Třída 1.A 2020/20212021-05-06T12:05:20+01:00

Vítáme Vás na stránkách třídy 1.A 😀

Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistentka pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Vyučující HV: Bc. David Le Cam

Vyučující AJ: Tereza Smejkalová (pondělní skupina), RNDr. Zuzana Kahlerová (skupina v úterý)

Kontakty : pickova@zsnalise.cz, dvorakova@zsnalise.cz, lecam@zsnalise.cz, smejkalova@zsnalise.cz, kahlerova@zsnalise

Důležitá informace ! Testování na COVID

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno neinvazivně odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Prosím rodiče, kteří budou mít o tento způsob testování zájem, aby mi poslali tuto informaci e-mailem do pátku 7. 5.

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

Vážení rodiče,
Městská část Prahy 4 na základě informací o počtu antigenních testů na jednotlivých školách zajistila pro své základní školy odběry pracovníky zdravotnického zařízení přímo ve školách. Pro účely vykrytí případného nedostatku AG testů provedou odběry zdravotničtí pracovníci společnosti PRONATAL s.r.o., IČ 04614283, se sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4. Od 10.5.2021 budou zdravotníci provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem zhorního patra dutiny ústní, nikoliv odběrem z nosohltanu, neinvazivní metodou. Tyto testy se hodí pro děti, kterým nevyhovují stěry z nosu. Vpřípadě pozitivity dítěte na antigenním testu,bude odebrán PCR test žvýkací metodou a následně předán do laboratoře k vyhodnocení. Na základě platné legislativy je nutné pro tento odběr vyplnit informovaný souhlas a souhlas GDPR snakládáním sosobními údaji, kterénám společnost poskytla. Formuláře jsme umístili na stránky tříd a třídní učitelé Vám je rozešlou na mailové adresy. V případě, že žák neodevzdá tyto vyplněné souhlasy při příchodu do školy, bude se za přítomnosti vyučujícího samotestovat antigenními testy Singcleanjako doposud. Pro získání hrubého odhadu zájemců prosíme o rychlou zpětnou vazbu. Nahlaste prosím třídním učitelům do pátku 7.května svůj zájem o testování dítěte z ústní dutiny. Přeji nám všem rychlé ukončení distanční výuky a návrat do normálu.
Mgr. Bc. Václav Hlinka
          ředitel školy

Výuka v týdnu od 10. 5.  do  probíhá každý den do 11.45 hod.

 • Od pondělí  se ráno budeme scházet na obvyklém místě před školou.
 • Školní družina je v provozu do 17.00 hod, ranní ŠD není.
 • Kdo nebude docházet do školy z důvodu testování, ten se bude učit doma dle zadaných úkolů na stránkách třídy (výuka on-line není).
 • Kdo je v 90denní ochranné lhůtě, ten musí dodat potvrzení od lékaře s datem pozitivního PCR testu.
 • Dále zůstávají v platnosti všechna předchozí hygienická opatření.
 • Testovat se bude v pondělí .
______________________________________________________________________________
ROZVRH HODIN při on-line výuce
1. skupina: Alžbětka, Dominik, Vincent, Tonička, Klárka, Adrianka, Vašík, Adam, Viktor, Beatka, Bertík, Žofinka, Saša (rozdělení podle výuky Aj)
2. skupina: Viktorka, Sofinka, Toník N., Artík, Karolínka, Eliáš, Míša, Maruška, Toník Š., Ondra, Vítek, Ivan, Páťa, Natálka
Pondělí 
Anglický jazyk (1. skupina Smejkalová) 8.15 – 8.45 
Český jazyk a Matematika celá třída 9.00 – 10.10 (s přestávkou)
Úterý
Anglický jazyk (2. skupina Kahlerová) 8:15 – 8:45 
Český jazyk – celá třída 9.00-9.30 
Matematika 1. skupina 9.40-10.10 
Matematika 2. skupina 10.20-10.50 
Středa
Český jazyk – 1. skupina 8.15-8.45
Český jazyk – 2. skupina 8.55 – 9.25
Matematika – 1. skupina 9.35 – 10.05
Matematika – 2. skupina 10.15 – 10.45
Čtvrtek
Český jazyk – 1. skupina 8.15-8.45
Český jazyk – 2. skupina 8.55 – 9.25
Člověk a jeho svět – celá třída 9.35 – 10.05
Pátek – konzultace

Probírané učivo:

Pondělí 3. 5.

Slabikář – str. 68, 69

Matematika (zelená) – str. 39 – oranžová kytička (vypočítat tabulku)

Písanka 3. díl – str. 28 – hvězdičkový úkol (doplnit pouze jak se ozývají), 29 – dva sloupečky jmen přepsat psace

 

Úterý 4. 5.

Slabikář – str. 66 – řádek dole Řehoři, Řehoři … přepsat do písanky na stranu 31

Matematika (zelená) – str. dokončit stranu 39 a na straně 40 udělat první dvě slovní úlohy

Písanka 3. díl – str. 31

 

Středa 5. 5.

Dnes jsme udělali pracovní list na písmenko Ř.

Slabikář – str. 67  celá

Matematika (zelená) – str. 41 celá

 

 

Čtvrtek 6. 5.

Dnes jsme udělali pracovní list s písmenkem Ch.

Slabikář – str. 68 – celá

Písanka 3. díl – str. 32, 33 (hvězdičkový úkol ne)

Člověk a jeho svět – str. 54, 55

Užijte si sluníčka o víkendu a v pondělí hurá do školy 🙂 🙂 :-).

_______________________________________________________________

Výuka v týdnu od 10. 5.  do  probíhá každý den do 11.45 hod.

 • Od pondělí  se ráno budeme scházet na obvyklém místě před školou.
 • Školní družina je v provozu do 17.00 hod, ranní ŠD není.
 • Kdo nebude docházet do školy z důvodu testování, ten se bude učit doma dle zadaných úkolů na stránkách třídy (výuka on-line není).
 • Kdo je v 90denní ochranné lhůtě, ten musí dodat potvrzení od lékaře s datem pozitivního PCR testu.
 • Dále zůstávají v platnosti všechna předchozí hygienická opatření.
 • Testovat se bude v pondělí .
Probírané učivo během výuky ve škole:
Pondělí
Písanka 1. díl (velká) – str
Pracovní sešit ke slabikáři – str.
Červená matematika 2. díl – str
Úterý 27. 4.
Písanka 3. díl – str.
Červená matematika str.
Slabikář str.
Pracovní sešit ke slabikáři – str.
Středa 28. 4.
Písanka 3. díl (malá) – str.
Červená matematika 2. díl – str.
Slabikář – str.
Čtvrtek 29. 4.
Zelená matematika – str.
Červená matematika 2. díl – str.
Písanka 3. díl (malá) – str.
Slabikář – str.
Pátek
Červená matematika 2. díl – str
Slabikář

 Odkaz na HV: https://www.youtube.com/watch?v=r9TbKj8rdJU&t=848s

Anglický jazyk 1.A – 

Zajímavé odkazy:

 • učítelka – TV vysílání
 • ctedu.cz
 • grafomotorika.eu (zde naleznete cenné informace ohledně možných grafomotorických obtíží, správného úchopu, sezení při psaní a čtení atp.)
 • skolakov.eu
 • naucsecist.cz

Pravidla třídy:

1. Jsme všichni kamarádi, pomáháme si, neubližujeme si slovem ani fyzicky.

2. Po třídě a po celé škole se pohybujeme pomalu – na běhání máme tělocvičnu a zahradu.

3.Umíme mlčet při soustředěné práci, při jídle, nerušíme vykřikováním.

4.Pusu máme na hezká slovíčka, na prosbu, pozdrav, poděkování a pěkné povídání.

5.Když mluví kamarádi nebo dospělí, pěkně je s napnutýma ušima posloucháme a neskáčeme jim do řeči.

6. Po řádném umytí rukou si vždy nezapomínáme očistit ruce dezinfekcí.

7. Šetříme životní prostředí, třídíme odpad a pečujeme o přírodu.

8. Uklízíme si pracovní místo a udržujeme pořádek ve třídě i ve škole.

9. Dbáme na na své bezpečí, ale i na bezpečí druhých.

10. Udržujeme čistotu na wc.


Plán třídního učitele:

2020 – 2021

Třída 1. A

 Třídní učitelka: Mgr. Věra Picková

Asistent pedagoga: Mgr. Soňa Dvořáková

Do první třídy nastoupilo 27 žáků, z toho 11 dívek a  16 chlapců.

V průběhu školního roku budeme pracovat na rozvoji kompetencí ve všech oblastech výběrem rozmanitých forem vyučování i účastí na vzdělávacích a kulturních programech.

KOMPETENCE :

Kompetence sociální a personální :
dodržovat pravidla ve třídě, pomáhat druhým, slušné chování k sobě navzájem, k dospělým, navození příjemné a přátelské atmosféry ve třídě, spolupráce ve dvojici a ve skupině

Kompetence pracovní :

dodržování vymezených pravidel, ocenění práce dospělých

Kompetence k učení :

vytvořit chuť k učení, podpořit zvídavost, učit se zhodnotit vlastní práci, vyhledávání a třídění informací

Kompetence  k řešení  problémů

vedeme žáky k pochopení problému, promýšlení a plánování způsobu řešení    zodpovědnost za své chování

Kompetence komunikativní :

komunikace v různých situacích ( omluva, pozdrav, poděkování, prosba ).

vedeme žáky k vhodným formulacím a vyjadřování svých myšlenek,

naslouchání druhých

Kompetence občanské : 

vedeme žáky k poznání svých práv a povinností ve škole i mimo ni,

vedení žáků k estetickému vzhledu třídy, respektování druhých, multikulturní výchova (poznávání kultury ostatních národů).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací strategie

Výuka přírodovědných předmětů je založena na názornosti, praktickém cvičení a projektovém vyučování. Cílem této výuky je na základě teoretických základů a praktických činností pochopit zkoumaný jev a následně jej umět aplikovat a zobecňovat. Veškerá činnost vede k plánování a samostatnému rozvržení učiva do jednotlivých hodin. Tento styl výuky učí týmové práci a zodpovědnosti.

Contact Us

Základní škola ,

Na Líše 936/16

141 00 Praha 4

tel: +420241480693

mail: skola@zsnalise.cz

Přejít nahoru