Na veškerém učivu budeme pracovat společně na předem domluvených schůzkách v aplikaci Teams. Tato stránka slouží těm, kteří se nemohou připojit.

Výuka bude probíhat synchronně (společné připojení přes Teams) a asynchronně (samostatné plnění zadaných úkolů).

Úkoly ke kontrole zasílejte přes email nebo aplikaci WhatsApp.

Do Bakalářů budou zapisovány známky za splněné úkoly.

 

Prosíme dodržujte termíny, časy a zadané úkoly k odevzdání.

 

Úterý 10.11.

ČJ PS – str. 18, 19

MA PS – str. 27, 28

 

Středa 11.11.

Čtení – str. 37 + sv. Martin

PRV – učebnice – str. 14 , PS str. 10

 

Čtvrtek 12.11.

ČJ PS – str. 19, 20

MA PS – str. 29, 30

 

Pátek 13.11.

Konzultační hodiny 9.00 – 10.00 v případě potřeby.

 

AJ

Zde můžete procvičovat online, naleznete zde poslechy písniček, příběhů i možnost procvičit slovní zásobu atd.:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Teams –

skupina 2.A1 – běžná výuka v úterý 2. vyučovací hodina: online setkání – pondělí 9,25

skupina 2.A2 – běžná výuka v pondělí 2. vyučovací hodina: online setkání – pondělí 8,55

Prosím připravte si k ruce pracovní sešit a tabulku na psaní. Děkuji a těším se na setkání. 🙂

Distanční výuka 16. – 20.11.

Dobrovolný úkol – nezasílejte, zkontrolujeme ve škole

Poslech

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/robot-says

Pracovní list k tisku a vyplnění

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-robot-says-worksheet.pdf

Děkuji za snahu, buďte zdraví : )

Děti dostaly k procvičování pracovní listy na opakování a procvičování barev a čísel. Společně si po návratu do školy práce dětí zkontrolujeme.

Helena Čermáková