Vítejte na stránkách třídy 4.A 🙂

Třídní učitelka:

  • Bc. Kristýna Englická
  • e-mailová adresa: EnglickaK@zsnalise.cz

 

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VÝUCE OD 12.4.2021 

Vážení rodiče, milé děti,

níže naleznete veškeré informace k výuce od pondělí 12.4.2021:

INFORMACE K VÝUCE – klikněte ZDE

INFORMACE K TESTOVÁNÍ – klikněte ZDE

Pokud se vám odkazy neotevřou, informace naleznete na webových stránkách školy v záložce Aktuality. V případě nejasností se na mne neváhejte obrátit.

Moc se na děti těším 🙂

Kristýna Englická

 

DRUŽINA – Pro 4. ročníky družina NENÍ v provozu.

 

Týden od 26. do 30.4.2021

PREZENČNÍ VÝUKA DLE KLASICKÉHO ROZVRHU 🙂 Pondělí a středa – sraz v 7:45 pod schody

 

Týden od 3. do 7.5. 2021 – DISTANČNÍ VÝUKA 

Pondělí 3.5.

Český jazyk – 9:30 – 10:30 (celá třída)
Anglický jazyk – 11:00 ( skupina paní učitelky Smejkalové)

Skupina pí. uč. Tvrzníkové – níže zadaná práce na celý týden

Úterý 4.5.

Český jazyk – 9:00 – 11:00 (celá třída)
Český jazyk – 11:00 – 11:30 – 1. skupina (slohové cvičení a porozumění textu)
Český jazyk – 11:30 – 12:00 – 2. skupina (slohové cvičení a porozumění textu)

Středa 5.5.

Matematika 1. skupina – 9:00 – 10:00
Matematika 2. skupina – 10:00 – 11:00

Čtvrtek 6.5.

Anglický jazyk – 8:55 – skupina paní učitelky Smejkalové
Matematika (celá třída) – 10:00 – 11:00

Pátek 7.5.

Člověk a jeho svět – 9:00 – 11:00 

 

Čtenářský deník – 3. kniha

Požadavky:

  1. Název knihy, jméno autora
  2. Charakteristika hlavních postav
  3. Děj – A4
  4. Vlastní názor, co se mi líbilo a co naopak nelíbilo

Sken zpracované druhé knihy zašlete na moji e-mailovou adresu nejpozději do 19.4.2021.

 

Rozdělení do skupin – MATEMATIKA: 

Skupina č. 1 – Nelča, Táda, Tom, Laura, Eliška, Nasťa, Kuba P., Kája R., Kája Ř., Nikča, Ríša.
Skupina č. 2 – Máťa, Láďa, Lili, Jára, Kuba O., Šimon, David, Nikolaj, Anička, Sandra, Domča.

OBĚDY: Nezapomeňte prosím dětem odhlásit obědy, pokud nemáte zájem, aby si je děti chodily do školní jídelny vyzvedávat.

Úkoly pro marody: 
Český jazyk:

pracovní sešit č. 1 – vypracován do konce

pracovní sešit č. 2 – vypracovat do strany 18

Člověk a jeho svět: 

žlutý pracovní sešit – vypracován do strany 31

růžový pracovní sešit – vypracován do strany 27

oranžový pracovní sešit – vypracován do strany 24

Matematika:

Str. 7/3, 8/6, 11/3, 12 (celá strana), 13/1, 14- 15 (vše), 17 (vše), 19/3, 20/4, 20/7, 21/10, 24/9, 25/4, 26/8, 27/11, 27/12

 

On-line výuka: 

Pondělí 3.5.2021 

9:30 – 10:30 – Český jazyk

11.00 – 11.45 – Aj – pí. uč. Smejkalová

 

11:00 – 11:45 – Aj – pí. uč. Tvrzníková

Úterý 4.5.2021

9:00 – 11:00 – Český jazyk
11:00 – 11:30 – Český jazyk 1. skupina
11:30 – 12:00 – Český jazyk 2. skupina

Středa 5.5.2021

9:00 – 10:00 – Matematika – skupina č. 1
10:00 – 11:00 – Matematika – skupina č. 2

Čtvrtek 6.5.2021 

8:55 – AJ – pí. uč. Smejkalová

8:55 – AJ – pí. uč.Tvrzníková

10:00 – 11:00 – Matematika (celá třída)

Pátek 7.5.2021 

9:00 – 11:00 – Člověk a jeho svět

 

Angličtina

pí. uč.Tvrzníková

Práce do 10.5.

Učebnice str. 53, 55 čtení, poslech s porozuměním:

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=cz&selLanguage=cs

PS – Lekce 7 – doplnit ke kontrole

 

Práce do 25.4.

Učebnice str. 50, 51

PS str. 64, 65/2

Připravit si jedno povolání k prezentaci do presenční hodiny 26.4. On-line hodiny se po dobu rorační výuky nekonají.

 

 

Po domluvě je možná konzultace

Adresa ke komunikaci, zasílání projektu etc.: tvrznikova@zsnaslise.cz

 

pí. uč. Smejkalová

Příprava na týden od 10. 5. 2021 do 13. 5. 2021 (pondělí, úterý a čtvrtek) – Výuka ve škole:

Zápis do sešitu – gramatika Do you like …. ?  ZDE

na 10. 5. 2021 (pondělí):

Slovíčka lekce 6 – všechna – ústní zkoušení

DÚ: Pracovní sešit: strana 51/ cvičení 2, strana 52/ cvičení 2 a strana 53

na 13. 5. 2021 (čtvrtek):

Slovíčka lekce 6 – písemné zkoušení

Konverzace: My favourite place (country, city or room)

 

V případě nejasností mi pište na smejkalova@zsnalise.cz

 

 

  Plán třídního učitele

Třída 4.A

Třídní učitelka: Bc. Kristýna Englická

Školní rok 2020/2021

 

Charakteristika třídy:

Do třídy chodí 22 žáků

Třída je celkově prospěchově průměrná, bez vážnějších výchovných problémů.

Žáci se vzdělávají podle ŠVP Stavíme mosty 79-01-C/01

Strategie rozvoje kompetencí

V průběhu třetího školního roku budeme klíčové kompetence vytyčené v ročníku druhém dále rozvíjet a prohlubovat. Současně soustředíme pozornost na jejich rozšíření o kompetence vedoucí k větší samostatnosti, nezávislosti a schopnosti orientace v různých situacích a k sebevyjádření. Na osvojení kompetencí ve všech oblastech budeme pracovat jak výběrem rozmanitých forem a metod vyučování, tak i účastí na vzdělávacích a kulturních programech mimo školu.

Vycházky, exkurze, výstavy, výlety se budou uskutečňovat v souladu s cíli učebních plánů 3. ročníku (viz. plán akcí).

Kompetence k učení: vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, poznávání smyslu a cíle učení, plán vlastního učení, posuzování vlastního pokroku, individuální prožívání uměleckých děl 

Kompetence k řešení problémů: rozpoznání problému, využití získaných vědomostí při hledání nejrůznějších cest k řešení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení, výběr způsobu řešení a obhájení svého rozhodnutí

Kompetence komunikativní: srozumitelné vyjádření vlastních myšlenek a názorů v logickém sledu, kultivované a slušné vyjadřování, naslouchání druhým, kladení otázek a formulace odpovědí k tématu, porozumění textu

Kompetence sociální a personální: chápání potřeby spolupracovat, spolupráce ve dvojicích a ve skupině, spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě, ohleduplnost a úcta k ostatním, ocenění zkušeností a dovedností druhých, vytváření pozitivní představy o sobě samém, směřující k sebedůvěře a sebeúctě 

Kompetence občanské: respektování druhých, multikulturní výchova – poznávání kultury ostatních národů, chápání vlastních práv a povinností ve škole i mimo ni, zodpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, smysl pro kulturu, pozitivní postoj k umění

Kompetence pracovní: dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých