Třídní učitelka: Mgr. Hana Výborná

 

Glosa: Léto

Přejeme krásné, pohodové léto plné sluníčka a pěkných zážitků.

.

.

SEZNAM POMŮCEK PRO 3. TŘÍDU

.
.
.
.
.

 

 

 

Plán Třídního učitele 2. B

Pravidla třídy 2.B – 2020/21

Náměty k opakování