DÚ v týdnu od 31. 5. 2021 do 4. 6. 2021

Upozorňuji na skutečnost, že marodi odevzdávají termínované úkoly také, a to po návratu do školy!

Český jazyk: 

  • PS str. 71 – 73 (vše).

Matematika:

  • PS str. 39 cv. 1, 2, 3, 5, 6 (do PS),
  • PS str. 42 cv. 1, 2, 3, 8 (do PS) a cv. 7 (do sešitu – zápis, výpočet, odpověď),
  • str. 16 cv. 4 (narýsovat do sešitu).

ČJS:

Dějepis:  

Přírodověda:

Zeměpis:  Slovensko – str. 48 – 49 (stručný zápis do sešitu)

Angličtina:

skupina paní uč. Ondříčkové (knihovna):

skupina paní učitelky Tvrzníkové:

skupina paní učitelky Trumpfheller:

Rotační výuka na týden: 19.4. – 23.4.

Zadána práce v PS, slovíčka – nábytek, místnosti pokoje dle zápisu v sešitě, zadán PL na vypracování – present simple – přítomný čas prostý – časování sloves, otázka, zápor, krátká odpověď – to be, to have got, ostatní slovesa s pomocným DO/DOES – budu kontrolovat v dalším týdnu, až budou žáci ve škole – nic nezasílat.

můj školní email: trumpfheller@zsnalise.cz

Popř. možné konzultace – dle dohody předem přes školní email.