Třídní učitel: Mgr. Jiří Černý

 

Slovinsko - Kamnicko-Savinjske Alpy - Jarní louka

Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

POKYNY  K  NÁSTUPU DO  ŠKOLY  – 10.5. 2021
  1. V pondělí 10.5. sraz v 7.40 před školou, v 7.45 odchod do školy. Děti vyzvedává třídní učitel nebo AP.

 

  1. Nutná povinná ochrana dýchacích cest!

 

  1. Testování probíhá vždy v pondělí. Od 10.5. lze vybrat testování, viz  stránky školy v aktualitách. V případě testování zdravotníky z dutiny ústní je nutné přinést s sebou informovaný souhlas a souhlas s GDPR- stáhnout lze viz výše ke stažení.

 

  1. Pokud chce rodič otestovat dítě sám, lze ve zdravotnickém zařízení, kde mu vystaví potvrzení, ne starší 48 hodin, které předá tř. učiteli.

 

  1. Pokud vlastní někdo PCR test nebo covid prodělal, je nutné opět přinést potvrzení ze zdravotnického zařízení.

 

  1. Veškeré bližší informace jsou na stránkách školy v aktualitách.

 

  1. S sebou přinést učení dle rozvrhu, vybavený penál, vypracované PL, mikinu, polštářek nebo deku na sezení venku.

 

  1. V době prezenční výuky se děti učí dle platného rozvrhu, v době distanční výuky platí rozvrh na našich webových stránkách.

 

  1. Ranní družina není, odpolední provoz končí v 17.hod.

 

  1. Školní jídelna – odhlašování a přihlašování obědů je v kompetenci rodičů.
   
.
.
.
.
.
.
.

UČIVO V  TÝDNU OD  10.5. – 14.5.

(nevypracovávat dopředu)

ČJ 

PS  str. 25, 26

PÍS do str. 24, 25

Čítanka str. 126-127

MA

PS 3.díl  str. 14 – 17

PRV

Uč. opakování, procvičování, příprava na test

PS

PL

 

Samostatné práce ze středy 5.5. přinést s sebou:

ČJ – uč. ČJ Slohová cvič.  53/1 přečíst + odpovědět do seš Čtení a) – e)  + 53/2 písemně do seš Čtení minimálně 5 vět

PRV – PL Co už umím 3, + PS str. 42 a 44

 

Práce k odeslání: (průběžně budeme doplňovat)

ČJ   

Písanka str. 22, 23 v pondělí 10.5. do 13.hod.

 

MA 

 

PRV 

 

HV   Na tý louce zelený     – jen první sloku do čtvrtka 20.5.

 

VV (SP)    Namaluj portrét maminky   do 19.5. do 13.hod.

Použij tempery nebo vodové barvy.

 

 

Anglický jazyk

 

Plán Třídního učitele 2.A 2020-21.

Pravidla třídy 2.A – 2020/21

Náměty k opakování