Na veškerém učivu budeme pracovat společně na předem domluvených schůzkách v aplikaci Teams. Tato stránka slouží těm, kteří se nemohou připojit.

 

Výuka bude probíhat synchronně (společné připojení přes Teams) a asynchronně (samostatné plnění zadaných úkolů).

Úkoly ke kontrole zasílejte přes email nebo aplikaci WhatsApp.

Do Bakalářů budou zapisovány známky za splněné úkoly.

 

Prosíme dodržujte termíny, časy a zadané úkoly k odevzdání.

 

Úterý 10.11.

ČJ PS – str. 18, část 19

MA PS – str. 27, 30

 

Středa 11.11.

Čtení – str. 37 + sv. Martin

PRV – učebnice – str. 14 , PS str. 10

 

Čtvrtek 12.11.

ČJ PS – str. 19- dokončení, 20

MA PS – str. 28, 29

 

Pátek 13.11.

Konzultační hodiny 9.00 – 10.00 v případě potřeby.

 

AJ

Od 2.11. má skupina paní učitelky Tvrzníkové možnost se přihlásit do Teams každé pondělí od 11.00 – 11.30 (prezenční výukou KONČí)

 

Práce do 25.11. (budeme mít normální hodinu angličtiny ve škole, dětem (pro ty, kdo si nemohl doma vytisknout) připravím prac.listy z distanční výuky

Podívejte se prosím s dětmi na říkanku v odkaze. Slovíčka jsou vypsaná pod textem, ta si děti opíší (stačí anlicky, v češtině doplníme ve škole). Dobrovolně si mohou vytvořit vlastní sloku, kde doplní např. MARTIN wants to play (podle svého jména) a sloku napsat a poslat mi na tvrznikova@zsnalise.cz. Budeme procházet i ve škole 🙂 Děkuji za spolupráci. JT

Rain Rain Go Away Song with Diana’s Family

Rain, rain, go away

Rain, rain, go away
Come again another day
Daddy wants to play
Rain, rain go away

Rain, rain, go away
Come again another day
Mommy wants to play
Rain, rain, go away

Rain, rain, go away
Come again another day
Brother wants to play
Rain, rain, go away

Rain, rain, go away
Come again another day
Sister wants to play
Rain, rain, go away

Rain, Rain, go away
Come again another day
All the family wants to play
Rain, rain, go away.

 

SLOVNÍ ZÁSOBA:

rain

come

day

another

go

away

brother

sister

mommy

daddy

want

Práce do 16.11. – vypsat si slovíčka z on -line hodiny:

small – malý,

long – dlouhý
kite – drak
train – vlak
horse – kůň
big – velký

Dobrovolný úkol: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/ten-little-aeroplanes

/vyplnit pracovní list – najdete pod videem ke stažení, můžete mi  „na jedničku“ poslat na: tvrznikova@zsnalise.cz / Děkuji za spolupráci. JT

 

Teams – skupina Heleny Čermákové – pondělí od 9, 55. Prosím připravte si k ruce pracovní sešit a tabulku na psaní. Děkuji a těším se na setkání. 🙂

Zde můžete procvičovat online, naleznete zde poslechy písniček, příběhů i možnost procvičit slovní zásobu atd.:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Distanční výuka 16. – 20.11.

Dobrovolný úkol – nezasílejte, zkontrolujeme ve škole

Poslech

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/robot-says

Pracovní list k tisku a vyplnění

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-robot-says-worksheet.pdf

Děkuji za snahu, buďte zdraví : )

Děti dostaly k procvičování pracovní listy na opakování a procvičování barev a čísel. Společně si po návratu do školy práce dětí zkontrolujeme.

Jana Tvrzníková a Helena Čermáková