Milí žáci,

3. – 10 .5. 2021

Dokončujeme projekt měření objemu. Čeká nás oslava vědomostí, a pokud to půjde, čeká nás oslava ve škole. Tímto projektem se chystáme na nejtěžší fyzikální veličinu za 6. třídu, na hustotu. Než se pustíme do hustoty, tak si ještě zopakujeme měření hmotnosti. Věřím, že i tato práce pro Vás bude lehká.

Přeji Vám všem příjemnou zábavu s fyzikou.

Mgr. Václav Hlinka

 

 

 


 

 

ŽÁKOVSKÉ PORTFÓLIO Z FYZIKY

– soubor žákovských prací, který vznikne zpracováním těchto témat během školního roku.

TÉMATA:


 


 

 •  

Portfolio měření teploty těles je určen pro prezenční výuku. Pro distanční výuku  použijte 2021Komplet _teplota a její jednotky


 

 

Každé téma bude zpracováno podle níže uvedeného obsahu a hodnoceno podle stanovených kritérií:

OBSAH:

 • Pracovní listy
 • Laboratorní práce, samostatná práce
 • Zajímavosti, referáty
 • Sebehodnocení

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ:

  • Pracovní listy                                              90 b.

  – správnost vyplnění            30 b.

  – úplnost                                35 b.

  – sestavení protokolu           5 b.

  – vyplnění protokolu           10 b.

  – závěry                                   5 b.

  – celková úprava                   5 b.

   

  • Zajímavosti, referáty                       5 b.

   

  • Sebehodnocení                                 5 b.

 

 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA

100 – 85 bodů  …………………………………………………………..1

84 – 70  ………………………………………………………………………2

69 – 46 ……………………………………………………………………….3

45 – 20 ……………………………………………………………………….4

 

Žák odevzdává portfolio současně s testem. Pokud žák neodevzdá portfólio v dohodnutém termínu, automaticky se mu snižuje známka o jeden stupeň.

V případě, že portfólio neodevzdá vůbec, je hodnoceno stupněm nedostatečný.

V případě absence žáka je jeho povinností doplnit si teoretickou část pracovních listů. Laboratorní práce a pokusy nemusí být splněny.

Pracovní list, který bude pouze okopírovaný od spolužáka, bude posuzován jako nevypracovaný.