Vítejte, naši milí ČTVRŤÁCI, jejich dospěláci či jiní parťáci…! 🙂

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Nováková

Kontakt: novakova@zsnalise.cz

Asistent pedagoga: Roman Proch

AKTUALITY v průběhu roku

Testování na COVID – opět novinky!!!

Od 10.5.2021 budou zdravotníci společnosti PRONATAL s.r.o.provádět odběry i na naší škole. Vyšetření bude prováděno odběrem z horního patra dutiny ústní. Pro zájemce o tento způsob testování  je nutný informovaný souhlas a souhlas GDPR. Ke stažení zde: Neinvazivní souhlas škola Praha 4

Pokud nebudete mít o nabízenou službu zájem, samotestování bude probíhat jako doposud.

Váš souhlas či nesouhlas vyjádřete prosím písemně na informační dopis a vraťte dětem k odevzdání zítra = v PÁTEK 7.5.

Děkuji! 🙂

Během prezenčního vyučování je pro žáky stanovena povinnost nošení roušky dle normy ČSN EN 14683+AC (chirurgické ústenky), nebo  respirátory.

NANOROUŠKY jsou povolenou alternativou respirátorů a chirurgických ústenek.

 

ÚKOLY PRO MARODY: 3. – 7.5.

Pondělí: M- PS s.27 – dokončit vššchna cvičení

ČJ – UČ – s.35/2- přepsat do sešitu čj

Úterý: ČJ – PS – s. 27/1 a)b)

Připravit se na středeční test z HV – stupnice C-dur, rytmické hodnoty not

Připravit se na čtvrteční test z přirodovědy – UČ s. 52-55

Středa: M – PS s. 30/9, 10

ČJ – PS s.27/2

– čítanka s. 97- 99 + otázky 1 – 4

Vlastivěda – dějiny UČ s. 38-39 (po husitských válkách, Jiří z Poděbrad a Jagelonci) + Zničená země, Jiří z Poděbrad

Čtvrtek: M – PS s. 27/1,2
ČJ – Minulý čas sloves – UČ – s. 93 – poučky, tabulka časování, cv.1/c, d
PS -s. 28/2 +a
Prověrka z přírodovědy ZDE
Pátek: M
ČJ
ČJS
Rozvrh on-line hodin na týden 26.4. – 30.4.

Pondělí 26.4. ČJ/M všichni 9:30 – 11:00

Úterý  27.4. ČJ/M po skupinách

1. skupina – 9:00 – 10:15 (s přestávkou)

2. skupina – 10:30 – 11:45 (s přestávkou)

11:30 – 13:00 – Individuální konzultace (dle domluvy)

Středa  28.4.  Hodina speciální pedagogiky s paní učitelkou Syslovou  od  9:00

ČJS po skupinách

Dívky – 10:00 – 10:45

Chlapci – 11:00 – 11:45

Čtvrtek 29.4. 

ČJ – společně – 9:30 – 10:15

M – po skupinách – 2. skupina 10:30 – 11:00

– 1. skupina 11:00 – 11:30

Pátek 30.4.

ČJS/M – 9:00 – 10:30

 

 hodiny Aj – skupina paní učitelky Tvrzníkové

Práce do 17.5.

Učebnice str. 53, 55 čtení, poslech s porozuměním:

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_street_new?cc=cz&selLanguage=cs

PS – Lekce 7 – doplnit ke kontrole

 

 On-line hodiny se po dobu rotační výuky nekonají.

 

Práce do 29.4.

Připravit si jedno povolání, které děti ostatním v aj představí – do sešitu nebao na A4

učebnice 7L – slovní zásoba – vypsat a naučit se

PS str. do str. 63

uč. do str. 49

Po domluvě je možná konzultace

Zjednodušený zápis z on-line hodin je v Chatu na Teams
Adresa ke komunikaci, zasílání projektu etc.: tvrznikova@zsnaslise.cz

 

Anglický jazyk 4. B  : Mgr. Helena Čermáková

Těším se na setkání ve škole v týdnu od 3. 5.  🙂

Asynchronní výuka 26. 4. – 30. 4. 2021

Zadaná práce: PL U5 str. 17 – osmisměrka – opakování slovní zásoby – město; porovnání obr. – tvorba vět:

There is…(jedn. číslo)

There are….(mn. číslo)

osmisměrka – sporty, na druhou stranu opsat vyluštěná slovíčka

PL U6 str. 21  – sporty – tvorba vět

AB str. 92/2

křížovka

PL U6 str. 23 – podle učebnice str. 45

Konzultace možná po předchozí domluvě

Úkoly na týden 26.4.- 30.4.

PONDĚLÍ 26.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

On-line: PS – připravit

Samostatně: PL-Slovesa – cv.3 – 6

PL – Vyjmenovaná slova – cv. 1

MATEMATIKA

Rovnice o dvou neznámých

On-line: Připravit UČ a sešit M

Samostatně: UČ s.44/3 – do sešitu

Násobilka – interaktivně – Roboti ZDE

PŘÍRODOVĚDA

Venkov – lidská sídla

Živočichové v okolí lidských sídel

UČ – s.56 – 57

PS – s.30/1, 3, s.31/4,5

ÚTERÝ 27.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa – přítomný čas

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: PS – s. 26/2, 4

PL – Vzory podstatných jmen – cv.43a, 44a  (Poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

On-line: připravit PS

Samostatně: doplnit cvičení z on-line hodiny

Posloupnost operací – procvičování interaktivně – ZDE

STŘEDA 28.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

Samostatně: UČ – s.88/3 – přepsat do sešitu Čj

PL – Podstatná jména – zopakovat pádové otázky, cv. 40 a 41

MATEMATIKA

Samostatně: PS – s. 35/4 – 2 řádky, s. 37/3 (Poslat ke kontrole.)

VLASTIVĚDA/Dějiny

On-line: Připravit UČ

Samostatně: PS – s.22-23

ČTVRTEK 29.4.

ČESKÝ JAZYK

Slovesa

On-line: Připravit UČ a sešit Čj – Přepis z on-line hodiny (UČ s.89/4) poslat ke kontrole.

Samostatně: PL – slovesa – cv.9, 10

PL – Vyjmenovaná slova – cv.2

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Samostatně: PS – s.35/4 – zbylé tři řádky

Sčítání a odčítání – procvičování interaktivně – ZDE

PÁTEK 30.4.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Připravit UČ a sešit Čj

Samostatně: UČ – s. 90/6 – zapsat do sešitu Čj

PL – Vzory podstatných jmen – cv. 44c, 45a, 46a

MATEMATIKA

On-line: připravit PS a sešit M

Samostatně: PS – s.30/11

Vlastivěda/zeměpis

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: Opakování – UČ s.39 – Poslat vyluštěnou tajenku (zapsanou na papír) ke kontrole 😉

 

 

Úkoly na týden 12.4.- 16.4.

PONDĚLÍ 12.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů podstatných jmen a pravopisu

On-line: Připravit kartičky vzorů a sešit Čj

Samostatně: Vzory rodu středního PL ZDE (Poslat ke kontrole.)

Vyjmenovaná slova po B – interaktivní doplňovačka ZDE

MATEMATIKA

On-line: Pětiminutovka – připravit sešit M

– procvičování násobení a dělení, připravit PS

PŘÍRODOVĚDA

Venkov – lidská sídla

Rostliny v okolí lidských sídel

UČ – s.52, s.54 – 55

PS – s. 30/1, 3

ÚTERÝ 13.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů podstatných jmen a pravopisu

On-line: Připravit UČ a sešit Čj

Samostatně: interaktivní doplňovací cvičení – střední rod – ZDE

Vyjmenovaná slova po L – přepis do sešitu Čj – ZDE

MATEMATIKA

On-line: Pětiminutovka, procvičování násobení a dělení

Samostatně: PL – písemné dělení – na známky! ZDE (Poslat ke kontrole.)

PS – slovní úlohy s. 43/5,6

HV – Prověrka hudebního sluchu a paměti! (Nebo spíš znalosti českých pohádek;) Poznáte pohádky podle znělky? ZDE  Schválně, kolik? 😉

STŘEDA 14.4.

ČESKÝ JAZYK

Samostatně: vzory rodu ženského – PL černobílý k vytisknutí ZDE, tentýž barevný k náhledu ZDE

Vyjmenovaná slova po M – interaktivní doplňovačka ZDE

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Samostatně: PS – s. 28/4;  s.29/6

VLASTIVĚDA/Dějiny

Mistr Jan Hus – zápis do sešitu ZDE – opsat (dodržet řádkování!) Kdo chce, může přilepit i mapku.

ČTVRTEK 15.4.

ČESKÝ JAZYK

Sloh

On-line: připravit UČ, sešit Čj, kartičky vzorů

Samostatně: PS s. 23/1, 2,  až po on-line hodině ještě cv.3

Vyjmenovaná slova po P – interaktivní doplňovačka – ZDE

Vyjmenovaná slova B,L,M,P –  doplňovací cvičení PLZDE  (Poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

Geometrie

On-line: Připravit sešit geometrie a pomůcky k rýsování

Samostatně: Indické násobení PS – s.27/11

PÁTEK 16.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů a pravopisu koncovek podstatných jmen

Interaktivní doplňovací cvičení – mužský rod – ZDE

Doplňování vět PL – ZDE 

MATEMATIKA

On-line:  Připravit PS a sešit M

Vlastivěda/zeměpis

Samostatně: UČ – s. 35 Výroba elektrické energie

PS – s.24/1, 2, 3; s.25/4, 5, 6

Úkoly na necelý týden 6.4.- 9.4.

ÚTERÝ 6.4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů a pravopisu

On-line: Připravit PS a kartičky vzorů

Samostatně: PS – s.22/1,2

MATEMATIKA

On-line: Připravit sešit M

Samostatně: PL – Opakování dělení a násobení ZDE (Poslat ke kontrole.)

STŘEDA 7.4.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Připravit PS a papír

Samostatně: UČ – s. 75/6 – přepsat do sešitu Čj (Poslat ke kontrole.)

PS – s.22/3 – zkontrolovat samostatně podle klíče na konci PS

MATEMATIKA

On-line: Připravit vytištěný PL – násobení trojciferné ZDE

Samostatně: Dělení se zbytkem v tabulce – PL ZDE

VLASTIVĚDA/Dějiny

Mistr Jan Hus – luštěniny s omalovánkou 😉 PL – ZDE

Kdo ví, co jsou nabodeníčka, nemusí se sem dívat;) Ale kdo neví, bude si to muset přečíst ZDE

A koho baví animace, může ho bavit i toto zpracování Husova příběhu. ZDE

ČTVRTEK 8.4.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Procvičování pravopisu. Po on-line hodině přepsat cvičení do sešitu. PS – s.22/5

Samostatně: PL – vybarvování podle vzoru ZDE

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

PL násobení trojciferným číslem – cvičení 41 – vypočítat (Poslat ke kontrole)

TV – Kdo si chce zase trochu protáhnout kosti a zařádit s hudbou, může s Kidz Bop kidz UDĚLAT RÁMUS😉

PÁTEK 9.4.

ČESKÝ JAZYK

PS – s.22/4

Doplňovací cvičení – soutěž o body;) (po vyplnění si zkontrolujte podle klíče – počet bodů pošlete 😉 – ZDE

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Procvičování násobilky – Školákov ZDE

– Robotí závody ZDE

VLASTIVĚDA /Zeměpis

Nerostné suroviny

Samostatně: UČ – s.33 – 35

 

Úkoly na necelý týden 29.3.-31.3.

PONDĚLÍ 29.3.

Dnešní pondělí není jen tak obyčejné pondělí, ale MODRÉ PONDĚLÍ!

Máme tu totiž velikonoční, takzvaně pašijový, týden, ve kterém každý den má svou barvu.

Pašijový týden vděčí za své pojmenování pašijím – biblickým vyprávěním o utrpení Krista před jeho ukřižováním, které sepsali Ježíšovi apoštolové a které se tento týden předčítají v kostelích. – Vás dnes jedno z vyprávění čeká v čítance;)

–  A protože modrá je dobrá😉 můžete si dnes pro dobrou náladu obléci cokoli modrého;) 

Modrá barva má totiž uklidňující a dokonce i léčivý účinek. Je to barva nekonečných dálek, nebeských výšek i mořské hlubiny, barva přívětivého ticha. Barva klidu, míru, spokojenosti…a věčnosti. Rozvíjí představivost a snění.  Modrá barva také léčí – ulevuje při bolestech hlavy nebo při unavených očích. Symbolizuje něhu, soucit, obětavost, věrnost. Již starověcí Egypťané tuto barvu, i pro její vzácnost, používali jako symbol pravdy a božství. Pamatujete si, z jakého drahokamu se modrá barva vyráběla?;)

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů rodu mužského,

On-line: Připravit čtvrtku na výrobu kartiček vzorů! UČ a sešit Čj

Samostatně: PS – s. 15/3, 4

ČTENÍ – čítanka s. 110 – 112

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Samostatně: Slovní úlohy – písemně do PS – s.43/4

Zábavně ZDE (Doporučuji si vzít k ruce papír a tužku na výpočty;)

HV – Velikonoční čas k nám přišel – písnička k připomenutí  ZDE

ÚTERÝ 30.3.

Přeji krásné Šedé úterý 🙂

V průběhu pašijového týdne a celých velikonočních oslav se vzájemně prolínají křesťanské tradice s prastarými pohanskými obyčeji. Události, zvyky a tradice konané v jednotlivých dnech mají svůj původ jak v křesťanství, tak pohanství. Křesťané si připomínají mučednickou smrt Ježíše Krista a jeho zázračné zmrtvýchvstání. Ostatní pak Velikonoce vnímají hlavně jako oslavu příchodu jara, probouzejícího se života přírody – takže vlastně také zmrtvýchvstání 😉

Úterý před Velikonoci se nazývá šedé, nebo také pavoučí či prašné. Jak se zbavit pavouků? Existuje přírodní pomoc – Napadov.cz

Mělo se uklízet a hlavně vymetat pavučiny! – Proto pavoučí.

Nebo také prašné, protože se z domácností měl vymetat prach.

– Tak se do toho úklidu, alespoň ve svém pokojíčku, dnes pusťte 😉 – Od toho úklidu se možná zaprášíte, čímž zešednete a tudíž se dnes do šedého vůbec oblékat nemusíte :)))

ČESKÝ JAZYK

Vzory předseda a soudce

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: PS – s.20/1 horní i 1 dolní; UČ – s. 77/8 – přepsat do sešitu Čj

ČTENÍ – čítanka s.113, s.114 básnička Řehtačka, s.120 koleda

MATEMATIKA

On-line: Pětiminutovka – násobení a dělení, slovní úloha

Samostatně: rovnice PS – s. 24/8, procvičování matematických operací PL – ZDE

HV – Jesus Christ Superstar – Jidáš

SP – Jak se plete pomlázka 😉

STŘEDA 31.3.

Krásnou usměvavou středu přeji. 🙂

A ten úsměv zdůrazňuji! 😉

Dnešní velikonoční středě se totiž říká škaredá středa a podle pověry, kdo se v tento den na druhé mračí nebo se hádá (škaredí), tomu to po celý zbytek roku zůstane! – Tak pozor! 😉

Je to opravdu škaredý den, neboť podle Nového zákona tento den zradil Jidáš Ježíše. Škaredil se na něj, a tak se na Škaredou středu pečou jidáše a sladké pečivo, určené ke snídani na Zelený čtvrtek.

Jedním z důvodů k vašemu úsměvu bude ale možná zpráva, že dnešní úkoly jsou poslední tohoto týdne. – Od zítřka do pondělí jsou totiž velikonoční PRÁZDNINY! 🙂

ČESKÝ JAZYK

On-line: Opakování – připravit UČ, PS + připravit ještě dvě prázdné kartičky na poslední dva vzory 😉

Samostatně: PS – s.21/2, 3

ČTENÍ – čítanka s. 120 – pro zasmání k zítřejšímu Aprílu (s.121 dobrovolně – Aprílový výlet)

MATEMATIKA

On-line: připravit PS a sešit M

VV The Last Supper Leonardo Da Vinci High Resolution size 32x16.jpg

Muzikál Jesus Christ Superstar – Poslední večeře

Recept a video – Pečení jidášků;)

 

Úkoly na týden 22.3. – 26.3.

PONDĚLÍ 22.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzory rodu mužského životného

On-line: Připravit UČ, PS a sešit Čj

Samostatně: Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov UČ 38/8 – přepsat do sešitu Čj

MATEMATIKA

On-line: Opakování zlomků – připravit sešit M a čistý list papíru

PŘÍRODOVĚDA

Jaro

Co víte o rostlinách na jaře si zopakujte ZDE

Pak doplňte PL –ZDE– nemusíte ho tisknout, stačí zapsat vynechaná slova a názvy na papír. (Poslat ke kontrole.)

ÚTERÝ 23.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor pán

On-line: připravit UČ a PS

Samostatně: UČ s.75/4 – přepsat do sešitu Čj, PS – s.16/2,3,4

Rozlišování vzorů Pán a Hrad – ZDE

MATEMATIKA

Převody jednotek – opakování

On-line: Připravit sešit M a PS

Samostatně: PS – s.17/5 ( Poslat ke kontrole)

STŘEDA 24.3.

ČESKÝ JAZYK

Zkoušení básničky

On-line: Opakování – připravit kartičky vzorů r.ž. a r.stř.

Samostatně: Přepis do sešitu Čj – UČ s. 77/9

MATEMATIKA

Opakování rovnic, slovní úlohy

On-line: Připravit PS

Samostatně: PS – s. 43/1,2,3 (Poslat ke kontrole.)

Procvičování sčítání a odčítání do miliónu ZDE

VLASTIVĚDA/Dějiny

Doba vlády Václava IV. a mistr Jan Hus

UČ – s.36

Dějiny udatného národa českého – Václav IV. ZDE ,Jan Hus ZDE

VV a SP – Několik inspirací na jarní tvořeníJarní aktivity | Nápady pro Aničku.cz

Zvířátka ZDE

Květiny, kuřátko ZDE

Velikonoční zajíček kolíček 😉 ZDE

Ponožkový zajíček ZDE

 

ČTVRTEK 25.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor muž

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: PS – s. 18/2,3,4

MATEMATIKA

Geometrie

On-line: Připravit PS a geometrické potřeby (také KRUŽÍTKO!)

Po on-line hodině vypracovat do sešitu geometrie (nebo papír s úkolem do sešitu nalepit) následující úkol ZDE  (Poslat ke kontrole.)

TV – zkuste si trochu zatro(t)llit a protáhnout tělo ;)-inspirace ZDE (ale můžete i jakkoli jinak 😉 )

PÁTEK 26.3.

ČESKÝ JAZYK

Samostatně: PS – s.16/5, s.18/5; UČ – s.36/4 – přepsat do sešitu Čj

Rozlišování vzorů Muž a Stroj – ZDE

ČTENÍ – Čítanka s. 93-95 – Dva Janové

MATEMATIKA

PS – s.24/9;  26/8 – sčítání tří čísel pod sebe se dělá úplně stejně jako dvou – jen sčítáte vždy tři čísla v každém sloupci;)

VLASTIVĚDA /Zeměpis

On-line – Prověrka zemědělství (Poslat hned po hodině ke kontrole.)

O víkendu nás čeká KVĚTNÁ NEDĚLE – kterou začíná velikonoční – pašijový- týden. 🙂

V tento den si křesťané připomínají slavnostní příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Jeho příznivci ho vítali palmovými ratolestmi. V našich končinách bychom se s palmou jen těžko setkali, proto byly palmové listy nahrazeny kočičkami.  Podle pověr mají magickou moc. 😉 Posvěcené kočičky měly do stavení přinést štěstí a ochránit dům i jeho obyvatele před zlými mocnostmi. – Tak si nějaký ten proutek z procházky přineste;) Ale pozor, kočičky jsou zároveň jednou z prvních pastev pro probuzené včeličky, tak jim jich neotrhejte příliš. 🙂

Lékařský Vrátit se Jmenování kočičky ve váze velikonoce - 100proadru.cz

 

Úkoly na týden 15.3. – 19.3.

PONDĚLÍ 15.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzory rodu středního a ženského

On-line: Prověrka – připravit sešit Čj (Poslat)

MATEMATIKA

Procvičování zápisu a zaokrouhlování čísel, násobení a dělení

On-line: Připravit sešit M

Samostatně: PS – s.22/3; s.25/4; s.19/3

PŘÍRODOVĚDA

Živočichové na jaře

UČ – s. 50-51

PS – s.28 (pokus 2 zkoušet nemusíte, ale zvídání se meze nekladou;), ke cv.3 zde máte nahrávky k poslechu (klikněte na obrázky), pokud vás některý zpěv citoslovcem osloví, budu na ně zvědavá 😉

sýkora koňadra                            kos černý                                 hrdlička zahradní        skřivan polní

 

Sýkora koňadra – Wikipedie

Fotografie „Kos černý“ | Galerie Megapixel      Hrdlička zahradní | Naturfoto.cz    Možnosti podpory skřivana polního v zemědělských kulturách • Česká společnost ornitologická

Zde ještě pro zábavné poučení několik ptačích HER – zkuste alespoň pexeso;)

s.29 (pokus 5 – zkuste zasadit cokoli. Blíží se velikonoce, takže třeba i osení. A pozorujte, jak se kloní ke světlu;)

ÚTERÝ 16.3.

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména rodu mužského – životnost, vzory

On-line: Připravit UČ

Samostatně: PS – s. 15/1, 2

MATEMATIKA

On-line: Prověrka – zápis a zaokrouhlování čísel, násobení a dělení (Poslat)

HV Ptačí koncert – aneb spousta ptačích zpěvů v citoslovcích;) Poznáte zpěv některého opeřence? (Nebo si vzpomenete? – Loni jsme ho poslouchali.)

STŘEDA 17.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor Hrad

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: PS – s.17/2, 3, 4 – diktát opsat do sešitu

MATEMATIKA

Samostatně: Krokování PS – s. 25/1, 2; s.26/5; s. 27/9

VLASTIVĚDA/Dějiny

On-line: Prověrka-Lucemburkové, gotika, středověk – připravit papír (Poslat.)

ČTVRTEK 18.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor Stroj

On-line: připravit PS a UČ

Samostatně: PS – s.19/2,3,4 (Poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

Geometrie

On-line: Rýsování a výpočty obvodu a obsahu  – na hodinu připravit (vytisknout) čtvercovou síť  ZDE

PÁTEK 19.3.

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ

Čítanka s. 106 – 109 – písemně vypracujte otázky: Podjaří – č.3, Pranostiky – č.1 – Písemně stačí vysvětlit jen březnové nad ostatními se jen zamyslete;) A přiřazení můžete provést jen čísly (Březen – 1.-4., Duben 5. – ….) Hádanky – č.1, Vrbová víla – č.2 a 3 (Poslat ke kontrole.)

Básničku Jarní psaní se naučte zpaměti (do příští středy).

MATEMATIKA

Opakování zlomků – PL – ZDE

VLASTIVĚDA /Zeměpis

Zemědělství a lesnictví v ČR

On-line: Připravit UČ

UČ – s.30-31

PS – s. 22/3, 4;  s. 23 opakování (příští pátek prověrka)

Úkoly na týden 8.3. – 12.3.

PONDĚLÍ 8.3.

ČESKÝ JAZYK

Opakování vzorů žena, růže

On-line: Připravit UČ, 2 čtvrtky nebo alespoň papíry A4, fixy, nůžky

Samostatně: UČ s. 66/7 a 6 – obě napsat do sešitu Čj

MATEMATIKA

Procvičování: zápis a porovnávání čísel do miliónu, orientace na číselné ose, sčítání a odčítání

On-line: Připravit sešit M (Poslat ke kontrole, jak jste zapsali rovnice.)

Samostatně: PL ZDE

PŘÍRODOVĚDA

Příroda na jaře a rostliny na jaře

UČ s. 49 – 50

Měření a vážení – PL  (Poslat ke kontrole v pátek (případně v neděli))

Na procházku předjařím se vydejte ZDE

ÚTERÝ 9.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor píseň a kost

On-line: Připravit UČ a kartičky vzorů

Samostatně: UČ s.67/3 – přepsat do sešitu Čj; PS – s.11/1, 2

Procvičování na školákově ZDE

MATEMATIKA

Procvičování: Zápis čísel, orientace na číselné ose – celá čísla, krokování, řešení slovních úloh

On-line: Číselná osa-krokování – Připravit UČ, figurku z člověče nezlob se, čistý papír, sešit M (Ke kontrole poslat zápis z hodiny M – rovnice.)

Samostatně: UČ – s. 66/6 a 7 – zapsat do sešitu; s. 65/5 – slovní úlohu vypočítat do sešitu

HV – Blížící se jaro je jistě důvod k radosti 🙂 Oslavte ji Ódou 😉

– Hra na zvonky ZDE 

– Její příběh a příběh jejího skladatele Ludwiga van Beethovena – příběh

– Kdo by chtěl, může se zkusit dovědět o Beethovenovi více z doplňovačky  ZDE.

STŘEDA 10.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor kost – procvičování

On-line: Připravit UČ, kartičky vzorů, mapu ČR z vlastivědy

Samostatně: PS – s.12/celá

MATEMATIKA

Procvičování: krokování, sčítání, odčítání, násobení a dělení

On-line: Připravit UČ, PS2, 2 figurky z člověče, sešit M

Samostatně: Procvičování +,-, x, : – PL ZDE

VLASTIVĚDA/Dějiny

Život ve středověku

UČ – s.33 – 34

PS – s. 21

PL – Co jste možná o středověku nevěděli… a několik perliček 😉 ZDE

Zábavné Karlovy karty k luštění, spojování i kreslení    ZDE

Jan a Karel, otec a syn aneb co byste neměli nevědět;)  ZDE

VV – Tematický obrázek;) k vytištění a možnému vybarvení ZDE

ČTVRTEK 11.3.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů rodu ženského

On-line: Připravit UČ, PS  a sešit Čj

Samostatně: PS – s.13/2, 3, 4  (Poslat ke kontrole.)

PL – vybarvování podle vzorů   ZDE,   černobíle ZDE

MATEMATIKA

Geometrie – obvod a obsah čtyřúhelníků

On-line: Připravit sešit geometrie

Vzorce ZDE

PÁTEK 12.3.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů rodu ženského

Samostatně: PS – s. 14/6 – 9; s.13/diktát zapsat do sešitu Čj

Procvičování na školákově – ZDE

MATEMATIKA

Zápis čísel, zaokrouhlování, řešení slovních úloh

On-line: připravit sešit M

Slovní úlohy PL  (Stačí opsat do sešitu M- nemusíte opisovat zadání! Jen zápis, výpočty a odpověď.)

Procvičování zaokrouhlování – PL

VLASTIVĚDA /Zeměpis

Zemědělství a půda

On-line: připravit UČ

UČ – s. 29-30

PS – s. 22/1, 2

Úkoly na týden 1.3. – 5.3.

PONDĚLÍ 1.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen rodu ženského

On-line: Připravit UČ a sešit Čj

Samostatně: PS – s.9/1 +a)b)c)

MATEMATIKA

Násobení dvoumístným činitelem

On – line: připravit sešit M

PŘÍRODOVĚDA

PS – s.27 – Opakování 3 – Zima, Pokusy a měření (Poslat ke kontrole.)

ÚTERÝ 2.3.

ČESKÝ JAZYK

On-line: připravit UČ a sešit Čj

Samostatně: PS – s.9/2, 3; UČ – s.63/7 – opsat do sešitu Čj

ČTENÍ – Pověsti – PL ZDE  – Po přečtení odpovězte i na otázky za texty.

MATEMATIKA

On-line: připravit sešit M

Samostatně: PL násobení ZDE  (Poslat ke kontrole.)

PS – s.20/7, s.21/8

STŘEDA 3.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor žena

On-line: připravit UČ

Samostatně: PS – s.10/1, 2, 3; UČ – s.64/2 – opsat

MATEMATIKA

On-line: Procvičování násobení – připravit sešit M

Převody jednotek – opakování – připravit PS

Přehled převodů jednotek ZDE

Samostatně: Násobení procvičte ve školákově 😉 ZDE

PL násobení a dělení ZDE (Poslat ke kontrole.)

VLASTIVĚDA/Dějiny

Lucemburkové – opakování – PS – s.18-19

Gotika – UČ – s.32

ČTVRTEK 4.3.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Připravit UČ a sešit Čj  (Poslat práci z hodiny ke kontrole.)

Samostatně: PS – s.10/4, 5, 6 – opsat do sešitu

Procvičování skloňování podle vzoru žena ZDE

MATEMATIKA

On-line: Geometrie – rýsování čtverce a obdélníku – připravit sešit a rýsovací potřeby s kružítkem

Procvičování násobení ZDE

PÁTEK 5.3.

ČESKÝ JAZYK

Vzor růže

On-line: UČ

Sami: PS – s.11/1, 2, 3

ČTENÍ – PL – Pověst o Praze ZDE

MATEMATIKA

Procvičování násobení  – PL ZDE

Procvičování převodů jednotek – Školákov – jednotky délky ZDE , jednotky hmotnosti ZDE

VLASTIVĚDA /Zeměpis

UČ – s.28 – opakování č.3 – Povrch, Vodstvo, Počasí a podnebí – Odpovědi zapsat na papír , NE DO UČEBNICE!!! – U otázek 1 až 10 písmeny, u otázek 11 až 13 slovy nebo větami. (Poslat ke kontrole.)

On-line: Připravit UČ a PS dějepisu

Úkoly na týden 15.2. – 19.2.

PONDĚLÍ 15.2.

ČESKÝ JAZYK

Vzor kuře

On-line – Připravit UČ a PS

Samostatně: Přepis z UČ dle on-line zadání – s. 59/4  (Poté poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS2 a malý sešit

Samostatně: PS2 – s.11/3

PŘÍRODOVĚDA

Pokusy a měření – Čas a teplota

UČ – s. 48

PS – s. 25/6, 7, 8 – (Poslat foto ke kontrole do konce týdne – současně je to i úkol ze SP;)

– s. 26/9, 10, 11, 12

+ Celý týden, pokud možno ve stejnou dobu, sledovat venkovní teplotu a zapsat do sešitu záznam pozorování – viz. Zápis do sešitu. (Poslat ke kontrole v pátek.)

Zápis do sešitu – ZDE

ÚTERÝ 16.2. – MASOPUSTNÍ 🙂  A něco o něm ZDE.

Jak to bylo o masopustu v chaloupce na vršku?

ČESKÝ JAZYK

On-line: Připravit UČ a PS1

Samostatně: PS2 – s. 6/2, 3

PS1 – s.40 – SLOH – Vypravování podle obrázkové osnovy

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Samostatně: PS – s. 12/4, 5, 6, 7 (Poslat ke kontrole.)

HVKdyž karneval, tak pro všechny! Zvu vás na jedinečnou podívanou – na karneval zvířat! 😉

Laskavý pán Camille Saint-Saëns /Kamil Sen Sán/ jim k němu složil krásnou charakteristickou hudbu, aby se každé ze zvířat předvedlo a poznalo v celé své kráse…  (Nemusíte poslouchat celé – klidně si vyberte promenádu zvířete dle vlastního zájmu. Ovšem připravíte se o krásné obrázky:) Vstupenkou je obrázek;)

Karneval zvířat Camille Saint-Saense

  A abyste na karnevale jen neseděli na zadku, mám pro vás úkol i rytmicko – pohybový! Zkuste hrou na tělo doprovodit úvodní pochod krále zvířat, nebo se zapojit do hry v závěrečném vrcholném slavnostním průvodu 😉 (A klidně obojí:)

Lví pochod 

 • Vysvětlivky k ikonám doprovodu: chodidlo=dup, Tap = plesknutí dlaní o koleno(stehno), tlesk jistě poznáte, ticho také a frotar = tření dlaněmi o sebe (šustění)

Závěrečné finále

 • Zde ještě přibyde plesk do hřbetu ruky na koleně (ale můžete klidně opět jen pleskat;) a lusknutí.

 

 

STŘEDA 17.2. – Popeleční  A co znamená? ZDE.

VELICE SE OMLOUVÁM, ALE Z VELMI VÁŽNÝCH RODINNÝCH DŮVODŮ MUSÍM DNES ZRUŠIT ON-LINE VYUČOVÁNÍ

ČESKÝ JAZYK

Vzor stavení

On-line: Připravit UČ

Samostatně: Přepis z UČ – s.60/3

PS – s.7/1(horní), 2, 3   

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Samostatně: PS – s.14/3, 4; s. 15/6

VLASTIVĚDA/Dějiny

Lucemburkové na českém trůnu

Dějiny udatného národa Jan Lucemburský, Karel IV.,  Karel IV. pokračování

UČ – s.30 – 31

Zápis do sešitu ZDE

ČTVRTEK 18.2.

ČESKÝ JAZYK

Opakování vzorů rodu středního

On-line: Připravit UČ a malý sešit

Samostatně: PS – s.7/1

ČTENÍ – čítanka s.90 – 91 (Odpovězte na otázky z textu na s.90) a s.92 – 93 (Tentokrát si prohlédněte ilustrace a odpovězte: V jakém stavebním slohu byl postaven hrad Mírka a Jitky? (Okno vám napoví.) Jak se jmenuje nástroj, na který hraje Cyprián? Jak se říkalo nádobě stojící vedle studny? 😉 (Odpovědi zapište na papír a pošlete ke kontrole.)

Jak taková kramářská (jinak také jarmareční) píseň vypadá a zní, si můžete poslechnout ZDE 😉

MATEMATIKA

Geometrie

On-line: Připravit PS

Samostatně: Vypočítejte do sešitu písemně následující příklady: 38 467 + 7 209 – zkoušku proveďte výměnou sčítanců, 967 208 – 3 625 – proveďte zkoušku, 6 283 . 7,  4 672: 8,  973 : 6 – zkoušky dělení proveďte násobením

PÁTEK 19.2.

ČESKÝ JAZYK

Opakování vzorů rodu středního

PS – s.8/2, 3, 4

MATEMATIKA

Slovní úlohy ZDE  a ZDE

PS – s. 15/7, 9

VLASTIVĚDA /Zeměpis

Počasí a podnebí

On-line: Připravit UČ a PS

Samostatně: PS – s.20 – 21

A jedna ZARUČENĚ PŘESNÁ předpověď počasí Jiřího Žáčka 😉 ZDE

Úkoly na týden 8.2. – 12.2.

PONDĚLÍ 8.2.

KUBA MÁ NAROZENINY! MY MÁME PŘÁNÍ JEDINÝ… Píseň k narozeninám 😉

ČESKÝ JAZYK

On-line: Vzory rodu středního, skloňování  – připravit UČ a malý sešit Čj

(UČ s.56, společně budeme psát cv.7)

Samostatně: PL – určování vzorů ZDE, černobíle ZDE

PS1 – s.25/6 a) – Přepsat do sešitu Čj

Básničky o bruslení k přednesu ZDE

TV – Krása bruslení! Na ničem jiném nezáleží…– Nechte se okouzlit dokonalostí pohybu… ZDE

(Jak těžké asi je docílit takové lehkosti!? 😉

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS2 (budeme společně dělat na s.7/1,2)

Samostatně: PS2 – s.7/3

PŘÍRODOVĚDA

Pokusy a měření

UČ – s.46 – 47

PS – s.24/1,2,3 (vynechat měření týkající se školy); s.25/4,5 (místo závaží potěžkat něco, co váží 1 kg – např. balení mouky/cukru;)

Zápis do sešitu – ZDE

ÚTERÝ 9.2.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Připravit UČ  (Poté práci poslat ke kontrole.)

Samostatně: PS – s.4/1+a)b), 2, 3

MATEMATIKA

On-line: Připravit PS

Samostatně: PL – převody jednotek – ZDE

UČ – s.16/45; s.59/22 – obě cvičení zapsat a vypočítat do sešitu M

HV – Dnešní hudebka bude doslova kouzelná. 😉 Pozvu vás do magického světa hudby… 🙂 Ale pozor! Kdo se nevyhne hlavním proskleným gotickým dveřím a pokusí se uniknout předčasně, o veškeré kouzlo se připraví!!! (A pokaždé se nezapomeňte vrátit DOMŮ.)  „ABERTO!-Račte vstoupit.“ 😉

STŘEDA 10.2.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Vzor Město – připravit UČ a sešit Čj

Samostatně: PS – s.4/4, 5

MATEMATIKA

Samostatně: PS2 – s.8/5, 6

UČ – s.66/10 – převody jednotek – zapsat do sešitu M

VLASTIVĚDA/Dějiny

Za přemyslovských králů – opakování toho, co už víte, ale i mnohé, co jste ještě nevěděli si poslechněte ZDE

(Úkoly se vás netýkají, nejsou v našem pracovním sešitě. 😉

UČ – s.29 – Testík – odpovědi zapsat na papír  (Poslat ke kontrole.)

SP a VV – Masky k masopustu (škrabošky) – nabízím šablonky k inspiraci: Žába a králík, klaun , motýl, opice a bobr, žirafa a rys  – Zdobení nechám na vaší fantazii i materiálních možnostech 🙂 A nápadům na jiné škrabošky se meze nekladou. 😉 Inspirace ještě ZDE

 

ČTVRTEK 11.2. – Masopustní čtvrtek čili tučňák 🙂

ČESKÝ JAZYK

On-line: Vzor Moře – Připravit UČ (s.58)

Samostatně: PS – s.5/1

ČTENÍ – PL – O masopustních tradicích a sladká inspirace pro hospodyňky 😉 ZDE

 • čítanka s.74 – 76

MATEMATIKA

On-line: Geometrie – čtverce ve čtvercové síti – Připravit PS2 (s.10)

Samostatně: UČ – s.68/18 převody jednotek – zapsat do sešitu M

PÁTEK 12.2.

ČESKÝ JAZYK

Samostatně: PS2 s.5/2, 3, 4

PS1 s.25/6b) – Přepsat do sešitu Čj

MATEMATIKA

Samostatně: PS1 – s.38/6; s.40/10

PL – sčítání a odčítání   ZDE

VLASTIVĚDA /Zeměpis

On-line: POZOR UŽ OD 8:00! Řeky ČR, povodí a povodně – připravit UČ, PS a mapu (UČ s.23-25)

Samostatně: PS – s.18/7, 8, 9; s.19/10, 11, 12

 

Úkoly na týden 1.2. – 5.2.

PONDĚLÍ 1.2.

ČESKÝ JAZYK

On-line:  Zkoušení pádových otázek, vzory podstatných jmen – úvod

– Připravit si  UČ a čistý list papíru rozdělený na 4 sloupce (čtvrtiny;) + vymyslet jedno podstatné jméno od každého rodu (r.m.živ., r.m.neživ., r.ž., r.stř.)

Samostatně: Křest druhého dílu PS 😉 – PS 2 – s.2/1 + a)b)c)d)

UČ – s. 49/5 – přepis do sešitu (stačí 2 řádky) + určit rod a pád

MATEMATIKA

On-line: Křest 2.dílu PS 😉 – připravit PS 2. i 1.díl

Samostatně: dokončení úkolu z on-line hodiny

– do sešitu M vypočítat písemně:

 • 3 782 . 7, 82 563 . 8
 • 301 :3, 73:3, 144:3, 81:3, 401:3, 201:3, 161:3, 29:3

PŘÍRODOVĚDA

ZIMA – PS – s. 22/1,3; s.23/5,6b  + pokus cv.2 nebo 4 – vybrat si jeden z nich (nadšenci mohou zkusit klidně oba 🙂

– Radit se můžete s učebnicí s.42-45 😉

ÚTERÝ 2.2.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Vzory podstatných jmen – připravit UČ

Samostatně: UČ. s. 50/8 – přepsat do sešitu Čj (už ve správném tvaru), 9 – přečíst si básničku – vymyslet vlastní básničku o bruslení (alespoň 4 verše) – zapsat do sešitu Čj (nezapomenout nadpis) – (Poslat ke kontrole.)

MATEMATIKA

On-line: připravit oba díly PS

Samostatně: PS 2 – s.6/5

PS 1 – s.36/3 – procvičování římských číslic

Do sešitu vypočítat písemně: 28 576 + 39 428, 359 687 + 51 645

61 751 – 17 839, 367 726 – 58 290 – se zkouškou

Procvičování zlomků – PL – ZDE , černobíle (k vlastnímu vybarvení) ZDE

HV – Krásná lidová píseň o řece pro poslech i zazpívání (či zahrání 😉 Poslech ,  Noty (či karaoke;)

Víte, v které známé pohádce písnička zazněla? 😉

STŘEDA 3.2.

ČESKÝ JAZYK

On-line – Vzory – procvičování – připravit sešit Čj

Samostatně: PS 2- s.2/2, 3, 4

procvičování vyjmenovaných slov – ZDE (alespoň 3 cvičení)

MATEMATIKA

Samostatně: PS 1 – s.40/9, 11, 12, 13

VLASTIVĚDA/Dějiny

Zápis do sešitu – Vznik českého státu a vláda Přemyslovců – ZDE, černobíle ZDE

PS – s.17 (Poslat ke kontrole.)

ČTVRTEK 4.2.

ČESKÝ JAZYK

On-line: Vzory podstatných jmen rodu středního – připravit UČ

Samostatně: PS2 – s.3/1, 2, 3

MATEMATIKA

On-line: Geometrie – připravit sešit geometrie, trojúhelník, kružítko, tužky

(Práci z on-line hodiny poslat ke kontrole.)

Procvičování zlomků – ZDE

VV – Dnes vás seznámím s malířem pravěku a dobrodružných příběhů „jako živých“ Zdeňkem Burianem – poslechněte si ZDE  a podívejte se ZDE

PÁTEK 5.2.

ČESKÝ JAZYK

UČ – s. 55/4 – pojmenovat obrázky – slova zapsat do sešitu Čj a určit jejich vzor (Poslat ke kontrole.)

PS2 – s.3/4,5

MATEMATIKA

Kladná a záporná čísla na ose – procvičování ZDE (alespoň 4 kola)

Procvičování rovnic – ZDE

VLASTIVĚDA /Zeměpis

On-line: POZOR UŽ OD 9:00! Vodstvo – připravit UČ, PS a mapu

Samostatně: PS – s.17/1, 2, 4; s.18/5, 6

PRO RYCHLÍKY A ZVÍDAVCE je ZDE  ještě PL-Historicko-matematicko-přírodovědně-zeměpisné rozšiřující okénko 😉

 

 

Úkoly na týden 25.1. – 28.1.2021 (29.1. Pololetní prázdniny)

PONDĚLÍ 25.1.

ČESKÝ JAZYK

On-line – připravit sešit Čj a UČ – Zkoušení z pádových otázek, diktát s vyjmenovanými slovy po P (Poslat ke kontrole.)

Samostatně: Vyjmenovaná slova po S

UČ – s. 33 – ústně: zopakovat si vyjmenovaná slova po S ve žluté tabulce a ve cv.2

PS – s.28/1, 2 (Nad doplněná slova připsat jejich pád!), 3

MATEMATIKA

On-line – Zlomky – připravit PS

Zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce – PL – ZDE

Násobení a dělení desítek do miliónu – PL – ZDE

Střelba lukem – UČ – s. 55/17 – zapiš do sešitu M příklady, jimiž trefíš cíl

PŘÍRODOVĚDA

Zápis do sešitu – Nerosty a horniny – ZDE  -černobíle ZDE

Pro zvídavé pár zajímavostí navíc 😉 – ZDE

Půda, Světlo a teplo ze Slunce

UČ – s. 22

PS – s. 15 – Opakování Živá a neživá příroda

Odpočinkově o Slunci ZDE

ÚTERÝ 26.1.

ČESKÝ JAZYK

On-line – Skloňování podstatných jmen – připravit UČ a PS

Samostatně: Vyjmenovaná slova po S a V

UČ – s. 33/3 – přepsat do sešitu Čj

– s. 34/ ústně: zopakovat si vyjmenovaná slova po V ve žluté tabulce  a ve cv.2

PS – s.29/3,4

– s. 30/1 +a)

PL – Určování slovních druhů – ZDE

MATEMATIKA

On-line – Opakování rovnic – připravit PS a UČ

Samostatně: PS – s. 30/3

– s. 31/celá (Poslat ke kontrole.)

UČ – s. 55/15 – vypočítat do sešitu

HV – Zajímá vás, která je nejslavnější melodie světa? ZDE se to můžete dovědět.

A poslechnout si je můžete ZDE, ZDE a ZDE 😉

STŘEDA 27.1.

ČESKÝ JAZYK

On-line – připravit PS

Samostatně: Charakteristika nejlepšího kamaráda/kamarádky – zapsat do sešitu podle osnovy (Poslat ke kontrole.)

Osnova práce + Ukázka charakteristiky – ZDE

MATEMATIKA

Opakování římských číslic

UČ – s. 42 – přečíst si růžovou tabulku

PL – ZDE

PS – s. 35/7

VLASTIVĚDA/Dějiny

Český stát za přemyslovských králů

UČ – s.27 – 28

PS – s. 16

ČTVRTEK 18.1.

ČESKÝ JAZYK

On-line – připravit PS

Vyjmenovaná slova po Z a F

UČ – s. 36/ústně: zopakovat si vyjmenovaná slova po Z ve žluté tabulce  a ve cv.2 a poučku dole 10.cv.1

PS – s. 31/1,2,3,4 a 10.cv.1

PL – Vyjmenovaná slova po F – ZDE   – černobíle ZDE

MATEMATIKA

On-line – GEOMETRIE – připravit PS, trojúhelník s ryskou, kružítko, ořezanou tužku

Poslat ke kontrole rýsování – PS s.33/1

Samostatně: PS s. 33/2

PL – procvičování matematických operací do milionu – ZDE

Na známky se s rodiči můžete podívat v Bakalářích – Známky – Pololetí. 😉

Píseň pro dobrou náladu 😉

 

Úkoly na týden 18.1. – 22.1.2021

PONDĚLÍ 18.1.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po B,L,M – procvičování

UČ – s.31/3 a) – Zapište do sešitu. – U rodu mužského nezapomeňte určit životnost!

PS – s. 22/4, 5a)b); s.23/6 + a) – Dnešek bude zasvěcen kamenům, tak zde i jeden příběh z doby kamenné 😉

MATEMATIKA

On-line – Zlomky – připravit PS a list papíru A4+ vystřižený kruh z papíru (obkreslit třeba talířek;)

Samostatně: PS – s.21/2; s.22/6

Ukázky zlomků: Kruh rozdělený na třetiny, šestiny a dvanáctiny pomocí hodin ZDE

Kruh rozdělený na pětiny ZDE

Zlomky – tabulka ke zvětšení ZDE

PL – Zápis, výpočet a zaokrouhlování velkých čísel (možné přepsat i do sešitu M) – ZDE

PŘÍRODOVĚDA

Opakování – Voda a Vzduch – PS s.11/1, 2 pokus, 3, 4 (dobrovolně);  s. 12/5  (Poslat ke kontrole.)

On-line – Nerosty (minerály) a Horniny – Připravit UČ – s.19 – 21

A ještě si o horninách, nerostech i drahokamech poslechněte vyprávění se spoustou zajímavostí i ukázek 😉 – ZDE

Pak PS – s. 12/7, 13/9, 11  (Dobrovolně pokus č.6 ze s.12 – zkoušeli jsme ho již loni, jestli si vzpomínáte, ale kdo si „ozdobnou bavlnku“ chcete zkusit vytvořit sami, směle do toho 🙂

A pro „šutro“nadšence 😉 jedna pozvánka či inspirace na procházku ZDE   (Adresa: Boční II 1401/1a, Spořilov MAPA)

ÚTERÝ 19.1.

ČESKÝ JAZYK

On-line – Podstatná jména – Pády – připravit UČ i PS

Samostatně: PS – s.38/1   (Poslat ke kontrole.)

Určování pádů s kontrolou si procvič ještě ZDE

Vyjmenovaná slova po B,L,M – procvičování

Samostatně: UČ – s.31/3 b) – zapište do sešitu – rovnou v převedeném tvaru!

PS – s. 23/7

MATEMATIKA

Šipkový a číselný zápis

UČ – s.40/1 – do sešitu M překresli šipkové zápisy a ke každému zapiš zápis číselný

– s.40/3 – procvič si počítání zpaměti

Střelba lukem – UČ – s. 52/4 – zapiš do sešitu M příklady, jimiž trefíš cíl

PL – zápis čísel do milionu – ZDE   – černobíle ZDE

HV – Seznamte se s českým řezníkem, který dobyl Měsíc (svou hudbou;) – ZDE

– A pak zkuste splnit úkoly v PL – ZDE  (Poslat.) (Nemusíte list tisknout, stačí na papír přiřadit k číslům písmena a u druhého úkolu napsat vybraná slova.)

Stroje zpívají ve skutečnosti Skočnou – Slovanský tanec č.7  c-moll 😉 Poslech

A na Měsíci si Neil Armstrong s Edwinem Aldrinem pouští začátek 2. věty Largo ze slavné 9. symfonie e-moll – Z nového světa (tzv. Novosvětské)

STŘEDA 20.1.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova a pády podstatných jmen

UČ – s.30/3 přepište do sešitu Čj

PS – s. 39/4 +b) (a vynechat), 5

PL – Slovní druhy ZDE

MATEMATIKA

On – line – Připravit PS

Samostatně: PS – s.23/9, 10, 11 (Poslat ke kontrole.)

VLASTIVĚDA/Dějiny

Poslechněte si opakování o vzniku českého státu a jeho prvních skutečných panovnících – knížatech z rodu Přemyslovců. (Pozor! – nesouvisí s naší učebnicí! A v minutě 2:14 je chyba v titulku – Cyril nebyl bratr sv. Vojtěcha, nýbrž sv. Metoděje;) ZDE

Pak si v učebnici ještě přečtěte o románském stavebním slohu- UČ – s.25

A nakonec vypracujte cvičení v PS – s. 14 – 15

ČTVRTEK 21.1.

ČESKÝ JAZYK

Čtení – čítanka s. 88 – 89

po přečtení zapište do sešitu Čj odpovědi na následující otázky: 1) Jakým literárním žánrem je přečtený příběh? 2) Co je to reliéf? 3) Co dnes označuje slovo paladium? 4) Kdo dal reliéf sv. Václavovi? 5) Jak se jmenoval druhý český král? 6) Co se s reliéfem nakonec stalo?   – Poslat ke kontrole.

(Dobrovolný úkol: Zkuste vyhledat, kde je možné české paladium vidět dnes.)

Vyjmenovaná slova a pády podstatných jmen

PS – s. 26/3,4; s. 39/6

MATEMATIKA

On-line – připravit PS

Samostatně: PS – s. 25/5

Střelba lukem – UČ – s. 54/12 – zapiš do sešitu M příklady, jimiž trefíš cíl

Něco pro potěšení oka, ucha i ducha😉 (A inspirace pro Vv)Krása sněhových vloček

Vv Třpytivé vločky – Minerály a dokonce drahé kameny se ve výtvarném umění používali odedávna. Zkuste dnes k malbě použít jeden, zdánlivě tak obyčejný…;)  (Fotečku vyměním za jedničku;) Termín odevzdání – do sobotního večera.) Návod ZDE

PÁTEK 22.1.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po P

UČ – 32/ ústně si zopakovat vyjmenovaná slova a cv.2, ze cv.3 opsat do sešitu Čj alespoň 6 vět.

PS – s. 27/1,2,3, dobrovolně 4 + a)b)

MATEMATIKA

PL – ZlomkyZDE 

PS – s.29/11

– s. 30/1, 2

Porovnávání čísel nad 10 tisíc – ZDE

Počítání s čísly nad 10 tisíc – (vyzkoušej alespoň jedno sčítání a jedno odčítání) – ZDE

VLASTIVĚDA /Zeměpis

On – line – Zemský povrch a povrch České republiky – připravit UČ + mapu a PS

Samostatně: PS – s. 13/1,2,3 ; s.14/celá; s.15/8  (Poslat ke kontrole.)

Víte, kam se vydat, abyste zdolali nejvýše položené místo Prahy? 😉 A kde naopak budete moři výškou nejblíže? 😉 Pokud nevíte, ZDE se to můžete dovědět. 🙂

 

Úkoly na týden 11.1. – 15.1.2021

PONDĚLÍ 11.1.

ČESKÝ JAZYK

on-line: Opakování vyjmenovaných slov – připravit UČ, PS, sešit Čj  – UČ s.27/Tvary slovesa být – opsat do sešitu (Poslat ke kontrole.)

samostatně: Vyjmenovaná slova po L

 • UČ s.29 – zopakovat ve žlutém rámečku, cv.3 – zopakovat si význam – ústně, cv.2 – vyluštit 3 slova a použít je ve větách – věty zapsat do sešitu Čj (Poslat ke kontrole.)
 • PS – s.24/4; slovní druhy s.35/9, 10
 • Školákov – alespoň 3 cvičení ZDE 

MATEMATIKA

on-line: opakování zápisu čísel a zaokrouhlování, zlomky – připravit sešit M, čistý obdélníkový papír, pastelky

samostatně: PL – zápis a zaokrouhlování čísel – barevně – ZDE 

– černobíle ZDE

PL – procvičování písemného sčítání a odčítání ZDE

– černobíle ZDE

PŘÍRODOVĚDA

Zápisy do sešitu opsat – VODA – ZDE

– černobíle ZDE

– VZDUCH – ZDE

– černobíle ZDE

Koloběh vody v Paxiho výkladu ZDE

Voda už více vědecky ZDE – stačí sledovat do 4:45 min (ale zájemci mohou dokoukat;)

POKUS – Využijte mrazu a ověřte vlastnosti vody a její sílu. – Naplňte PET- lahev vrchovatě až po víčko vodou, zašroubujte a nechte venku zmrznout. Pozorujte, co se stane. – Kdo mi pošle fotku, má body k dobru. 🙂

Úterý 12.1.

ČESKÝ JAZYK

on-line: Zkoušení – vyjmenovaná slova, čtení

samostatně: Čtení – čítanka s.84 – 86 – do sešitu Čj vypracovat otázky č.3 a 4 (Poslat ke kontrole.)

Vyjmenovaná slova po L – UČ s. 29/4 – přepsat do sešitu Čj

Slovní druhy – Podstatná jména – PS s. 36/2, 3, 1.rod a číslo cv. 1

MATEMATIKA

samostatně: Zápis a zaokrouhlování čísel ZDE – přepsat do sešitu M

Dělení a zaokrouhlování PS – s. 26/8

Slovní úlohy PL (možno řešit i do sešitu M) – ZDE (Poslat ke kontrole.)

– černobíle ZDE

HV – Ať žije zima! Zima až praští v kostech, zuby drkotají, sněhová vánice zmítá světem…A pak teploučko u krbu, mrkající  plamenné jiskřičky…  Bruslení na rybnících, dovádění na sáňkách…  Vivaldiho zima;)

A postřehnete, kdy vstoupí pan Vivaldi se svou zimou do ledového království…? 😉

Středa 13.1.

ČESKÝ JAZYK

on-line: Zkoušení – vyjmenovaná slova

samostatně: Slovní druhy – PS – s.36/1; s.37/2

UČ – s.46/2 – do sešitu Čj písemně vypracovat: úkol a) – počet vět zapsat číslicí a druh věty např.:1.v – J, 2.v – S atd.

úkol c)

úkol d) 

a úkol f) – je současně výrobkem do Světa práce;)   (Vše poslat ke kontrole.)

Vyjmenovaná slova po M – UČ – s. 30 – zopakovat žlutý rámeček a cv.2 – ústně

PS – s.25/1, 2

MATEMATIKA

on-line: Zlomky – připravit UČ, papír a pastelky

samostatně: Zlomky PL – ZDE  – černobíle ZDE   (Poslat ke kontrole.)

Násobení a dělení – PL – ZDE

VLASTIVĚDA/Dějiny

Zápis do sešitu – Velkomoravská říše – ZDE

– černobíle ZDE

Vznik českého státu a vláda přemyslovských knížat UČ – s. 22 – 24

A 2 kapitolky z Dějin našeho udatného národa;) Bořivoj a Ludmila

Sv. Václav

 

Čtvrtek 14.1. 

ČESKÝ JAZYK

Sloh – Charakteristika postavy

On-line: připravit UČ

Samostatně: UČ s.44/2 – zapsat do sešitu Čj  + obrázek na volný papír (jako součást Vv;)  (Poslat ke kontrole.)

PS -s. 25/3, 4, 5 – vyjmenovaná slova po M

MATEMATIKA

on-line: Krokování – připravit UČ a PS

Samostatně: PS – s.27/2; s.28/5

Školákov – sčítání a odčítání nad 10 000 ZDE – alespoň 3 kola

PRO RYCHLÍKY (k průběžnému řešení): – Historicko-matematické hádanky z našich pradávných dějin 😉 ZDE

Pátek 15.1

ČESKÝ JAZYK

PS – s.37/3, 4, 5, 6; s.38/7

MATEMATIKA

UČ – s. 40/1 – šipky přepiš čísly – do sešitu M

Vypočítej do sešitu písemně: 128 . 6,     3 487 . 7,    13 286 . 3

PL – rozklad (sčítání a odčítání) velkých čísel ZDE      – černobíle ZDE

Zlomky koláčů – ZDE

VLASTIVĚDA /Zeměpis

Orientace v krajině – UČ s. 15

PS – s.11 a 12 (ve cv.7 neurčujte další města, ve cv.11 neurčujte Prahu 😉 (Poslat ke kontrole.)

Zde si zopakujte některé značky z map 😉 topografické značky

 

 

Úkoly na týden 4.1. – 8.1.2021

PONDĚLÍ 4.1.

On-line hodina od 9:00 – připravit si papír na poznámky a penál

ČESKÝ JAZYK

Procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B 

 • Školákov – známkovaná doplňovačka  – odkaz ZDE
 • Procvičování slovních druhů – ZDE

MATEMATIKA

 • Procvičování zápisu čísel do 10 000 ZDE
 • Procvičování písemného dělení tří a čtyřciferných čísel jednociferným a provedení zkoušky.

         Postup: Číslo, které dělíme, se nazývá dělenec. Číslo, kterým dělíme se nazývá dělitel.

Na začátku zatrhneme tolik číslic, aby zatržené číslo bylo větší než číslo, kterým dělíme.(Např. u dělení 232 : 4 = ( 2 < 4 nelze, 23 > 4 ), proto zatrhneme dvě číslice.)

 • Ukázka postupu dělení – prezentace ZDE
 • Vypočítejte následující příklady a proveďte zkoušku (stačí na volný papír, který ale neztraťte;)

96 : 8 =             zk:                     276 : 6 =             zk:                               2 116 : 4=                zk:

 

ÚTERÝ 5.1.

ČESKÝ JAZYK

On-line – připravit si PS

Samostatně – Vyjmenovaná slova po L – opakování – PS – s. 24/1

s. 24/5 přepsat do sešitu Čj

 

MATEMATIKA

Dělení

PS – s. 24/1 (zbytek zapište ještě i do závorky za výsledek) – Poslat ke kontrole.

s. 24/ slovní úlohy 3 a 4 – nezapomeňte zapsat VÝPOČET! (=příklad;)

 

PŘÍRODOVĚDA

UČ – s.42 – 44 – Přečtěte si o přírodě v zimě (Pomoc živočichům nemusíte, ale na stopy se mrkněte;)

A vypravit se do ní můžete, aniž byste museli opustit teplé kanapíčko ;)) Stačí kliknout na obrázek…

Zimní příroda: Ptáci, jehličnany a vlci - ČT edu - Česká televize

 

 

STŘEDA 6. 1.  

JOSEF LADA VÁNOČNÍ POZDRAV MY TŘI KRÁLOVÉ ORIGINÁL POKROK 1929 | Aukro

HV – Kdo by nechtěl, aby mu sám král popřál štěstí…!? Stačí kliknout;)

A protože půlkou zdraví je veselá mysl, tak si s nimi zazpívejte pro radost. (A doufejte, že si  nic nevykoledujete…  😉 🙂

 

ČESKÝ JAZYK

 • Čtení – čítanka s. 71 – 73 – po přečtení splňte následující úkoly a pošlete ke kontrole:

1)Písemně odpovězte na otázky č.2 a 5.

2) Klenčí, kde se příběh odehrává, leží pod vrchem Čerchov – najděte ho v mapě (přiložené k Vlastivědě – zeměpisu). Hledejte v Plzeňském kraji. Napište jeho nadmořskou výšku a kterého pohoří je součástí.

3) Jaké město leží poblíž?

4) Z které národopisné oblasti příběh pochází? Vypište z něj alespoň 3 nářeční slova.

A za odměnu… Kdo chce…  Pohádka 😉

Chaloupka na vršku (TV seriál) (2006) | ČSFD.cz

MATEMATIKA

On – line – Zlomky úvod – připravit UČ a PS

UKÁZKA POSTUPU DĚLENÍ K OPRAVĚ VČEREJŠÍHO DÚ

VV – A pro zájemce omalovánka na odreagování nebo na výzdobu. ZDE

 

ČTVRTEK 7.1.

ČESKÝ JAZYK

PS – s. 33/2

s. 34/5 +a)- Ke kontrole. (cv.3 a 4 dobrovolné)

Vyjmenovaná slova po L – procvičování „střílečka“ ZDE

MATEMATIKA

On-line – Zlomky – připravit UČ a papír

Samostatně – procvičování písemného dělení – UČ s. 36/1 – zapsat do sešitu M – s rozepsaným postupem zbytků, zbytek napsat i do závorky za výsledek a přidat zkoušku! Ukázka postupu:

 

VLASTIVĚDA/Dějiny

UČ – s. 20

PS – s. 12  (Zkontrolovat v klíči zezadu sešitu.)

 

PÁTEK 8.1.

ČESKÝ JAZYK

PS – s. 35/6,7,8

Školákov –  Procvičování psaní zdvojených souhlásek ZDE

MATEMATIKA

Procvičování – Písemné sčítání, odčítání, násobení

PS – s.27/4 – a) b)

– kdo zvládne, může zkusit Indické násobení na s.25/6

Pamětné sčítání do 10 000 – vyberte si, na co se cítíte 😉

 

VLASTIVĚDA /Zeměpis

Mapy – UČ s. 14

– PS s. 10/1,2,3,4 (úkoly 2 a 4 si pak zkontrolujte v klíči – zezadu sešitu;)