P R A V I D L A     T Ř Í D Y

  

  1. O přestávce se nehoníme

 

  1. Zdravíme, děkujeme a prosíme

 

  1. Pomáháme si

 

  1. Na hodinu máme vždy připraveno

 

  1. Cizí věci neničíme a bez dovolení si je nepůjčujeme

 

  1. Neubližujeme si a nikomu se neposmíváme

 

  1. Posloucháme dospělé

 

  1. Při hodině se hlásíme, nevykřikujeme

 

  1. Uklízíme si po sobě, udržujeme okolo sebe pořádek