Třídní učitel: Mgr. Jiří Černý

 

Glosa: Léto

Přejeme krásné, pohodové léto plné sluníčka a pěkných zážitků.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Plán Třídního učitele 2.A 2020-21.

Pravidla třídy 2.A – 2020/21

Náměty k opakování