Vítejte, naši milí ČTVRŤÁCI, jejich dospěláci či jiní parťáci…! 🙂

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Nováková

Kontakt: novakova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Roman Proch

Rozloučení se 4.třídou 30.6.2021

Seznam pomůcek do 5.třídy – ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly na týden 10.5. – 14.5

PONDĚLÍ 10.5.

ČESKÝ JAZYK

On-line: připravit UČ a PS

Samostatně: UČ s. 92/4 – přepsat do sešitu Čj

MATEMATIKA

On-line: připravit sešit M

Samostatně: PS s. 34/3, s. 36/6

PŘÍRODOVĚDA

Samostatně: UČ s. 58 – Domácí mazlíčci

PS -s.32/6, 7 – tento úkol (hádanku) si připravte k předvedení na pondělí 17.5. 😉

ÚTERÝ  11.5.

ČESKÝ JAZYK

On-line: připravit DÚ ze včerejška

Samostatně: PS – s. 28/3, 4 (Poslat ke kontrole.)

Interaktivní doplňovačka bě/bje – ZDE

MATEMATIKA

On-line: připravit PS

Samostatně: PS – s. 33/9, s. 40/1

Do sešitu M vypočítat písemně následující příklady: 6 408 . 793,  380 . 945,  67 306 : 9,  32 096 : 8, 4 826 520 : 3

HVSmetanova síň Obecního domu v Praze, místo tradičního zahájení mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, který každoročně začíná 12. května. Zjistěte, co ještě má festival společného s Bedřichem Smetanou. 😉

STŘEDA 12.5.

ČESKÝ JAZYK

On-line: připravit sešit Čj a kartičky vzorů podstatných jmen

Samostatně: PS – s. 29/1 + a)b)c)d) – zkontrolovat samostatně podle klíče

PL – Vyjmenovaná slova – cv.4 bě/bje + zopakovat stavbu slov v tabulce

MATEMATIKA

On-line: Rovnice – připravit sešit M a UČ

Samostatně: PS – s.36/8 a slovní úlohy s. 43/5, 6 – zapsat výpočty a odpovědi (Poslat ke kontrole.)

VLASTIVĚDA/Dějiny

Po husitských válkách, Jagelonci

Dějiny udatného národa 😉 ZDE

PS – s. 24/1 – 4

Připravit se na prověrku příští středu – Opakování UČ s. 40

ČTVRTEK 13.5.

ČESKÝ JAZYK

On-line: připravit PS

Samostatně: PL – Podstatná jména – cv.42

PL – Vzory podstatných jmen – cv.45/b a 46/b  (Poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

Geometrie – připravit PS a pomůcky k rýsování (kružítko, pravítko s ryskou atd.)

PÁTEK 14.5.

ČESKÝ JAZYK

Samostatně: PS – s. 29/2, 3, cv.4 opsat do sešitu Čj

Čtení – čítanka s.141 – 143 – Úkol č.1 – zkuste zjistit, co znamenají uvedená slova, úkol 5. – Co vás napadá? Co si asi vypravěčka mohla myslet?

MATEMATIKA

Samostatně: PS – s.41/5

Procvičování násobení a dělení – střílečka – ZDE a ZDE

Vlastivěda/zeměpis

Služby a doprava

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: Po on-line hodině – PS – s.28/2, 29/4, 5, 6 (Poslat ke kontrole.)

 

Úkoly na týden 26.4.- 30.4.

PONDĚLÍ 26.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

On-line: PS – připravit

Samostatně: PL-Slovesa – cv.3 – 6

PL – Vyjmenovaná slova – cv. 1

MATEMATIKA

Rovnice o dvou neznámých

On-line: Připravit UČ a sešit M

Samostatně: UČ s.44/3 – do sešitu

Násobilka – interaktivně – Roboti ZDE

PŘÍRODOVĚDA

Venkov – lidská sídla

Živočichové v okolí lidských sídel

UČ – s.56 – 57

PS – s.30/1, 3, s.31/4,5

ÚTERÝ 27.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – přítomný čas

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: PS – s. 26/2, 4

PL – Vzory podstatných jmen – cv.43a, 44a  (Poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

On-line: připravit PS

Samostatně: doplnit cvičení z on-line hodiny

Posloupnost operací – procvičování interaktivně – ZDE

STŘEDA 28.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

Samostatně: UČ – s.88/3 – přepsat do sešitu Čj

PL – Podstatná jména – zopakovat pádové otázky, cv. 40 a 41

MATEMATIKA

Samostatně: PS – s. 35/4 – 2 řádky, s. 37/3 (Poslat ke kontrole.)

VLASTIVĚDA/Dějiny

On-line: Připravit UČ

Samostatně: PS – s.22-23

ČTVRTEK 29.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

On-line: Připravit UČ a sešit Čj – Přepis z on-line hodiny (UČ s.89/4) poslat ke kontrole.

Samostatně: PL – slovesa – cv.9, 10

PL – Vyjmenovaná slova – cv.2

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Samostatně: PS – s.35/4 – zbylé tři řádky

Sčítání a odčítání – procvičování interaktivně – ZDE

PÁTEK 30.4.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Připravit UČ a sešit Čj

Samostatně: UČ – s. 90/6 – zapsat do sešitu Čj

PL – Vzory podstatných jmen – cv. 44c, 45a, 46a

MATEMATIKA

On-line: připravit PS a sešit M

Samostatně: PS – s.30/11

Vlastivěda/zeměpis

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: Opakování – UČ s.39 – Poslat vyluštěnou tajenku (zapsanou na papír) ke kontrole 😉

 

 

Úkoly na týden 12.4.- 16.4.

PONDĚLÍ 12.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů podstatných jmen a pravopisu

On-line: Připravit kartičky vzorů a sešit Čj

Samostatně: Vzory rodu středního PL ZDE (Poslat ke kontrole.)

Vyjmenovaná slova po B – interaktivní doplňovačka