Termínované úkoly

Český jazyk: 

Termíny (přednes, ČD) ke stažení  (formát pdf.)

Matematika:

Člověk a jeho svět (ČjS)

Přírodověda: Portfolio „Člověk“-  PL 14 – 20;  termín odevzdání v úterý 1. 6. 2021.

Sebehodnocení

Dějepis: výběr vhodných informací (stručný zápis do sešitu) – učebnice str. 32 – 34; termín: 2. 6. 2021.

Zeměpis: výběr vhodných informací (stručný zápis do sešitu) – učebnice str. 40 – 46; termín: 27. 5. 2021.

Svět práce:

 

PL – procvičování matematika (ke stažení, ve formátu pdf.)

Portfolio „Člověk“ – PL 1 – 5 (ke stažení, ve formátu pdf.)

Kostra s popisem (do Portfolia „Člověk“) – ve formátu pdf.

Přehled skloňování zájmen – mě/mně, sebou/s sebou (ve formátu pdf.) – ke stažení

Přehled skloňování přídavných jmen přivlastňovacích (ve formátu pdf.)

Přehled skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých (ve formátu pdf.) – ke stažení

Zlomky – přehled (ve formátu pdf.)

Čtvercová síť (formát pdf.) – pomůcka pro řešení úkolů z geometrie.

Geometrie – obvody a obsahy čtverce, obdélníka (přehled ke stažení ve formátu pdf.)

 

Angličtina:

skupina paní učitelky Tvrzníkové:

 

Práce do 10.5.

Opakování Lekce 5, PS str. 69/2, 3

Slovní zásoba L 6 – vypsat slovíčka

Práce do 25.4.

Slovní zásoba L 5

Učebnice str. 64, 65 – číst, poslech

Project – plánek vlastního bytu, domu – s popisem v Aj na samostatný list paíru (k odevzdání ve škole)

 

 

Všechny projekty etc. posílejte na: tvrznikova@zsnalise.cz

Po domluvě je možná konzultace.

Procvičování lekce 4 – https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

Angličtina:

skupina paní uč. Ondříčkové:

Po dobu uzavření mateřských škol nejsem k dispozici – OČR. K online výuce se po tuto dobu připojujete s jinými skupinami. E.O.