Výchovný poradce pro volbu povolání

 • Kontakt: Mgr. Ivana Dubová, dubova@zsnalise.cz
 • Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • poskytujeme poradenské služby při rozhodování o profesní orientaci
 • koordinujeme a participujeme na realizaci aktivit školy zaměřených na prezentace a návštěvy středních škol
 • poskytujeme poradenství rodičům, metodickou pomoc učitelům

HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
březen
do 19. 3.
Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.

duben
do 9. 4.
Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.

květen
3. – 19. 5.
Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek talentových.
3., 4. 5.2021
První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně nástaveb.
5., 6. 5.2021
První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.
19. – 21. 5.
Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.

červen
2. – 4. 6.
Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.
2., 3. 6.2021
První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.
14. – 16. 6.
Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.
28. – 30. 6.
Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení.


NOVINKY 2020/2021

 • Změna termínu jednotných přijímacích zkoušek na SŠ: 3. 5. + 4. 5. 2021, náhradní termín pak 2. 6. a 3. 6. Víceletá gymnázia: 5. 5. + 6. 5.
 • BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL ONLINE: možnost pro žáky 9. ročníků se přímo propojit se středními školami a učilišti pomocí on-line schůzek (Teams/Meets…) prostřednictvím portálu BurzaŠkol.Online. Portál zobrazuje i poměrně zásadní informace pro volbu budoucí školy jako inspekční zprávy škol, výsledky u státních maturit apod. Pro letošní deváťáky je to poslední šance, kdy se mohou alespoň virtuálně potkat s více školami v jeden čas na jednom místě a mezi nimi si vybrat. Možnost on-line propojení bude 14.1.2021 8:00-12:00 a 18:00-21:00. Více na https://burzaskol.online
 • VELETRH SŠ SCHOLA PRAGENSIS SE KONÁ V TERMÍNU 26. 11. – 28. 11. 2020 POUZE ONLINE, informace o připojení na www.scholapragensis.cz, www.scholapragensis.online.
 • Vyšetření profesní orientace v PPP – NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ŘÍJNOVÁ ZRUŠENÁ VYŠETŘENÍ JE 15. 12. 2020

 • SLEDUJTE STRÁNKY MSMT.CZ – VZDĚLÁVÁNÍ/STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE
 • kampodevitce.cz – aktuální informace o přijímacím řízení, testování předpokladů, testy z ČJ a M, možnost zaregistrovat se a odebírat newslettery
 • CERMAT.CZ – ukázky testů
 • STREDNISKOLY.CZ –  přehled SŠ v celé ČR, obory, dny otevřených dveří, atd.

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
 • Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. 3. 2021.   Uchazeč o studium na umělecké školy odevzdá přihlášku nejpozději do 30. 11. 2020.
 • Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro studium čtyřletých maturitních oborů: 12. 4. a 13. 4. 2021. (víceletá gymnázia 14. 4. a 15. 4. 2021). Pozor: posunutí termínů na květen – viz výše.
 • Talentové zkoušky na umělecké školy se uskuteční v termínu 2. 1. – 15. 1. 2021, na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2021.
 • Výsledky závěrečného vysvědčení z 8. ročníku nebudou SŠ započítávat do bodového hodnocení jednotných přijímacích zkoušek.

         Veškeré termíny budou průběžně aktualizovány podle vyhlášky MŠMT.


 • Informace k přihláškám na SŠ:

Škola nabízí žákům a jejich rodičům možnost vypracování přihlášky na SŠ.

Přihlášky vám doslova vyrobíme, proto nic netiskněte.

K  tomu jsou zapotřebí  následující údaje:

                    a) Jméno a příjmení žáka

                    b) Název školy a její adresa – pořadí škol podle preference termínu jednotné přijímací  

                         zkoušky vybrané SŠ

                    c)  Název oboru a kód oboru

Výše uvedené údaje přinese žák do školy napsané na papíře a odevzdá výchovnému poradci (I. Dubová).

Uchazeči o studium na uměleckých školách odevzdají výše uvedené údaje výchovnému poradci. K přihlášce doporučujeme přiložit hodnocení k oboru, na který se žák hlásí. Uchazeč pak v přijímacím řízení získává více bodů a zvyšuje se jeho šance na přijetí ke studiu. Hodnocení získáte u lektorů konkrétních aktivit žáků, žádejte včas!

Uchazeči o studium na ostatní SŠ přinesou výchovnému poradci výše uvedené údaje k vyplnění přihlášky nejpozději do 24. 2. 2021.

Zápisový lístek je k vyzvednutí u výchovné poradkyně školy. Je-li žák přijat na SŠ, je potřeba zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí ke studiu na vybrané SŠ.

Byl – li žák úspěšný v obvodním, krajském, národním… kole olympiád či vzdělávacích soutěží a má certifikát, může rovněž doložit v příloze přihlášky.

Sledujte požadavky k přijímacímu řízení u jednotlivých středních škol na jejich webových stránkách.