Na této stránce máte možnost vybrat si potřebné formuláře k urychlení úředního  jednání.

Přestup do školy

Formulář k přestupu dítěte z jiné školy k nám:   Žádost o přestup

Zápis

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy vyplnit online na stránkách školy (Připravujeme)

Žádost o odklad školní docházky:  Žádost o odklad školní docházky 2020

Přípravná třída

Žádost o přijetí do přípravné třídy pro děti, které byly u zápisu v ZŠ Na Líše   Žádost o přijetí do přípravné třídy-zápis v ZŠ Na Líše

Žádost o přijetí do přípravné třídy pro děti, které byly u zápisu v jiné základní škole  Žádost o přijetí do přípravné třídy-zápis v jiné škole

Výuka

Žádost o uvolnění z vyučování delší než 1 den  Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost na vypracování individuálního vzdělávacího plánu je součástí doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

Školní družina

Přihláška: Prihlaska druzina

Výjezdy

Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti nutné pro ozdravný pobyt dítěte: Posudek ZZ

Bezinfekčnost: Bezinfekčnost 

Školní stravování

Přihláška: Prihlaska stravovani

ISIC

Žádost pro vydání karty ISIC  Žádost univerzál 

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů  NL_Souhlas se zpracováním osobních údajů