Opatření vlády pro školy 

Základní školy – 2. stupeň 

Výuka distanční

Rozvrhy_online_2.stupen

V rozvrhu synchronní hodiny online vyznačeny zvýrazňovačem.

Základní školy – 1. stupeň 

Rozvrhy online synchronního vyučování jsou umístěny na stránkách tříd.

Rozvrhy online_1. stupen

 

PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

aktuální informace :

informace a FAQ | KORONAVIRUS.EDU.CZ

Aktuální informace o COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz)

Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

 

Pravidla  v této  oblasti  mohou  být  zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

Stupně pohotovosti -Semafor