Rozcestník –

SRP hlavní výbor

SRP aktuality 


Spolek Sdružení rodičů, přátel a pedagogů při Základní škole Na Líše  

je založen v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, je tedy zapsaným spolkem.  Byl založen jako formální nástupce sdružení rodičů, přátel a pedagogů působících při ZŠ Na Líše již od roku 1991.  Účelem Spolku jsou zejména ty činnosti rodičů, přátel, pedagogů a samozřejmě i žáků školy, které rozvíjejí a podporují možnosti, schopnosti a dovednosti žáků ve studiu i v životě, pomáhají škole při jejím poslání, pozitivně a výchovně působí nejen na studenty.  Za tímto cílem Spolek organizuje kulturní, společenské, sportovní a výchovné akce.  Spolek dosahuje svých cílů prostřednictvím dobrovolné pomoci rodičů, pedagogů, žáků, materiálními i finančními prostředky.