klub Uličník v době nouzového stavu parkuje středy pouze před ZŠ Poláčkova: https://www.praha4.cz/Ulicnik-v-dobe-nouzoveho-stavu-jezdi-jen-pred-ZS-Polackova.html

Nenabízí volnočasové aktivity ze zřejmých důvodů, ale je k dispozici dětem a dospívajícím, kteří potřebují radu či pomoc.

Seznam organizací poskytujících psychologickou podporu v době mimořádné situace nouzového stavu:

KRIZOVÉ LINKY_aktual_19_03_2020