Školní rok 2020/21

Výuka AJ probíhá podle následujících materiálů:

První a druhý ročník: Happy House

link: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Třetí ročník: Happy Street 1

link: https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Čtvrtý ročník: Happy Street 2

link: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Pátý až devátý ročník: Project, fourth edition

Project 1: https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Project 2: https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Project 3: https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

Project 4: https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs

Project 5: https://elt.oup.com/student/project/level5/?cc=cz&selLanguage=cs

K domácí přípravě doporučujeme online podporu na uvedených kontaktech. Naleznete zde i poslechy.

 

Výuka NJ probíhá podle následujících materiálů:

Sedmý až devátý ročník: Deutsch mit Max – neu (1. + 2.)

 

Vzhledem k hygienické situaci a zavedeným opatřením se až do odvolání nebudou konat žádné akce.